Luxe, koninklijke jongensnamen waaruit u kunt kiezen wat bij uw smaak past, maar u moet weten dat de naam een ​​aandeel heeft in de eigenaar ervan, waardoor u een naam moet kiezen met een mooie betekenis, om geen problemen te veroorzaken hem pijn doet, of hem op een ongewenste manier beschrijft.


Luxe, koninklijke jongensnamen


Er zijn zoveel jongensnamen. Sommige zijn puur Arabisch, andere zijn gearabiseerde buitenlandse namen, en veel ervan zijn buitengewoon mooi, waardoor je voor een groep mooie alternatieven komt te staan. Hieronder classificeren we ze voor je op basis van hun type. Laten we beginnen met luxueuze, koninklijke en mooie jongensnamen die daarbij passen. Generatie, die in feite heel verschillende betekenissen heeft, waaronder:

 • Harvey

  : Het betekent deelnemen aan een felle strijd.

 • Addy

  : Het betekent een persoon die altijd klaar staat.

 • Nalan

  We bedoelen de engel die niet liegt.

 • Paars

  : Het betekent rood, en het is oorspronkelijk de naam van een boom waarvan de kleur in kleurstoffen wordt gebruikt.

 • Geheimen


  Het betekent lijnen die zich op de huid van de handpalm of het hoofd bevinden.

 • vriend

  : Hij is het Vuur, en het betekent ook Degene die geen moeite spaart om mensen te helpen, en hij werd genoemd in Surah Al-An’am in de uitspraak van de Almachtige:

  “En toen Abraham tegen zijn vader zei: ‘Azar

  “.

 • Monzer

  De betekenis ervan is dezelfde als wat je begrijpt de eerste keer dat je het hoort, en het is de persoon die met een waarschuwing komt. Het is de persoon die waarschuwt en een waarschuwing stuurt, en het komt ook in de zin van het overbrengen van een boodschap van iemand.

 • Moesab

  : Hij is een heel sterke man.

 • Mazen

  : betekent die wolken die vol zitten met regen.

 • Anas

  : Hij is de persoon die een metgezel van harten is.

 • Wat is er met jou

  : Iemand die iets oogst op zijn eigendom.

 • Geven

  Een geschenk dat zonder tegenprestatie komt.

 • Wael

  : Ik bedoel, de familie.

 • RFID

  : Hij is de persoon die zijn broer altijd helpt.

 • Kiran

  : Helder licht.

 • Twee vogels

  Jazal is het verwijderen van een stukje van iets, en het heeft een andere betekenis, wat de juiste mening is.

 • Yammer

  : Een van de namen van de maan.

 • Maen

  : Hij is een gemakkelijk persoon in de omgang.

 • Tharwan


  : Een persoon die extreem rijk is.

 • Maitham

  We bedoelen een persoon die regelmatig op de grond stapt.

 • ral

  : De naam van een boom.


Arabische jongensnamen uit de Koran


De namen die uit de Koran komen zijn ontzettend mooi en hebben impact op iedereen die ze hoort. Ze doen je denken aan de verzen waarin ze genoemd worden. Onder de luxueuze Arabische jongensnamen bevinden zich:

Luxe, koninklijke, Arabische en buitenlandse jongensnamen

de naam

de betekenis

Vers

Ibrahim

Hij is de vader van alle profeten, dat wil zeggen de geëerde vader, de vader van de massa of de vader van naties.

Waarlijk, Wij gaven de familie van Abraham het Boek en de wijsheid, en gaven hen een groot koninkrijk.

.

Ayoub

Hij is degene die berouw toont en terugkeert naar de Almachtige God.

En denk aan Onze dienaar Job, toen hij zijn Heer aanriep: “Waarlijk, Satan heeft mij met rampspoed en kwelling getroffen.”

.

Suleiman

Hij is een man die vrede bracht.

En Salomo erfde David en hij zei: ‘O mensen, wij hebben de taal van de vogels geleerd en die is ons gegeven

.

David

Het betekent een persoon die diep geliefd is.

Dus versloegen ze hen, als God het wilde, en David doodde Goliath, en God gaf hem koninkrijk, wijsheid en kennis.

