Een schoolradio-uitzending over de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, compleet met elementen waar elke leerling die het ontvangt ten goede komt, en het is een van de mooiste geselecteerde radioprogramma’s, omdat praten over onze nobele Profeet een van de belangrijkste is De grootste dingen die genoemd kunnen worden, aangezien hij de grootste schepping van God ooit is, en via ons onderwerp van vandaag zullen we praten over de Ashraf Creatie en boodschappers via onze radiosegmenten.


Radio over de Messenger, compleet met elementen


&nbsp

Schoolradio-uitzending over de Profeet

De Boodschapper is de meest eervolle schepping en boodschapper. Alle moslims willen met de Profeet kunnen leven, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, aangezien het zien van de Profeet het doel is. De Profeet is een van de grootste figuren in de geschiedenis , en over hem praten op de schoolradio is een van de beste dingen die leerlingen geleerd kunnen worden, zodat ze de Profeet van de natie leren kennen.

Door zijn biografie aan de studenten te presenteren, leren ze ook zijn karakter en zijn geurige en nobele biografie kennen, en zo zullen ze hem als rolmodel voor hen nemen. We zullen leren over de belangrijkste radioparagrafen over de Boodschapper, moge God hem zegenen en schenk hem vrede, via de volgende regels. Laten we doorgaan.

Mis ook niet: Inleiding tot een schoolradio-uitzending over de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken


Inleiding tot een schoolradio-uitzending over de Profeet

Vrede zij met hem


Moge Gods vrede, barmhartigheid en zegeningen op u rusten. Mijn medestudenten en vooraanstaande professoren. Gegroet. Vandaag zullen we praten over de grootste persoonlijkheden die de Almachtige God door de eeuwen heen heeft geschapen, zoals de Almachtige Heer hem zelf prees in zijn nobel boek, en verzegelde de profeten en boodschappers met hem, waardoor hij hun meester en beste werd, en hij heeft een grote positie, aangezien hij hem schiep als een genade voor de werelden.

Vandaag zal ons radioprogramma als geen ander zijn; Omdat we de mooiste radiosegmenten zullen presenteren die gaan over de kwaliteiten en heroïsche situaties in het leven van onze eervolle Profeet Mohammed, moge God hem zegenen en vrede schenken, en bij het noemen van onze Meester Mohammed zijn de woorden lang, dus dat zullen we doen Bekijk nu onze eerste segmenten, wat de beste toespraak is… het woord van de Almachtige God.


Een fragment uit de Heilige Koran voor een schoolradio-uitzending over de Boodschapper


Schoolradio-uitzending over de ProfeetSchoolradio-uitzending over de Profeet

Het beste wat we kunnen beginnen met uitzenden over de Boodschapper, moge God hem zegenen, zijn verzen uit de Wijze Koran, en we komen de passage uit de Heilige Koran tegen die de student ons zal presenteren: …………

In de naam van God, de meest genadige, de meest barmhartige

“Degenen die de Boodschapper volgen, de ongeletterde Profeet, die zij in de Thora en het Evangelie geschreven vinden. Hij gebiedt hen wat goed is en verbiedt hen wat slecht is. En Hij maakt voor hen de goede dingen wettig en verbiedt voor hen de goede dingen. degenen die in hem geloofden en hem versterkten en hielpen. En zij volgden het licht dat daarmee werd neergezonden – zij zijn degenen die succesvol zullen zijn .”

Grote waarheid van God

Allah zegt:

“Zeg, o mensen, ik ben de Boodschapper van God voor jullie allemaal. Aan Hem behoort de heerschappij over de hemelen en de aarde. Er is geen god dan Hij. Hij geeft leven en veroorzaakt de dood. Geloof dus in God en Zijn Boodschapper , de Profeet. “De ongeletterde die in God en Zijn woorden gelooft, en volg hem zodat jij geleid mag worden.”

– Grote waarheid van God

.


Paragraaf van de Edele Hadith


Als vervolg op ons gesprek over een schooluitzending over de Boodschapper, nadat we hebben geluisterd naar een geurige recitatie van Gods verzen, laten we je achter met de paragraaf over de Edele Hadith, want het beste waar je naar kunt luisteren na de woorden van de Almachtige God zijn de woorden van Zijn nobele Profeet, onze Meester Mohammed, de meest eervolle van de schepping en het Zegel van de Boodschappers, en deze paragraaf zal aan u worden gepresenteerd.

 • De profeet Vrede zij met Hem zei:

  “Degene die één gebed voor mij bidt, God zal tien gebeden voor hem bidden, tien zonden zullen van hem worden verwijderd en er zullen tien graden voor hem worden verhoogd.”

 • Op gezag van Anas bin Malik, moge God tevreden met hem zijn:

  “De Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, was noch lang noch klein, noch blank en albino, noch menselijk, noch krullend haar, noch zwart. God stuurde hem op veertigjarige leeftijd. Dus woonde hij in Tien jaar lang in Mekka, en tien jaar in Medina, dus God zorgde ervoor dat hij stierf terwijl hij niet in “Zijn hoofd en baard twintig witte haren” was.

 • De profeet Vrede zij met Hem zei:

  “Ik heb onder jullie laten weten dat als je je eraan houdt, je nooit zult afdwalen achter mij, het Boek van God en mijn Sunnah aan.”

