De twintig beste formele preken op alle terreinen behoren tot de dingen waar veel mannen het meest naar zoeken om ze bij verschillende gelegenheden en feesten te houden, vooral omdat elk van deze preken specifiek is voor het soort gelegenheid en wordt beschouwd als een groet aan anderen. of een compliment of compliment aan hen voor deze gelegenheid.

De 20 beste gemeentepreken

Lokale preken variëren, waaronder de huwelijkspreek, de vrijdagpreek, de diplomauitreikingspreek, de preek van lof en eer, en vele andere formele preken, waaraan de meeste mensen met elkaar proberen deel te nemen. U kunt een van de formele preken kiezen die past bij uw feesten en evenementen.

Afstudeertoespraak

In de naam van God, de Meest Barmhartige, de Meest Barmhartige. Alle lof zij God, Heer der Werelden, en gebeden en vrede zij met de meest eervolle schepping en boodschappers. Wat betreft wat vandaag volgt, mijn zonen en dochters, je staat op het punt een fase te beëindigen die in al zijn glorie voorbij is gegaan, en je verwelkomt een nieuwe fase met hoop en open armen.

Ik zeg u: gefeliciteerd met gelukkig succes, en weet dat kennis alleen nutteloos is als deze niet wordt bekroond met werk en geduld totdat succes is bereikt. U bent de jeugd van de toekomst en de generatie van dit land die de wereld naar een hoger niveau zal tillen. natie en breng het ten goede, dus laat uw geliefde land, Egypte, niet in de steek.

Een formele preek

Lees op onze website: Een korte, kant-en-klare gemeentepreek over succes en uitmuntendheid

De mooiste preek over vriendschap

 • Geprezen zij God die de hemelen en de aarde zonder pilaren heeft geschapen, en gebeden en vrede zij met de meest eervolle schepping en de boodschappers, voor wat volgt.

 • Vriendschap is de hoogste relatie, waarden en moraal die tussen mensen door de eeuwen heen bestaat en bevordert tussen mensen de geest van liefde, hulp en samenwerking.

 • Een echte vriend is iemand die zijn vriend bijstaat in tijden van nood als een ondoordringbare dam, hem door tegenslagen en obstakels helpt, zich verheugt als hij gelukkig is en verdrietig als hij verdrietig is.

 • Een voorbeeld van vriendschap in de geschiedenis is de vriendschap van onze Meester Muhammad en Abu Bakr Al-Siddiq, en zijn positie met hem toen hij in de grot was, toen hij onze Meester Muhammad beschermde tegen de beten van de slang.

Een formele preekEen formele preek

Een korte preek over wetenschap

Kennis is de basis voor het opbouwen van naties en hun vooruitgang. Zonder kennis zouden naties niet vooruit zijn gegaan en niet in staat zijn geweest om al het nieuwe te bereiken. Het bewijs hiervoor is dat de Almachtige God aan Zijn Edele Boodschapper vele nobele verzen en soera's heeft geopenbaard.

De eerste daarvan was

Lees in de naam van jouw Heer die geschapen heeft

“Dit is een bewijs van het belang van kennis en de waarde ervan in de ogen van de Almachtige God. Met kennis worden deuren voor u geopend, deuren voor u gesloten, en u zult in staat zijn te stijgen en vooruitgang te boeken, afhankelijk van het kennisniveau dat u bereikt. Jullie, mijn kinderen, moeten aandacht besteden aan de wetenschap, aangezien dit de basis is voor het opbouwen van beschavingen en de vooruitgang van volkeren.

Zie ook: Een zeer korte conferentiepreek over succes

Een korte preek over succes

 • Iedereen om ons heen streeft naar succes en wil dit in veel van zijn bedrijven bereiken, maar iemand kan niet gemakkelijk succes behalen.

 • In plaats daarvan moet hij streven en volharden totdat hij het verkrijgt. De vakman in zijn fabriek kan niet slagen zonder zijn werk te doen, en de leerling op zijn school kan niet slagen zonder zijn lessen te bestuderen en ernaar te streven ze te volgen totdat hij zijn doel heeft bereikt.