Musa

Hij is degene die je redt en je behoedt voor verlies.

En toen Wij met Moesa veertig nachten hadden afgesproken, namen jullie het kalf achter hem aan, en jullie waren onrechtvaardigen.

.

Issa

De naam van Jezus Christus, zoon van Maria, vrede zij met haar.

En hun uitspraak: Wij hebben de Messias gedood, Jezus, de zoon van Maria, de Boodschapper van God.

Younes

Het komt van mensen en is de metgezel van eenzaamheid.

Een stad geloofde en haar geloof kwam ten goede, behalve de mensen van Yunus. Toen zij geloofden, verwijderden Wij de kwelling van schande van hen.

Noach

Het betekent rust en mooie stille tijd.

Wij hebben aan jou geopenbaard, net zoals Wij aan Noach en de profeten na hem hebben geopenbaard.

Ster

De helderste planeet aan de hemel.

En de ster en de boom werpen zich neer.

Mis het ook niet: jongensnamen geïnspireerd door de hemel en hun betekenis


Luxe buitenlandse jongensnamen 2024


Buitenlandse namen hebben bij velen de voorkeur omdat ze mooi en modern zijn.In de volgende punten staan ​​luxe, koninklijke en buitenlandse namen voor jongens:

 • Lucas

  : Het is de naam van licht.

 • Gabriël

  : Een vreemd woord dat betekent dat God degene is die mij kracht geeft.

 • Ernesto

  : De strijd waaruit geen hoop op ontsnapping bestaat.

 • Mannetjeseend

  : Een persoon die geschikt is voor de plaats waar hij geplaatst wordt.

 • Amerika

  : De kracht waarmee werk wordt volbracht.

 • Eduard

  : Hij is de persoon die bewonderd wordt door iedereen die hem ziet.

 • Francisco

  : De man die naar ons toe kwam, doordrenkt met de cultuur van Frankrijk.

 • Eusebio

  : Die persoon is erg elegant.

 • Vuur

  : Het betekent de rechtvaardige man.

 • Eenvoudig

  : Het betekent witte bloem, en het is een naam voor mannen.

 • Vertrouwen

  : De man die als scheidsrechter tussen het volk staat.

 • Abilio

  : De jongen die overal bedreven in is.

 • Matteo

  : Het betekent een persoon die als een geschenk van God kwam.

 • Vineet

  : Die jongen die iedereen vriendelijk behandelt.

 • Lamy

  : Die koude lucht die onverwachts komt.

 • Harulan

  : Het is die zeer solide grond, en het wordt een man genoemd die grote fysieke kracht heeft.

 • Iot

  Het is een naam uit de Levantijnse taal en betekent geestelijke.

 • Eugène

  Het betekent een kind dat werd geboren in een oud gezin met afstamming en afstamming.

 • Johnny

  : Het is een gewichtsverandering ten opzichte van de naam John, en het betekent de genade van de Heer.

 • Robert

  : Degene die zo beroemd is dat hij een heldere ster is.

 • Molenaar

  : Hij is de persoon die werkt door granen te malen.

 • Salar

  : Die een zeer hoge positie in de samenleving heeft bereikt, en een van de namen is die aan de legercommandant wordt gegeven.

 • Robert

  Het licht dat uit goud en zilver komt, is van extreme zuiverheid.

 • Seymour

  : Kleding op maat maken.

 • Ribal

  : Het betekent een sterke leeuw.

 • Valero

  : Het betekent de dappere die nergens bang voor is.

 • Max

  : Het is een naam voor een jongen met kenmerken die nog nooit eerder zijn gezien.

 • Yamen

  : De gezegende jongen vanwege wie de zegen op het huis neerdaalde.

 • Aramis

  : Een naam gegeven aan een schermer op paarden.

 • vertraging

  : Het betekent te allen tijde veiligheid en vrede.

 • Ezel

  : Het geeft aan dat de eigenaar een lang leven heeft.

 • Yinnar

  : Die kleine rivier die de waterbron wordt genoemd.

 • Rokan

  : Het betekent die zon die plotseling komt, maar hoop in zich draagt.

