Omani National Day is een van de beroemdste evenementen die op deze dag gevierd kunnen worden, omdat alle scholen graag willen dat leerlingen verschillende activiteiten en shows presenteren, afhankelijk van hun leeftijdsgroep, ter viering van deze geweldige dag in de geschiedenis van het Sultanaat van Oman , en het belangrijkste kenmerk van deze radio zijn de verschillende en diverse segmenten die worden gepresenteerd. We zullen dus in dit onderwerp leren hoe deze paragrafen eruitzien.

Schoolradio-uitzending op de nationale feestdag van Omani

Schoolradio-uitzending op de nationale feestdag van Omani

Ter gelegenheid van de Nationale Dag van het Sultanaat van Oman willen alle leerlingen op scholen graag verschillende creaties presenteren als onderdeel van presentaties op de schoolradio, en de segmenten variëren tussen het reciteren van de Heilige Koran en het zeggen van de nobele profetische hadiths , evenals het reciteren van nationale poëzie, gezegden en preken.

Het is vermeldenswaard dat het doel van deze segmenten niet alleen entertainment is, maar dat ze eerder dienen als een nationale viering waarin de geschiedenis die op deze dag over het Sultanaat van Oman is opgetekend, wordt herdacht. De segmenten van de Omani National Day Radio zijn als volgt :


Introductie op de schoolradio over de nationale feestdag van Omani


In de naam van God, de Meest Barmhartige, de Meest Barmhartige, en in Hem zoeken we hulp, en gebeden en vrede zij met de meest eervolle schepping en boodschappers, onze meester Mohammed, moge God hem zegenen en hem vrede schenken. wat volgt… vandaag zijn we trots op ons geliefde thuisland, vieren we de Nationale Dag en in ons hart koesteren we er alle liefde en waardering voor… we zijn een offer voor ons thuisland, het is een verlossing voor ons.

We staan ​​vandaag met één hart stil bij alle prestaties en opofferingen die de geschiedenis heeft opgetekend en die plaatsvonden op de landen van het Sultanaat van Oman. We kijken naar onze toekomst en zien hoe mooi de smaak van de overwinning is, en hoe geweldig het plezier van stabiliteit is. Om deze reden zullen we een groep segmenten presenteren via de Omani National Day Radio.

Mis het ook niet: Een complete schoolradio-uitzending over Al Watan


De recitatiesectie van de Heilige Koran


De beste toespraak is de toespraak van God de Almachtige, dus we zullen enkele verzen uit de Wijze Koran uit Surat Al-Baqarah voor je reciteren, waarin God de Almachtige de noodzaak aangaf van het behoud van de thuislanden, dus luister ernaar met nederige en getrainde mensen. mensen, moge God genade met u hebben en uw slechte daden door de vingers zien.

“En toen Wij een verbond met jullie sloten: 'Gij zult uw bloed niet vergieten, noch zult u uzelf uit uw huizen zetten.' Toen bevestigden jullie dit terwijl jullie getuigen. (84) Dan zijn jullie degenen.' verdrijf een groep van jullie uit hun huizen, terwijl je jezelf tegen hen steunt in zonde en agressie, en als ze als gevangenen naar je toe komen, los je ze vrij, ook al is het verboden om ze te verdrijven. de Schrift en gedeeltelijk ongelovig zijn? Wat is de beloning? Wie van jullie doet dat behalve schande in het leven van deze wereld, en op de Dag der Opstanding zullen zij worden teruggebracht naar de zwaarste kwelling, en God is niet onbewust van wat jullie doen? 85) Zij zijn degenen die het leven van deze wereld hebben gekocht voor het Hiernamaals. En de bestraffing zal voor hen niet verlicht worden, noch zullen zij geholpen worden. (86) En Wij gaven Mozes de Schrift en stopten het uit de wereld. Beloof hem met boodschappers En Wij gaven Jezus, de zoon van Maria, duidelijke bewijzen en steunden hem met de Heilige Geest. Is het zo dat wanneer een boodschapper naar je toe komt met iets wat je ziel niet verlangt, je arrogant wordt en een groep liegt? Jij en een groep die je vermoordt. (87) En ze zeggen: “Onze harten zijn onbesneden.” Neen, God heeft hen vervloekt vanwege hun ongeloof, zo weinig geloven ze. (88) “God de Grote heeft de waarheid gesproken.


