De namen van jongens die beginnen met de letter Kha zijn onderscheidend en gevarieerd, waardoor ouders die op zoek zijn naar jongensnamen de juiste betekenis van de namen kunnen kennen, zodat ze de juiste naam kunnen kiezen. Daarom presenteert de inhoudssite u het beste namen van jongens beginnend met de letter Kha, met hun betekenis, in de volgende regels.

verslaan-

Geatrofieerde buik

oom van moederskant –

Een zwarte moedervlek op het lichaam, wolken, bliksem en ijdelheid

onsterfelijk –

Eeuwig – de rest die niet sterft

deskundige –


De geleerde – de jurist – degene die alle dingen weet

Khabab –

Snel rennen – bedrog

gekrast –


Die zijn gezicht scheurde met zijn nagels

Khurim –

Magen – zacht van leven

Charash –

Hij verdient de kost voor zijn gezin

Khazron –

Smalle ogen

Vruchtbaar –

De plaats heeft veel gras – veel goedheid – een ruime kant

Chasif –

Hij die zijn pantoffels repareert – as

Eunuch –

Als de rijken arm zijn

Khadour –

Met betrekking tot Khadr zijn de meeste daarvan informeel

Khadir –

Groene waterkers – land van groen gras

Verloofde –

Goede preek – degene met een bemoedigende toespraak

gevaarlijk –

Hoge status – Noble, van macht en status

brief –

Veel toespraken

lichtheid –

Al-Awaj – vernoemd naar een wijk in Beni Amer

schildwacht –


Wachter

licht –


Het tegenovergestelde van zwaar – schattig – slim

genoeg –

Overleving en veiligheid

Khallad –

Een oudere man die nog niet oud is geworden

Mis het ook niet: jongensnamen en hun betekenis die gemakkelijk en gemakkelijk uit te spreken zijn


Namen van jongens beginnend met de letter Kha uit de Heilige Koran


Veel moeders en vaders hebben de neiging hun kinderen een naam uit de Heilige Koran te geven, omdat ze grote kwaliteiten bezitten, omdat velen geloven dat kinderen een deel van hun namen hebben. De namen van kinderen beginnen met de letter Kha uit de Heilige Koran. en zijn als volgt:

 • De naam Khaled werd gegeven aan Khaled bin Al-Walid, moge God tevreden met hem zijn, en hij was de belangrijkste militaire leider in de islamitische geschiedenis. Daarom accepteren veel mensen om hun kinderen Khaled naar hem te vernoemen.

 • Khalil-naam:

  De naam gaat terug op een puur Arabische oorsprong en is een van de mannelijke eigennamen die zich sinds de oudheid hebben verspreid. In de betekenis ervan verwijst het naar een man die de kwaliteit van loyaliteit bezit, of het nu gaat om vriendschap, werk of public relations. Het verwijst ook naar een vriendelijke en vriendelijke persoon die bekend staat als een voogd.

 • Deze bijnaam wordt gegeven aan de Profeet van God, onze meester Abraham, vrede zij met hem, aangezien hij bekend stond als de vriend van God. Na zijn dood werd hij begraven in de stad Hebron in Palestina.

 • Khalifa-naam:

  Het is een van de mannelijke eigennamen, die in oorsprong teruggaat tot de zuivere Arabische taal. In de betekenis ervan verwijst het naar de man die degenen opvolgt die hem voorgingen in een kwestie of op een plaats. Deze naam werd gegeven aan de Rechtgeleide kaliefen.

 • Liefdadigheidsnaam:

  Het is een van de mannelijke eigennamen die teruggaat tot de zuiver Arabische oorsprong en wijdverspreid is binnen Arabische samenlevingen.

 • Khaled-naam:

  Het is een van de Arabische namen die beginnen met de letter Kha, die teruggaat tot de Arabische oorsprong en alleen aan mannelijke pasgeborenen wordt gegeven, niet aan vrouwen. In de betekenis ervan verwijst het naar het concept van voortdurende overleving, wat permanent betekent, en veel geloven misschien dat het geven van het aan pasgeborenen betekent dat ze niet zullen sterven en van een lang leven zullen genieten.


Diverse jongensnamen beginnend met de letter Kha


Door onze kennismaking met jongensnamen die beginnen met de letter Kha, is er een groep van verschillende jongensnamen ontstaan ​​die beginnen met de letter Kha, namelijk:

Khatibs naam:


Eén van de namen die teruggaat naar de Arabische oorsprong

In de betekenis ervan verwijst het naar de persoon die spreekt of de persoon die om de hand van een meisje vraagt ​​met het oog op een huwelijk.