 • Daarom moeten we streven en streven om succes te bereiken en de heerlijke smaak te proeven die de bitterheid van de obstakels en alle moeilijkheden die we hebben ervaren verbergt.

De beste preek over het eren van ouders

 • Het eren van je ouders is een van de deugden die de Islam benadrukt en die zeker meer dan eens vermeld wordt in de verzen van de Heilige Koran. Het vermeldt ook dat ongehoorzaamheid aan je ouders een van de grootste zonden is die volgen op polytheïsme tegenover de Almachtige God. en waarvoor God de mens straft met de zwaarste straf.

 • Wat het menselijke aspect van het eren van je ouders betreft: we hebben deze wereld verlaten en zullen niemand vinden die meer medeleven met ons heeft dan onze ouders. Wat we ook doen, we zullen hun rechten jegens ons niet vervullen, dus we moeten aardig voor ze zijn tijdens hun leven. hun leven en bid voor hen na hun dood en verwaarloos dat niet.

Een forumpreek over mensen met speciale behoeften

 • Individuen met speciale behoeften zijn onze zonen, zussen, familieleden en buren. We mogen dit niet negeren. Ze behoren ook tot de elementen van de samenleving die het meest volledige zorg nodig hebben totdat ze effectieve mensen in de samenleving worden.

 • Om ervoor te zorgen dat zij zich niet minderwaardig of anders voelen dan leden van de samenleving, moeten we met elkaar omgaan om hen het gevoel te geven dat we één persoon en één weefsel zijn.

 • Vooral omdat onze eervolle boodschapper in de nobele hadith zei: “God kijkt niet naar je uiterlijk of je geld, maar Hij kijkt naar je hart en je daden.”

 • We moeten anderen niet beoordelen op basis van hun afbeeldingen en gezichten, want God kent hun bedoelingen het beste.

Zie ook: Preek over vriendschap en vriend 1444

Een korte preek over de leraar

 • Van het leren kennen van de twintig beste Mahafili-preken, wordt het beroep van leraar beschouwd als een van de meest eervolle en beste beroepen in de samenleving, omdat het gebaseerd is op het aanleren van de juiste moraal en gedrag aan zonen en dochters vóór kennis.

 • De leraar is degene die de samenleving opbouwt door jonge mannen en vrouwen op te bouwen, en op zijn beurt de regels van moraal en waarden bepaalt. De dichter zei over hem: 'Steek voor de leraar en eer hem… de leraar is bijna een boodschapper. Hij neemt het ook op zich om het gezin te helpen met onderwijs.

 • Daarom moet de staat helpen de toekomst op te bouwen door hem te voorzien van alle materiële en morele capaciteiten.

Een formele preek over geduld

 • Onze heilige religie spoort ons aan om geduldig te zijn vanwege het grote belang ervan en terug te keren naar geloof, zoals de Almachtige God zei: “O jullie die hebben geloofd, wees geduldig en standvastig en wees standvastig en vrees God, zodat je zult slagen.”

 • Dit is een oproep van God de Almachtige aan de gelovigen om geduldig te zijn ondanks beproevingen die de kracht van hun geloof in God laten zien. Daarom moeten jullie weten, mijn broeders, dat geduld, zoals erover wordt gezegd, de sleutel is tot verlichting, dus wees geduldig en volhard.

Een korte preek over de dood

 • De dood is de grootste waarheid die velen negeren, en die zich pas herinneren als iemand sterft, omdat iedereen op aarde zal vergaan behalve de Almachtige God.

 • Laat u niet misleiden, mijn broeders, door het leven van deze wereld met zijn charmes en verleidingen door de geneugten en geneugten van het sterfelijke leven, en schenk aandacht aan de dag waarop uw ziel opstijgt naar haar Schepper.