Paragraaf van de Edele Hadith


De Islam kwam om ons op te roepen tot goedheid en gaven en om het pad van ongehoorzaamheid en zonden te verlaten. De Boodschapper, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, was een goed voorbeeld voor ons om te imiteren, en met al zijn daden. Hij ging niet weg. uit een klein of groot ding in het leven zonder het te vermelden in een authentieke hadith waarin hij mensen aanspoorde en adviseerde. Laten we een bloem halen uit de gezuiverde Sunnah van de Profeet. Het werd overgeleverd op gezag van Aisha, moge God tevreden zijn met haar, die zei:

“Zeg, op de dag dat hij bij de Profeet kwam, moge God hem zegenen en vrede schenken:

Tenzij hij aan het einde van de dag naar het huis van Abu Bakr kwam en toen hem toestemming werd gegeven om naar Medina te gaan, zorgde hij niet voor ons totdat hij om twaalf uur 's middags bij ons kwam, dus werd Abu Bakr over hem geïnformeerd en hij zei: De Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, kwam niet naar ons toe. Moge God hem zegenen en vrede schenken op dit uur, behalve als er iets gebeurde. Toen hij bij hem binnenkwam, zei hij tegen Abu Bakr: Ga uit je aanwezigheid. Hij zei: O Boodschapper van God, zij zijn mijn dochters – daarmee bedoel ik Aisha en Asmaa – Hij zei: Had je het gevoel dat mij toestemming werd gegeven om uit te gaan? Hij zei: Gezelschap, O Boodschapper van God. Hij zei: Gezelschap. Hij zei: O Boodschapper van God, ik heb twee kamelen die ik heb voorbereid om uit te gaan, dus neem er één van. Hij zei: Ik nam het voor de prijs.


Wist je dat er een fragment op een schoolradiostation was over de nationale feestdag van Omani?


Schoolradio is een van de belangrijkste methoden waarmee informatie aan leerlingen kan worden doorgegeven. Het heeft tot doel de activiteit van leerlingen te verbeteren vóór het begin van de schooldag. In de sectie Wist je dat we veel belangrijke informatie vinden die leerlingen kunnen gebruiken hebben tijdens hun cursussen nog nooit gehoord, dus via de schoolradio over… Omani National Day We zullen als volgt enkele belangrijke informatie over deze geweldige dag vermelden:

 • Wist u dat de viering van de Omaanse Nationale Dag dit jaar de slogan 'De eenenvijftigste van de Renaissance' draagt?

 • Wist u ook dat de nationale feestdag van Omani wordt beschouwd als een officiële feestdag in het Sultanaat van Oman?

 • Wist u dat Sultan Haitham bin Tariq Al Said pas de tiende Sultan van het Sultanaat Oman is?

 • U weet dat wijlen Sultan Qaboos in 2020 degene was die de langste regeerperiode in de geschiedenis van alle Arabische heersers registreerde, en de derde langste regeerperiode ter wereld.

 • Wist u dat de datum van de Omaanse Nationale Dag dezelfde is als de datum van wijlen Sultan Qaboos, moge God hem genadig zijn?

 • Wist u ook dat het Sultanaat van Oman het eerste Arabische land is dat bevrijd en onafhankelijk is van de onderdrukking door de bezetters?

 • Wist u dat wijlen Sultan Qaboos, ondanks de moeilijke economische omstandigheden waar het land onder leed, in staat was het Sultanaat vooruit te leiden en het in alle disciplines vooruit te helpen?

 • Wist u dat de periode van Sultan Qaboos’ heerschappij over het Sultanaat Oman liep van 1930 tot 2020?

 • Wist u ook dat het Sultanaat van Oman alleen ontstond door toedoen van wijlen heerser Qaboos?

 • Wist u dat het Sultanaat van Oman op Nationale Onafhankelijkheidsdag graag verschillende activiteiten en vieringen wil organiseren waar de wereld versteld van staat?

