Aan het begin van het gesprek over islamitische jongensnamen betekent de aanwezigheid van een klein kind in huis meer vreugde, gelach, geschreeuw en beweging. De naam van het kind is een onderwerp dat volledig voorbereid is om door alle leden te worden gevormd en verdraaid van zijn familie, en elk van hen spreekt de naam uit met de betekenis die hij leuk vindt. Bij het kiezen van de naam van het kind vindt hij het leuk om de mooiste te kiezen

Islamitische jongensnamen

Dat heeft goede betekenissen.

Nieuwe islamitische jongensnamen

Gasvormig:

Iemand die ten strijde trekt of iemand die strijdt voor de zaak van God.

Akef:

Degene die de aanbidding verhindert, verblijft of zichzelf isoleert.

Dagher:

De aanvaller of overvaller tot de dood, of de duwer en druktrekker.

Briljant:

De deugdzame, de zegevierende of die van extreme helderheid.

Basilicum:

Moedig, sterk of streng en bekend om zijn durf.

kwaliteit:

Het is vrijgevigheid en elke goede daad.

Abdulrahman:

Onderwerping aan de Barmhartige, wat een van de mooiste namen van God is.

Yasser:

De makkelijke manier.

Abdullah:

Onderwerping aan God.

kind:

De dienaar van de mensen van het Paradijs, en de pasgeborenen.

Ehab:

Iets klaarmaken en aan iemand geven.

Haithem:

Valk, zoon van een adelaar of leeuw.

Jasser:

Onverschrokken.

Islamitische jongensnamen met lichte betekenissen

Iyas: het geschenk, de beloning, de wolf

Arghad: de meest overvloedige en zalige vruchtbaarheid

Welke: van de leeuw

Authentiek: met authenticiteit en de tijd tussen Asr en Maghrib

Ayas: Geven

Asif: de schrijver van Sulaiman, wat de slimme betekent

Baraa: onschuldig

Tamer: overvloedig levensonderhoud

Turks: elk familielid van Türkiye

Talid: oude glorie

Vast: permanent, recht en onveranderlijk

Jassim: Bot en enorm

Dagher: De aanvaller

Rajeh: nuchter van geest

Raif: de meelevende, de barmhartige

Zaheer: een soort plant

Lees ook: Jongensnamen beginnend met de letter M en hun betekenis

Islamitische jongensnamen uit de Heilige Koran

Onder de islamitische jongensnamen die in de Heilige Koran worden genoemd, bevinden zich de volgende:

Geluid, de Almachtige God zei: (Behalve hij die met een gezond hart tot God komt), Al-Shu'ara': 89.

Badr, (En God gaf je zeker de overwinning bij Badr terwijl je vernederd werd, dus vrees God dat je dankbaar mag zijn), Al Imran: 123.

Bashir, (En toen het blijde nieuws kwam, gooide hij hem op zijn gezicht en keerde terug, ziende…), Yusuf: vanaf vers 96.

Hadi, (Wie God ook op een dwaalspoor brengt, er is geen gids voor hem…), Al-A’raf: vanaf vers 186.

Walid, (Hij zei: “Hebben wij je niet als kind opgevoed terwijl je jaren van je leven onder ons bleef?” Al-Shu’ara’: 18.

Khalil, (Oh mijn God, ik wou dat ik die en die niet als vriend had genomen), Al-Furqan: 28.

Gezag. (Inderdaad, over Mijn dienaren heb jij geen gezag, en jouw Heer is voldoende als beslechter van zaken.) Al-Isra: 65.

Fouad, (Het hart loog niet over wat het zag), Al-Najm: 11.

Sabre, (O jullie die geloven, zoek hulp door geduld en gebed. God is inderdaad met degenen die geduldig zijn.) Al-Baqarah: 153.

Martelaar, (En getuig als je trouw belooft, en noch een schrijver, noch een getuige zal geschaad worden…), Al-Baqarah: vanaf vers 282.

Getuige, (Onze Heer, wij geloven in wat U hebt geopenbaard en volgen de Boodschapper, dus registreer ons met de getuigen), Al Imran: 53.