Het verwijst ook naar de persoon die spreekt in het openbaar

Retoriek kan worden uitgedrukt in proza-literaire kunst.

Khater's naam:

Het is een van de namen met een puur Arabische oorsprong

Het is een van de mannelijke zelfstandige naamwoorden en de betekenis ervan verwijst naar de persoon die loopt

Hij steekt zijn hand op en houdt deze vast, of de persoon die met een speer paradeert en steekt.

De naam van mijn oom:

Een van de mannelijke eigennamen die teruggaat tot de Arabische oorsprong

In de betekenis ervan verwijst het naar de persoon die leiding geeft aan het werk binnen een instelling of boerderij.

Hij is hiervoor verantwoordelijk en verzamelt katoen.

Khorshid-naam:

Het is een van de eigennamen die teruggaat tot de Perzische oorsprong

Het wordt alleen op mannen toegepast, niet op vrouwen

In zijn betekenis verwijst het naar de felle zon.

In de oudheid werd het vaak gebruikt.

Khudair-naam:

Het is een van de mannelijke eigennamen die teruggaat tot een puur Arabische oorsprong

Het is een verkleinwoord van groen.

In zijn betekenis verwijst het naar iets helders en vrolijks

In bedoeïenengemeenschappen verwijst het naar de betekenis van onderscheidende groene gewassen.


Oude jongensnamen beginnend met de letter Kha


Door onze bespreking van de namen van jongens die beginnen met de letter Kha, is er een groep namen ontstaan ​​die in de oudheid werden gebruikt en waarvan sommige nog steeds worden gebruikt. Deze namen zijn als volgt:

Jongensnamen beginnend met de letter Kha

 • Khalaf-naam:

  Het gaat terug naar de Arabische oorsprong, en het is een van de mannelijke eigennamen die alleen aan mannen worden gegeven, niet aan vrouwen. In de betekenis ervan verwijst het naar compensatie, wat betekent: een brave jongen.

 • Khamis-naam:

  Het is een van de mannelijke eigennamen die teruggaat tot de zuiver Arabische oorsprong. Het wordt alleen aan mannen gegeven en verwijst in zijn betekenis naar donderdag (een dag van de week).

 • Donderdag wordt beschouwd als een van de meest geliefde dagen voor moslims in het algemeen, omdat ze vasten in overeenstemming met de Sunnah van de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken.

 • Briefnaam:

  Het is een van de eigennamen die van oorsprong teruggaat tot de puur Arabische oorsprong. In de betekenis ervan verwijst het naar een persoon die veel preekt, of degene die de preek leidt. Deze man is meestal rationeel in zijn verschillende acties en posities , en het is een van de oude namen die zich wijd verspreid heeft binnen samenlevingen.

 • Naam oom:

  Het is een van de namen van Arabische oorsprong die voorheen wijd verspreid was binnen Arabische samenlevingen. Het is een van de namen die alleen aan mannen werd gegeven, niet aan vrouwen. De betekenis verwijst naar de zwarte moedervlek die op het voorhoofd en het lichaam wordt aangetroffen.

 • Khais-naam:

  Het is een van de namen die in Arabische woordenboeken voorkomt vanwege de oorsprong van de naam op het Arabische schiereiland. De naam wordt meestal alleen aan mannen gegeven, niet aan vrouwen. In de betekenis ervan verwijst de naam naar een man die veel goede daden verricht. Het kan verwijst ook naar bomen die om elkaar heen zijn gewikkeld.In sommige landen verwijst de khais naar het hol van de leeuw.


Onconventionele jongensnamen beginnend met de letter Kha


Door ons overzicht van de namen van jongens die beginnen met de letter Kha, leren we nu over een groep jongens

Onconventionele namen

die als volgt zijn:

 • Khaldoun-naam:

  Het is een van de namen die teruggaat tot de Arabische oorsprong en het is toegestaan ​​om hem aan zowel vrouwen als mannen te geven, en in zijn betekenis verwijst het naar de kwaliteiten van zuiverheid, vriendschap, liefde en broederschap.

 • Khairan-naam:

  Het gaat terug naar zijn Arabische oorsprong… en het is ontleend aan de naam Khair, totdat een groep mensen de naam verkeerd begon te gebruiken totdat het Khairn werd… en ze begonnen hem alleen aan mannen te geven, en in zijn betekenis is het verwijst naar een goed persoon met goede moraal en gedrag, naast het feit dat hij… De eigenaar is van overvloedig geld, die een leven leidt van tevredenheid, voorspoed en gelukzaligheid.