Mis ook niet: Schoolradio-uitzending op Internationale Dag tegen Corruptie


Vraag- en antwoordsegment voor schoolradio


Als vervolg op ons gesprek over een schoolradio-uitzending over de Omaanse Nationale Dag, kwamen we bij het spannende segment waar alle leerlingen van houden en waar ze op wachten. In verband met de radio-uitzending van de Omaanse Nationale Dag zullen we de meest prominente vragen presenteren die mogelijk waar de meeste studenten aan denken over deze dag, en wel als volgt:

de vraag

het antwoord

Op welke datum wordt de nationale feestdag van Omani gevierd?

De achttiende november.

Wat zijn de vieringen van de nationale feestdag van Omani?

Vuurwerk, paardenshows, kamelenraces, maritiem festival en elke 5 jaar een militaire parade.

Wat is de datum van de volgende nationale feestdag van Omani?

Op zondag 20 november.

Uit welk jaar dateert het Sultanaat van Oman?

De geschiedenis van Oman gaat terug tot 5000 voor Christus.

Waarom was het Sultanaat Oman een aandachtspunt voor de Portugezen?

Vanwege de strategische ligging aan de zuidoostelijke kust van het Arabische schiereiland.

Wanneer controleerde Portugal de havens van Muscat en Sohar?

In 1507 nam het de controle over hen en de rest van de kust van Omani over.

Wanneer werden de Portugezen uit het Sultanaat van Oman verdreven?

Op 18 november 1650.

Wie was de leider die de Portugezen uit het Sultanaat van Oman verdreef?

Imam Sultan bin Saif leidde een opstand waarin hij de Portugezen uit Oman en al zijn havens verdreef.

Waarom is Oman het oudste onafhankelijke koninkrijk in de Arabische wereld?

Ze werden verdreven door het Portugese leger.

Hoe lang duurde de heerschappij van Sultan Qaboos, moge God genade met hem hebben?

Hij regeerde ongeveer 50 jaar.

Wie is de ontwerper die dit jaar het nationale embleem van Omani heeft ontworpen?

Een ontwerper genaamd Sarah Al-Mukhaini.

Hoeveel dagen nemen instellingen op de nationale feestdag van Omani?

Slechts twee dagen, de achttiende en de negentiende november.

Is de viering beperkt tot alleen de leiders van het Sultanaat?

Nee… het feest is populair.


Poëziesegment, schoolradio-uitzending op de nationale feestdag van Omani


We hebben het entertainmentgedeelte bereikt van een schoolradio-uitzending over de nationale feestdag van Omani. De dichters zijn nooit de geschiedenis vergeten van dit grote sultanaat, wiens soldaten offers brachten om ervoor te zorgen dat het veilig en wel kon leven, zodat we vandaag gerustgesteld op dit land staan en de wereld kijkt met trots en trots toe.

Onze Nationale Dag demonstreert onze moed tegenover de onderdrukking van vijanden, en onze standvastigheid ondanks moeilijkheden. Onze geschiedenis zal de houding van onze grote Sultan tegenover iedereen die dit land kwaad probeerde te doen niet vergeten, en dienovereenkomstig zullen wij zal de mooiste poëzieverzen vermelden die over het Sultanaat van Oman zijn gezegd.

O mijn land… O mijn land

O geliefde in mijn hart

Goed nieuwsclub

Je Eid is terug… O mijn land

Moge uw dag gevuld zijn met glorie

Oh onze geliefden, kom terug

Eh, laten we zingen en club

Lang leve de sultan van mijn land

Wij zingen voor mijn land

Je Eid is terug… O mijn land

Je Eid is terug… O mijn land

Mis het ook niet: de 5 beste schoolradio-introducties over de Jordaanse Onafhankelijkheidsdag


Paragraaf met zinnen over de nationale feestdag van Omani


Hoewel de liefde voor het vaderland in ons hart zit, kan de tong niet uitdrukken wat erin zit, en niet alle opmerkingen zullen voldoende zijn om onze trots en trots op de Omani National Day te beschrijven. Daarom kunnen we via de Omani National Day Radio zal een groep zinnen noemen die een klein deel kunnen beschrijven van wat we voor dit land hebben.

 • De meest tedere woorden en de hoogste betekenissen worden u gepresenteerd door ons geliefde thuisland, elk geurig met de geur van muskus en amber… versierd met een boeket rozen ter gelegenheid van de Nationale Dag van Omani.