 • De dood wacht niet op berouw, dus werk hard, mijn broeder, want de goede daad is degene die samen met jou het graf binnengaat en je niet verlaat zoals je dierbaren en je geld je verlaten.

Zie ook: Een korte preek over succes en uitmuntendheid, klaar voor het jaar 1444

Een korte preek over het vaderland

 • In de context van de discussie over de twintig beste preken voor de vergadering is het woord ‘thuisland’ een klein woord dat uit een paar letters bestaat, maar de betekenis ervan kan niet door het hele universum worden omvat. Het is een warme omhelzing, veiligheid, geruststelling en troost, en gelach en geluk bij het delen van de vreugde en het verdriet van anderen.

 • Hij is het land waarop we leven, we zijn dol op de grond en in zijn omhelzing zijn we opgegroeid. Hij is de grote boom die ons met zijn schaduw overschaduwt. Hij is al de mooie woorden voor wiens woorden de papieren en pennen eindigen, de tederheid en de zachte betekenissen die nooit eindigen.

Een formele preek op de Nationale Dag

Nationale Dag is een dag die elk land kiest op basis van de gebeurtenissen die het heeft meegemaakt, zoals de dag waarop het deze ontvangt of de dag waarop het iets viert. Elk land ter wereld heeft een nationale dag die het viert door feesten en verschillende evenementen te houden, dus moeten we deze dag respecteren en delen met ons geliefde land door ernaar te streven het ten goede te bevorderen.

De 20 beste gemeenteprekenDe 20 beste gemeentepreken

Lees op onze website: Een korte gemeentepreek over glimlachen

Een korte preek over de moeder

 • De moeder is de belangrijkste levensbron in het universum. Zij is degene die iemand negen maanden lang in haar baarmoeder heeft gedragen met pijn, vermoeidheid, angst en angst voor hem tot aan zijn geboorte.

 • Vervolgens voltooit ze haar missie door hem borstvoeding te geven, hem tevreden te stellen, op zijn gemak te blijven zonder zich te vervelen of moe te worden, of te wachten op een beloning van wie dan ook, want die betekent tederheid, veiligheid en geruststelling.

 • Het is de fabriek van mensen en de toekomst van generaties, zoals de dichter erover zei: ‘De moeder is een school, en als je haar voorbereidt, zul je een volk van goede rassen voorbereiden.’

De 20 beste gemeenteprekenDe 20 beste gemeentepreken

Een korte preek over gebed

 • In de naam van God, alle lof zij God, en gebeden en vrede zij met de meest eervolle schepping en boodschappers, onze Meester Mohammed, de trouwe Profeet, wat het volgende betreft.

 • Het gebed is een van de vijf zuilen van de islam, en het is een van de verplichtingen die de Almachtige God aan de moslim heeft opgelegd.

 • Het aantal gebeden op één dag bereikt vijf gebeden, die verplicht zijn voor een gezond, volwassen en capabel persoon, of hij nu een jonge man of vrouw is, arm of rijk.

 • Het is de pijler van de religie zonder welke daden niet geldig zijn, en er wordt gezegd dat een persoon die het gebed opgeeft een ongelovige is, volgens de hadith van de Boodschapper die zegt: “Het verbond tussen ons en hen is het gebed, dus wie het gebed verlaat, het heeft niet geloofd.”

De 20 beste gemeenteprekenDe 20 beste gemeentepreken

Zie ook: Een korte preek over geduld 1444

Een formele preek over liefde

 • In de context van de twintig beste religieuze preken zijn er veel soorten liefde, omdat velen geloven dat liefde beperkt is tot de minnaar en zijn geliefde, maar de waarheid is dat het ook de man en de vrouw, de moeder en haar geliefde omvat. zoon, de leraar en zijn leerlingen, de leider en zijn team, en andere relaties die ondergedompeld zijn in liefde.

 • Liefde tussen elkaar geeft ons tolerantie, barmhartigheid en het goede wensen voor anderen. Het verhoogt ook iemands status in de samenleving, dus we moeten liefde onder elkaar uitwisselen en wegblijven van haat en walging.