 • Khali's naam:

  Het is een mannelijke eigennaam, die teruggaat tot de Arabische oorsprong. De betekenis ervan verwijst naar een persoon die vrij is van zorgen en verdriet, die kan worden omschreven als verstoken van problemen en met een heldere geest.

 • Naam paard:

  Het is een van de namen waarvan de oorsprong teruggaat tot de klassieke Arabische taal, en onderscheidt zich door de toelaatbaarheid van toepassing ervan op zowel mannelijke als vrouwelijke kinderen. In de betekenis ervan verwijst het naar een speciaal type plant dat kenmerkende geuren en eigenschappen bevat. heeft scherpe eigenschappen.

 • Khalloum-naam:

  Het is een van de namen die teruggaat tot de Perzische oorsprong en wordt alleen aan mannen gegeven, niet aan vrouwen. In de betekenis ervan verwijst het naar het specifieke doel, de wens en de hoop waarvoor iemand leeft.

 • Khaya's naam:

  Het is een van de namen die teruggaat tot de Perzische oorsprong. Het is een verdraaiing van de naam Khaya. Het verwijst naar het ei in zijn betekenis, en wordt alleen gebruikt voor mannen, niet voor vrouwen.

 • Khayawi-naam:

  Het is een van de onbekende namen in de Arabische landen, ondanks het feit dat de oorsprong van de naam teruggaat tot de puur Arabische oorsprong, en is ontleend aan de naam Khawi, en in zijn betekenis verwijst het naar veel in de zin van veel verlangen, urgentie en ontvoering.


Perzische jongensnamen beginnend met de letter Kha


We bekijken nu een lijst van

Namen die beginnen met de letter Kha in het Perzisch

De herkomst en het kenmerk zijn als volgt:

Khanur-naam:

De naam gaat terug naar de Perzische oorsprong en werd in de oudheid gebruikt in de betekenis van huisvrouw

Maar na verloop van tijd werd de naam alleen gebruikt voor mannelijke baby's.

Khada's naam:

Het is een woord van Perzische oorsprong en verwijst in de Perzische taal naar de Almachtige God

Maar de laatste tijd wordt het gebruikt in de zin van eigenaar, meester of eigenaar

Het wordt alleen op mannen toegepast, niet op vrouwen.

Khai's naam:

Het is een van de namen die zowel Perzische als Turkse oorsprong hebben

In de Perzische betekenis verwijst het naar een vriend of eigenaar.

In het Turks verwijst Khai naar de hoeveelheid pluisjes die op kleding worden aangetroffen

Het wordt gebruikt onder mannelijke eigennamen.

Khany's naam:


Het is ontleend aan de naam Khan, die oorspronkelijk een Perzische oorsprong heeft

Het verwijst naar de betekenis van puur goud… en bevat waardevolle betekenissen voor de eigenaar van de naam

Het wordt meestal alleen op mannen toegepast, niet op vrouwen.

Khoshnoud-naam:


Een van de mannelijke eigennamen die teruggaat tot de Perzische oorsprong

Dat is wijd verspreid in Perzië

In de betekenis ervan verwijst het naar een man die veel voldoening heeft over de rechterlijke macht.

Khar-naam:

Het gaat terug naar zijn Perzische oorsprong en wordt alleen op mannen toegepast, niet op vrouwen.

Het verwijst naar meer dan één verschillende betekenis

Het kan verwijzen naar een ter aarde liggende man, een man die zich koestert, of een man die van boven naar beneden valt.


De namen van jongens die beginnen met de letter Kha zijn buitenlands


Door ons te leren kennen

Mannelijke namen beginnend met de letter Kha

Er is een lijst met buitenlandse namen die we nu als volgt weergeven:

 • Khoury-naam:

  Het is een van de namen die teruggaat tot de Griekse oorsprong en wordt alleen aan mannen gegeven, niet aan vrouwen. In de betekenis ervan verwijst het naar gemakkelijk en zacht land… en het doet recht aan de nieuwe en onconventionele namen.

 • Khashoggi-naam:

  Het is een van de namen die teruggaat tot de Turkse oorsprong, en in zijn betekenis verwijst het naar de man die lepels maakt. Het verwijst ook naar de kwaliteiten van vrijgevigheid en gastvrijheid. Het wordt veel gebruikt in de samenlevingen van de Arabische Golfstaten, en het is een van de namen die alleen aan mannelijke pasgeborenen wordt gegeven.