 • Ons grote land, het Sultanaat Oman, wij buigen op deze dag voor u met trots en trots op wie we vandaag zijn, en net zoals de wereld met trots naar ons kijkt, kijken wij naar u met dank voor alle glorie die we hebben bereikt Elk jaar is het Omaanse volk onafhankelijk en vrij… in staat om moeilijkheden het hoofd te bieden.

 • We zijn hier vandaag om ons verbond met dit land en met onze sultan te hernieuwen, in de hoop dat de hele natie in de lucht zal leven. Elk jaar zijn we sterker dan de onderdrukking van vijanden en de wreedheid van het kolonialisme.

 • Elk jaar herinneren we ons hoe groot onze waardigheid op deze dag was in de ogen van alle delen van de wereld. Succes was niet gemakkelijk, maar de sensatie van de overwinning was nog beter.

 • Alle woorden van liefde zullen niet kunnen vervullen wat we vandaag voelen ten opzichte van ons geliefde vaderland. Als we een hart hebben, zijn ze de slagader. Vandaag feliciteren wij u met de geboorte van ons vaderland, meer dan eenenvijftig jaar geleden, en wij zijn gerustgesteld door zijn genade.

 • Onze Onafhankelijkheidsdag is de dag waarop we opnieuw geboren zijn, een dag waarop de hemel van ons land scheen en het begin aankondigde van een nieuw tijdperk vol grote successen.

 • Wij feliciteren u met de Nationale Dag van Omani en wensen de komende jaren vol overwinningen en renaissance, met de hulp van de Almachtige God.

 • We leven hier vandaag dankzij de overwinningen die het Sultanaat ons heeft gegeven. Laten we de Almachtige God vragen ons land te beschermen, ons er veilig te maken en ons in staat te stellen te voltooien wat onze geliefde Sultan is begonnen.

 • Het feest van vandaag is dubbel, om de onafhankelijkheid van ons geliefde land te vieren, net zoals we de geboorte vieren van de oudste en langst regerende heerser in de hele Arabische wereld, namelijk Sultan Qaboos, moge God genade met hem hebben. help ons af te maken waar hij aan begonnen is.

 • Overwinning was nooit gemakkelijk, en succes was geen toeval. Vandaag vieren we het resultaat van jaren van kwelling en opoffering, zodat de wereld het grote verhaal van onze strijd kan schrijven.

 • Op de nationale feestdag van Omani markeerde het Sultanaat een nieuwe geboorte voor al zijn inwoners. Laten we vandaag onze geboorte vieren in een vrij en onafhankelijk land dat aan de hele wereld heeft kunnen bewijzen dat het respect en waardering waard is.

 • Op deze grote dag inhaleer je de geur van het vaderland alsof het de geur van violetparfum is, maar in werkelijkheid is het de geur van de overwinning die in het bloed van onze sterke martelaren is gestopt, die de reden waren voor onze onafhankelijkheid en het bereiken van onze glorie vandaag.

 • We zijn gekomen om Onafhankelijkheidsdag te vieren, een nationale dag waarop we onze geliefde sultan beloven dat we zullen leven als verdedigers van elk atoom van de bodem van dit land, en het erfgoed dat ze hebben achtergelaten, met kennis en kennis zullen behouden.

 • Met de warmste felicitaties en warmste woorden feliciteren we het Omaanse volk met de Nationale Dag van het hele Sultanaat, en we betuigen alle dank, respect en waardering aan onze dierbare Sultan, en we vragen de Almachtige God om hem voor ons te bewaren en ons de zijne te maken. helpers.


Conclusie van een schoolradio-uitzending op de nationale feestdag van Omani


Schoolradio-uitzending op de nationale feestdag van OmaniSchoolradio-uitzending op de nationale feestdag van Omani

We zijn vandaag aan het einde van onze uitzending gekomen. We hopen bij God dat je van de paragrafen hebt genoten, en voordat je vertrekt, moet je weten dat het succes en de onafhankelijkheid die het Koninkrijk bereikte geen toeval was, maar het resultaat was van grote ellende aan de een deel van onze sultan en ons grote leger. Laten we hen gedenken in onze gebeden en hun pad voortzetten in de opbouw van dit vaderland… vrij in de toekomst.