 • Twee vogels

  : Die wijze en correcte mening.

 • Deren

  : Het is het geschenk dat God ons heeft gegeven.

 • Alkay

  : Het betekent dat de maan aan het begin van zijn cyclus van de maand staat.

 • Kelan

  : Hij is een heel magere jongen.

 • Aléron

  : Het betekent de dappere en moedige ridder, die alles in het werk stelt om zijn team naar de overwinning te moedigen.

 • Voerman

  : Hij is de persoon die kosten noch moeite spaart bij het overbrengen van nieuws en geruchten.

 • Twee puppy's

  : Een van de namen van babyleeuwen.

 • Steven

  : Die persoon die wordt gekenmerkt door zijn hoge status onder de mensen.

 • Leonard

  : Het is een Duitse naam, wat vetgedrukt betekent.

 • Ashley

  : Dat uitgestrekte gebied vol bomen en groen.

 • Stefan

  Het is een Griekse naam en betekent de gasfabriek, die wordt gebruikt om feesten en bruiloften te versieren.

 • nu

  : Het betekent de soldaat die in het leger marcheert met zijn vlag.

 • Jordanië

  : Het betekent oorspronkelijk zeer grote heuvels, maar het wordt gebruikt om te verwijzen naar mensen met een hoge status in de regering.

 • Adilan

  : Verwijst naar een man die zich onder de mensen onderscheidt door zijn adel.

 • Paprika's

  : Het heeft een groot aantal betekenissen, die uiteindelijk allemaal wijzen op een eervol einde van de oorlog.

 • Johnny

  : Van een van de vervoegingen van de naam Johannes, wat de genade betekent die van de Heer op ons neerdaalt.

 • Michelle

  : Degene die zijn hele leven wijdt aan het dienen van de kerk.

 • John

  : Hij is de man die medelevend is met de mensen om hem heen.


Stijlvolle oude jongensnamen


Luxe, koninklijke, Arabische en buitenlandse jongensnamenLuxe, koninklijke, Arabische en buitenlandse jongensnamen

De oude en authentieke Arabische namen zijn een voorbeeld van het vasthouden aan ons Arabisme, en ze geven ook de omvang aan van de liefde die mensen voor hen hebben. In de volgende tabel staan ​​veel luxueuze, koninklijke Arabische jongensnamen:

de naam

de betekenis

Nofal

Hij is een heel mooie jongeman.

Hoedhayfa

Iets dat vreemd is en moet worden verwijderd om de foto perfect te maken.

Ossama

Een van de namen van Leeuw, wat ook het sterrenbeeld van de lucht betekent.

Omran

Waarmee het land bevolkt is, en daar wordt ook de man met lang haar en de ouderen mee bedoeld.

Salem

Hij is gezond en vrij van alle ziekten.

veiligheid

Het betekent genezing zelf.

moe

Het betekent een zeer dappere ridder, en het kan verwijzen naar degene die problemen veroorzaakt voor anderen.

Saher

Die 's nachts veel opblijft.

Anees

Wees een metgezel van zijn metgezellen.

belonen

Het betekent beloond of gegeven.

Abijn

Van de Arabische namen, dat is een duidelijke uitspraak.

Ik ben briljant

Een persoon die mooi is met een goed gezicht.

Mis het ook niet: Turkse jongensnamen en hun betekenis


Mooie, koninklijke jongensnamen


Luxe, koninklijke, Arabische en buitenlandse jongensnamenLuxe, koninklijke, Arabische en buitenlandse jongensnamen

Alle namen zijn mooi zolang hun betekenis mooi is, behalve dat de impact van de naam op de oren belangrijk is bij de keuze. Onder de luxe jongensnamen die een mooie impact hebben zijn:

 • Haat

  : Hij is degene die tussen mensen oordeelt.

 • Noroez

  : Een Perzisch woord dat lente betekent.

 • ik zal zien

  : Degene die je 's nachts vergezelt.

 • Saher

  : Een persoon die niet slaapt en altijd wakker blijft.

 • Hamza

  : Een van de namen van de leeuw.

 • Suhail

  : Het betekent de ster.