Een vallende ster (behalve degene die een glimp opvangt en wordt gevolgd door een doordringende vallende ster), As-Saffat: 10.

Mundhir, (En zij verwonderden zich dat een waarschuwer uit hun midden naar hen toe was gekomen, en de ongelovigen zeiden: “Dit is een leugenachtige magiër,” p. 4.

Morgan, (alsof het robijnen en koraal zijn), Al-Rahman: 58.

Yaqut, (alsof het robijnen en koraal zijn), Al-Rahman: 58.

Ismail, een mannelijke eigennaam, gaat terug naar de Hebreeuwse oorsprong en betekent dat God hoort, of de Hoorder van God. Deze naam wordt toegeschreven aan onze meester Ismaël, de zoon van onze meester Abraham, vrede zij met hen, en werd genoemd in de Koran op verschillende plaatsen, waaronder Surah Maryam (vers: 54).

Harun is een van de bekende eigennamen die aan mannen wordt gegeven, en valt onder de naam van islamitische jongensnamen. Er zijn verschillende meningen over de oorsprong ervan. Er zijn mensen die zeggen dat de oorsprong Hebreeuws is en dat het berg betekent.

Imran, de oorsprong ervan is Arabisch, en het is een mannelijke naam, wat gebouw betekent, en Imran zijn de mensen die het huis of de stad bevolken, en de Almachtige God heeft in Zijn wijze boek een hele soera uitgekozen die deze naam draagt.

Islamitische namen van kinderen van de metgezellen en hun betekenis

Islamitische namen voor jongens gaan terug naar de Metgezellen van de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, zoals: Hamza, Bilal en Khaled.

Islamitische religieuze jongensnamen

Hamza,

Een Arabische mannelijke naam, die iets scherps of zuurs betekent. Deze naam wordt toegeschreven aan de meester van de martelaren, Hamza bin Abdul Muttalib, moge God tevreden met hem zijn.

Bilaal,

Het is een van de bekende eigennamen en is een Arabische mannelijke naam, die water of dauw betekent.

onsterfelijk,

Een mannelijke eigennaam, van Arabische oorsprong, wat permanent betekent of iemand die een lang leven blijft zonder ondanks zijn hoge leeftijd grijs te worden.

Aboe Bakr,

Vernoemd naar Abu Bakr Al-Siddiq, moge God tevreden met hem zijn.

leeftijd,

Vernoemd naar Al-Farouq Omar bin Al-Khattab.

Othman,

Vernoemd naar Dhul-Nurayn, Othman bin Affan.

op mij,

Vernoemd naar imam Ali bin Abi Talib.

Abdulrahman,

Vernoemd naar Abd al-Rahman ibn Awf, een van de tien aan wie het Paradijs was beloofd.

Al-Zubair,

Vernoemd naar Al-Zubair bin Al-Awwam, de discipel van de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken.

Amer,

Vernoemd naar Abu Ubaida Amer bin Al-Jarrah, secretaris van de natie.

Saad,

Vernoemd naar Saad bin Abi Waqqas, de eerste persoon die een pijl gooide in de islam.

Vrolijk,

Vernoemd naar Saeed bin Zaid, een van de tien beloofde Paradijs.

Talha,

Vernoemd naar Talha bin Ubaidullah, de levende martelaar.

Islamitische jongensnamen van de profeten

Onder de religieuze namen van jongens die tot de Profeten behoren, moge God hen zegenen en vrede schenken, zijn de volgende:

 • Adam.

 • Idris.

 • Noach.

 • Kap.

 • rechtvaardig.

 • Kavel.

 • Sjoaib.

 • Ibrahim.

 • Ismael.

 • Isaak.

 • Yaakoub.

 • Yusef.

 • Ayoub.

 • Zulkifli.

 • Younes.

 • Musa.

 • Joshua bin Nun.

 • Wanhoop.

 • Elisa.

 • David.

 • Suleiman.

 • Zacharias.

 • Jahya.

 • Issa.

Moge Gods gebeden en vrede met hen allen zijn.