Een formele preek over het nieuwe jaar

 • Met elk nieuw jaar dat ons nadert, wensen we onszelf en andere kinderen, familieleden, vrienden en familie het beste, vooral omdat het nieuwe jaar een nieuwe en speciale gelegenheid is die alle landen vieren met hun verschillende feesten en gelegenheden.

 • Waar ieder van ons de ander begroet of hem een ​​wenskaart of felicitatieberichten voor het nieuwe jaar stuurt, en dit is wat de liefde en vertrouwdheid tussen mensen vergroot. Gelukkig nieuwjaar en een gelukkig nieuwjaar.

Een forumpreek over ambitie

Ambitie is de hoop waaraan iemand zich vastklampt, zodat hij kan volhouden, geduldig kan zijn en kan volhouden om zijn doel te bereiken en te bereiken wat hij wil. Ieder van ons heeft een ambitie, of het nu een kleine of een grote ambitie is, maar we kan niet zonder. Ambitie en hoop vormen de basis van onvermoeibaar streven, het bereiken van het doel en het bereiken van het gewenste succes.

Een toespraak tijdens een ceremonie ter ere van excellente studenten

In het verlengde van ons gesprek over de twintig beste forumtoespraken: excellentie en succes komen niet uit het niets. Ze vereisen eerder werk, doorzettingsvermogen, toewijding en laat opblijven om uit te blinken, en als uitmuntendheid komt, heeft dat zeker iemand nodig. om de eigenaar te eren als waardering voor zijn inspanningen. Hoe groter onze interesse in de uitmuntende studenten door hen aan te moedigen en te eren, hoe meer hun moreel toenam in de richting van uitmuntendheid en het beste.

Een korte preek over het huwelijk

 • Het huwelijk is de eeuwige band, waarvan de schijnbare betekenis de man en vrouw is die getrouwd zijn en kinderen baren, en de innerlijke betekenis is liefde, mededogen en geluk. De vrouw is uit de man geschapen, en een man kan zich niet op zijn gemak voelen en veilig, behalve in zijn huis met zijn vrouw.

 • God de Almachtige zei: “Hij heeft uit jullie midden vrouwen voor jullie geschapen, zodat jullie rust bij haar mogen vinden, en Hij heeft genegenheid en barmhartigheid tussen jullie geplaatst.”

De 20 beste gemeenteprekenDe 20 beste gemeentepreken

Lees op onze website:

Een formele preek over de leraar

Preek over ouderen

 • Waar zijn wij oude mensen? Een vraag waar we ons enorm voor zouden schamen als we die zouden stellen. Tegenwoordig zien we ouderen op verschillende vervoersmiddelen staan, en ondanks hun hoge leeftijd staat niemand op om ze te laten zitten.

 • We hebben deze nobele moraal niet meer, ook al zullen we over een paar jaar, nog niet zo lang geleden, net zo zijn als zij. Daarom, mijn broeders en zusters, nodig ik jullie uit om rekening te houden met de ouderen die de Profeet zijn metgezellen adviseerde tijdens de invasie niet om een ​​oude man te doden, en dit is de waardering van de Islam voor hen.

Een forumpreek over de Arabische taal

 • De Arabische taal wordt beschouwd als een van de mooiste en beste talen ter wereld, omdat deze werd geëerd met de openbaring van de Heilige Koran. Het is ook de taal van veel van de boodschappers die God met de hemelse boeken heeft gestuurd van Hem geopenbaard.

 • Het staat bekend als ‘de taal van dhaad’, omdat dit de enige taal is die de letter dhaad, ‘dha’, bevat. De Arabische taal bevat veel verschillende secties, zoals grammatica, morfologie en ook retoriek.

 • Het werd gebruikt bij het schrijven van vele verhalen, romans en verzen van verschillende soorten poëzie. De Arabische taal is een grote schat voor degenen die de waarde ervan kennen.