 • Khazindar-naam:

  Het is een van de namen die teruggaat tot de Perzische oorsprong, en in zijn betekenis verwijst het naar de man die verantwoordelijk is voor het beschermen van de schatkist… waardoor het de kwaliteiten van veiligheid, veiligheid en vertrouwen met zich meebrengt, en het is een van de namen dat werd in de oudheid veel gebruikt… het wordt meestal gegeven aan mannen die alleen zonder vrouwen geboren zijn.

 • Khivan-naam:

  Het is een van de namen die teruggaat tot de Latijnse oorsprong, en verwijst in zijn betekenis naar een grote groep mensen. Het verwijst ook naar de man die een leider en president is, en die vele kwaliteiten van verantwoordelijkheid, moed, kracht, en stevigheid.

 • Khaulid-naam:

  Het is een van de namen die teruggaat tot de Perzische oorsprong, en is afgeleid van de naam Khaled. Het verwijst in de Perzische taal ook naar een permanente, langlevende en oudere man, of het kan verwijzen naar het wonen in een plaats zonder een lange periode weg te gaan. Het wordt gegeven aan mannen die alleen geboren zijn zonder vrouwen.

 • Khuwaylid-naam:

  Het is een van de namen die teruggaat tot de Perzische oorsprong, die ook is afgeleid van Khaled, en verwijst naar dezelfde eerdere betekenis die in de vorige paragraaf werd genoemd.


Buitenlandse jongensnamen beginnend met de letter Kha 2024


Er is een aparte groep

Herennamen beginnend met de letter Kha

Deze zijn geclassificeerd als een buitenlandse categorie en zijn als volgt:

Khalloum-naam:

Van zijn Perzische oorsprong, maar in sommige uitspraken die wijzen op zijn Latijnse oorsprong.

In de betekenis ervan verwijst het naar een eerlijk persoon en een geweldige en eervolle metgezel.

Khankar-naam:

Een van de namen van Latijnse oorsprong

Het wordt alleen toegepast op mannelijke baby's, niet op vrouwelijke baby's.

In de betekenis ervan verwijst het naar een groot man die de kwaliteiten van leiderschap en koningschap bezit.

Khaja-naam:

Het is een van de namen waarvan de oorsprong onbekend is, maar dateert uit de Latijnse tijd

Het wordt vooral toegepast op mannelijke baby's

In zijn betekenis verwijst het naar de man die de meester van het huis en thuis is

Die de kenmerken draagt ​​van het dragen van verantwoordelijkheid en verschillende lasten.

Goede naam:

Het is op grote schaal gebruikt in buitenlandse samenlevingen

In de betekenis ervan verwijst het naar een knappe en vriendelijke man met goede eigenschappen en moraal.

Naam deskundige:

Het is een buitenlandse naam die in zijn betekenis verwijst naar een man met kennis van zaken die veel dingen weet.

Het verwijst ook naar een deskundige en wordt ook op grote schaal gebruikt binnen Arabische samenlevingen.


Vreemde jongensnamen die beginnen met de letter Kha


Er is een groep van

Vreemde namen beginnend met de letter Kha 2024

Die zijn geclassificeerd als vreemde namen, en zijn als volgt:

Jongensnamen beginnend met de letter KhaJongensnamen beginnend met de letter Kha

 • Khuza'a naam:

  Het is een van de namen die teruggaat tot de Arabische oorsprong en in de oudheid werd gegeven aan een van de Arabische stammen. In de betekenis verwijst het naar de man die op zijn pad achterop raakte, of de man die te laat was voor zijn afspraak met de imams van het volk, en het wordt alleen gegeven aan geboren mannen, niet aan vrouwen.

 • Khafaja-naam:

  Het is een van de namen die teruggaat tot de Arabische oorsprong, en in de betekenis ervan verwijst het naar een soort plant die vooral in de lente bloeit en wordt gekenmerkt door groene bladeren die breed van vorm zijn. verwijzen naar een persoon met een klein postuur en lichaam.

Mis ook niet:namen


Franse jongens en hun betekenissen

We hebben je de beste namen voor jongens gepresenteerd die beginnen met de letter Kha en hun betekenis, die kunnen worden onderverdeeld op basis van afkomst of classificatie, en we hopen dat we je een nuttig onderwerp hebben gegeven.