Lees ook: Jongensnamen beginnend met de letter B en hun nieuwe betekenissen

Onderscheidende islamitische jongensnamen en hun betekenis

Islamitische jongensnamenIslamitische jongensnamen

We zullen een onderscheidende groep islamitische en Arabische jongensnamen als volgt presenteren:

Moataz:

De sterke, de machtige, de nobele.

Almachtig:

Arabisme en moed.

Knap:

Mooi elegant.

Hamada:

Al-Hamid Al-Shakir.

Succesvol:

De persoon aan wie God succes schenkt.

Othman:

Slangenkuiken.

onsterfelijk:

Lang leven.

Hassan:

Mooie manieren.

prins:

Wie zorgt voor de mensen?

genereus:

Een slimme man die niet gierig is.

strijd:

Moed en moed.

Samer:

Spreker 's nachts.

Donderdag:

Het Grote Leger, een dag van de week.

Maher:

De briljante.

bescherming:

De persoon die God beschermt.

Amer:

Lang leven

leeftijd:

Leven en religie.

Ammar:

Bouw het huis; Dat wil zeggen: hij heeft het gebouwd.

eerlijk:

Eerlijk.

Eerlijk.

Hulpmiddel voor mensen.

Amjad:

De meest glorieuze en gevende.

Heerlijkheid:

Glorie en verhoging.

Kazem:

De stille.

Bashar:

Erg blij.

Bassam:

Veel glimlachen.

Mohannad:

Een soort zwaard.

Ridder:

Krijger, bedreven in het berijden van paarden.

Loai:

Vertraging en retentie.

Kenan:

het deksel.

Zeyad:

Groei en geven.

Iya's:

Het betekent wolf, en het betekent geven.

Wanhoop:

Iemand die ophoudt met aanbidden.

zwaard:

Zwaard.

Bahaa:

schoonheid.

Auteur:

Goede manieren.

complot:

overvloedig levensonderhoud.

rechtvaardig:

De rechtvaardige gelovige.

Jaber:

Herstel de breuk en compenseer het verlies.

boogschutter:

Een planeet van planeten.

Rani:

Ambitie.

Shadi:

De zingende zanger.

Sabir:

Uithoudingsvermogen.

Firas:

De slimme

Qais:

Kracht en intensiteit.

Bedoeling:

Vraag en bestemming.

onsterfelijk:

Permanent, resterend.

Sami:

Hooggeplaatst, hooggeplaatst.

Tarek:

Komt 's nachts.

Qusai:

ver.

Maher:

Creatief briljant.

Lees ook:

Islamitische jongensnamen beginnend met de letter R

Nieuwe islamitische jongensnamen en hun betekenis

Islamitische religieuze jongensnamen Islamitische religieuze jongensnamen

We blijven moderne jongensnamen van Arabische afkomst en met een islamitisch karakter presenteren, en deze namen omvatten:

bescherming:

Beschermd in de naam van God

Muawiya-naam:

Roep van oorlog

Marwans naam:

witte steen

Nayyar-naam:

De intensiteit van het licht en de hitte van het vuur

Nebras naam:

Een Turks woord dat de punt van een speer of lamp betekent

Wael's naam:

Vraag om hulp

Wissams naam:

Iets dat met eer wordt gegeven en op de borst wordt vastgemaakt

Knappe naam:

knap

Yamen-naam:

Jemen en zegen

Jonge naam:

Sam zit dicht bij de puberteit onder jongens

Grijs haar:

Witheid vermengd met zwartheid

Ashraf:-

Eervolle man

Amjad:-

Betekenis glorie en oud verleden

Ayas: –

Geven

Doel:-

Gezegend

Wanhoop:-

Dit betekent iemand die zich wijdt aan aanbidding en intelligent en intelligent is

Aw: –

Een Koptisch woord dat wolf betekent, en het is de naam van een Koptische stam

Religieuze mannelijke namen in het Engels

 • Adam, Adam.

 • Idris, Idris, Idris, Idris.

 • Saleh, Saleh, Salih.

 • Mohammed, Mohammed.

 • Achmed, Achmed.