 • Kazem

  : Hij is degene die zwijgt en zijn woede onderdrukt.

 • Mohannad

  : Het betekent het zwaard.

 • Bashar

  : Hij is de persoon wiens gezicht de aanwezigheid van het goede aangeeft.

 • Bassam

  : Altijd lachend.

 • Loai

  : Een naam gegeven aan een woeste stier.

 • Lamp

  : Hij is degene die 's nachts licht geeft aan mensen.

 • Ridder

  : Iemand die goed kan paardrijden.

 • Kenan

  Het betekent bedekken en beschermen.

 • Wauw

  : Hij is degene die ervoor zorgt dat iedereen die hem ziet meer door hem gefascineerd raakt.

 • rechtvaardig

  : Hij die nooit onrecht wordt aangedaan.

 • Hij neemt toe

  : Het betekent de persoon die je niets meer geeft.

 • Nayef

  : Hij is heel belangrijk.

 • Fadi:

  Degene die jou kan verlossen met zijn leven.

 • Ghassan

  : Een persoon die nog jong is.

 • Ayyash

  : die nog leeft.

 • Satam

  : betekent slaan met een zwaard.

 • Zeyad

  : Het betekent geven.

 • risico

  : Alle gedachten die in de ziel komen.

 • Bassam

  : Een persoon die veel lacht.

 • Menopauze

  : Het is de compensatie die na lang geduld van God komt.

 • oprecht

  : Het heeft twee betekenissen: de eerste is Irak, en de tweede is de tijd tussen Asr en Maghrib.

 • Alsof

  : Het betekent slim of zeer intelligent, en dit was de naam van de schrijver van Salomo.

Mis het ook niet: oude, luxueuze en opvallende bedoeïenenjongensnamen


Koninklijke Russische jongensnamen 2024


Luxe, koninklijke, Arabische en buitenlandse jongensnamenLuxe, koninklijke, Arabische en buitenlandse jongensnamen

Russische namen hebben hele mooie betekenissen, maar ze passen niet allemaal bij de Arabische smaak, daarom hebben we in de volgende tabel luxe Russische jongensnamen voor je verzameld waarmee je je kind een naam kunt geven:

de naam

de betekenis

Mavriky

Het betekent donker.

Makari

Het is een naam die zegen betekent, en iedereen die daardoor wordt aangeroepen, zal gezegend worden.

Daniël

Een lieve jongen voor zijn familie.

altijd

Het betekent het kind dat nog in de wieg ligt.

Dmitry

Een van de mooiste namen van de natuur.

Leonid

Eén van de leeuwennamen.

Adriaan

Het betekent heiligen en geestelijken.

Igor

Het betekent een dappere, gedurfde krijger.Stijlvolle Italiaanse jongensnamen


Wat Italiaanse namen het meest onderscheidt, is dat ze niet gebruikelijk zijn, en dat nog niet veel kinderen ze een naam hebben gegeven, en dit is het beste aan hen. In de volgende tabel staan ​​veel mooie jongensnamen in de Italiaanse taal:

de naam

de betekenis

Christoffel

Hij is die jongen die Christus altijd in zijn hart heeft.

Albertino

Het betekent verheerlijking van iemand die deze verheerlijking verdient.

Agostino

Het betekent de heer.

Valerio

Het betekent de moedige die nergens bang voor is.

Vero

Niet aan het liegen.

Figo

Het betekent de kracht die God ons geeft in de oorlog.

Van levensbelang

Een persoon die creatief is in wat hij doet om het beste in zichzelf naar boven te halen.

Selenio

Het is een van de Griekse namen voor oorlog.

Santio

Het betekent heilige.

Roberto

Het betekent het hoogtepunt van glorie in de hemel.

Rocco

Het betekent de moed die openlijk naar de soldaat komt en hem naar de overwinning duwt.

Kortom, de namen van kinderen zijn luxueus en koninklijk, aangezien het kind een deel van zijn naam heeft, moet de naam worden gekozen vanwege wat niet in strijd is met de moraal, waarden of religie. De naam is wat bij een persoon wordt vereeuwigd gedurende zijn leven.