 • Mahmoud, Mahmoud, Mahmoud.

 • Soefyan, Soefian, Sofian, Soufyan.

Lees ook: Jongensnamen beginnend met de letter D en hun nieuwe betekenissen

Namen van de metgezellen voor jongens

De namen van de Companions die aan kinderen kunnen worden gegeven zijn:

Islamitische jongensnamenIslamitische jongensnamen

Hamza

,

Het is eigendom van Hamza bin Abdul Muttalib, de oom van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Abbas

Vernoemd naar Al-Abbas bin Abdul Muttalib, de oom van de Boodschapper, moge God hem zegenen en hem vrede schenken.

Abdullah

genoemd naar een groot aantal eervolle metgezellen, van wie de bekendste Abdullah bin Abbas is, de neef van de Profeet.

Akeel

,

Het gaat terug naar Aqeel bin Abi Talib, de neef van de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken.

Jafar

,

Het is van Jaafar bin Abi Talib, de neef van de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken.

op

,

Vernoemd naar Ali bin Abi Talib, de neef van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), en de echtgenoot van zijn dochter.

Hassan

,

Vernoemd naar Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, de kleinzoon van de profeet.

Hoessein

,

Het gaat terug naar Hussein bin Ali, de kleinzoon van de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken.

Soufyan

,

Vernoemd naar Abu Sufyan bin Al-Harith, de neef van de Profeet.

Saad

,

Vernoemd naar Saad bin Abi Waqqas, een van de ooms van moederskant van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).

Islamitische namen van de metgezellen

Islamitische namen voor jongens, behorend tot de Metgezellen, zijn:

Zaid

,

Vernoemd naar Zaid bin Haritha en Zaid bin Thabit.

Arqam

,

Vernoemd naar Al-Arqam bin Abi Al-Arqam.

obaïda

Vernoemd naar Ubaidah bin Al-Harith.

Qadama

,

Vernoemd naar Qudamah bin Mazun.

Khabab

,

Het is eigendom van Khabbab bin Al-Art.

Masoud

,

Het is eigendom van Masoud bin Rabia.

Ayyash

,

Het is eigendom van Ayyash bin Abi Rabia.

Amer

,

Het is eigendom van Amer bin Rabia Al-Anzi.

brief

,

Het behoort toe aan Khattab bin Al-Harith.

Senior

,

Het behoort toe aan Muammar bin Al-Harith.

Zeldzame islamitische jongensnamen

Van islamitische namen

De zeldzame die tot de Metgezellen behoren, moge God tevreden met hen zijn, zijn als volgt:

vraag

,

Het gaat terug naar de metgezel Al-Muttalib bin Azhar.

Ammar

,

Het gaat terug naar Ammar bin Yasser.

Hatib

,

Keert terug naar Hatib bin Amr Al-Amiri.

Sohaib

,

Het gaat terug naar Suhaib bin Sinan Al-Rumi.

Een fornuis

,

Het gaat terug naar Waqid bin Abdullah Al-Yarbu'i.

verstandig

,

Het gaat terug naar Aqil bin Al-Bukayr.

Yasser

,

Het is eigendom van Yasser bin Amer Al-Ansi.

Menopauze

,

Het gaat terug naar Iyas bin Al-Bukayr.

Loszittend

,

Het gaat terug naar Al-Sa'ib bin Othman bin Maz'un.

Gelukzaligheid

,

Het behoort toe aan Naeem bin Abdullah Al-Adawi.

 • Salman

  aangesloten bij Salman Al Farsi.

 • Moesab

  aangesloten bij Musab bin Umair.

 • Mijn naam is Osama

  aangesloten bij Osama bin Zaid.

 • Anas

  aangesloten bij Anas bin Malik.

 • hiel

  Hij is aangesloten bij Ka'b bin Malik.

 • Onschuld

  Hij is aangesloten bij Al-Baraa bin Malik.

 • Hassan

  aangesloten bij Hassan bin Thabit.

 • Jaman

  Hij is aangesloten bij Al-Yaman bin Jaber.

 • Eigenaars naam

  aangesloten bij Malik bin Sinan.