Mis het ook niet: Een complete schoolradio-uitzending over geestelijke gezondheid


Poëziesegment voor een schoolradio-uitzending over de Boodschapper


De Boodschapper van Allah, vrede zij met hem

,

Nu we ontdekken dat de dichters over de Profeet spraken en zijn nobele karakter en al zijn goede eigenschappen prezen, en ondanks de vaardigheid in hun beschrijving van onze geliefde Mohammed (vzmh), doen al deze gedichten hem geen recht, en dat zullen we ook doen. laat je achter met een gedeelte Arabische poëzie en prachtige verzen uit Een gedicht van de prins der dichters, de dichter “Ahmed Shawqi”, voorgedragen door de student: ……………….

Begeleiding was geboren en alle wezens zijn verlicht

En de mond van de tijd lacht en prijst

De Geest en de engelen om hem heen

Er is goed nieuws voor de religie en de wereld

En de troon zal bloeien, en de schuur zal bloeien

En de ultieme en onfeilbare Sidra

En de Tuin van Criterium lacht om woeker

Vertaald is het een rijke delicatesse.

En openbaring druppelt keten na keten

En het tablet en de prachtige pen zijn verhalen

De namen van de apostelen zijn gerangschikt, dus het is een krant

Op het tablet is de naam van Mohammed Tughra

De naam van Majesteit in zijn mooiste letters

Alif daar, en de naam van Taha is Al-Ba.

O de beste van degenen die als groet zijn ontstaan

Van degenen die zijn gestuurd om u te begeleiden, zijn zij gekomen

Het huis van de profeten dat niet samenkomt

Behalve de Hanafi's erin en de Hanafi's

Adam had het beste vaderschap voor jou.

Zonder slaap en Eva heeft het bereikt

Zij beseften de glorie van de profetie en het eindigde.

Daarin ligt voor jou de machteloze glorie

Jij bent gemaakt voor je huis en het is ervoor gemaakt.

De groten zijn gelijk aan de groten

God bracht goede tijdingen aan de hemel en deze werd versierd.

En ik was vernederd dat de dwazen je betrapten

En je gezichtsuitdrukkingen verschenen

De waarheid en ik veranderden het in leiding en bescheidenheid

En op hem was de pracht van het licht van de profetie.

En uit Hebron, en zijn geschenk is Sima

Christus prees hem achter zijn hemel

En de Maagd verheugde zich en beefde

Een dag verloren in de tijd, het is ochtend

En zijn avond is met Muhammad en Wadha.”


Het mooiste dat over de Profeet werd gezegd voor de schoolradio


De kwestie beperkt zich niet tot de poëtische verzen die dichters hebben gecomponeerd ter ere van onze geliefde Profeet Mohammed, moge God hem zegenen en vrede schenken. Integendeel, we zien dat veel moslims hem prezen door zinnen te zeggen over de mooiste dingen die er zijn gezegd. over hem (moge God hem zegenen en vrede schenken), die de intensiteit van hun liefde en gehechtheid aan hem aantonen en hun trots op zijn nobele moraal. We presenteren u de paragraaf met het mooiste woord over de Profeet met de student: ……………

 • “Moge Gods zegeningen en vrede op jou rusten, o gids van leiding, meester van de werelden, de eersten, de laatsten en de kenners, de meester van de schepping en de boodschappers, de eigenaar van de grote schepping, de bemiddelaar die bemiddelt met de verzamelde, zolang oog oog ontmoet en oor nieuws hoort, gebeden en vrede zij met u, o Profeet van God.

 • “Bij het noemen van de Meester van de Schepping, de Boodschappers en de Meester van de Grote Schepping klopten de harten van liefde en trots. Het universum kende veiligheid en vrede toen leiding werd geboren. Hij is genade en zuivering voor dit universum. Moge Gods zegeningen en vrede zij op u, uw familie en uw metgezellen.”

 • “Het alfabet is niet in staat u te prijzen, o Geliefden van God, met wat u verdient. De spraak blijft onvolledig, ongeacht hoezeer deze is versierd met letters en woordenschat, en het hart schaamt zich om uw liefde te onthullen. Het maakt niet uit hoeveel liefde er overstroomt in ons zullen we u nooit uw liefde ontzeggen en we zullen u uw rechten niet ontzeggen, met mijzelf en mijn geld, u, o boodschapper van God.

 • “O, wiens liefde mijn hart binnenkwam en het verteerde met liefde en hartstocht, en mijn ziel deed smelten van verlangen en verlangen naar Hem, mag ik voor u opofferen, mijn heer, alles wat mijn rechterhand bezit, mogen mijn vader en moeder worden opgeofferd voor jou, o Boodschapper van God.”

 • “O Hij die met Zijn geboorte alle delen van dit uitgestrekte, donkere universum verlichtte, het versierde met Zijn eervolle missie en de hele schepping overspoelde met briesjes van genade, moge Gods zegeningen en vrede met jou zijn, mijn geliefde Boodschapper van God. ”

Mis het ook niet: Een schooluitzending over de hele maand Ramadan


Kende je een fragment op een schoolradiostation over de Messenger?


Er is talloze informatie over de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, en deze informatie zou de islamitische natie leren hoeveel zij beschikt over een nobele boodschapper met een hoge moraal, naast de genade en compassie die onze geliefde Profeet kenmerkte. Aan de andere kant stond hij bekend om zijn moed en kracht die hij had. Volg het om je te verdiepen in de invasies, en we zullen de belangrijkste informatie over onze Heilige Profeet leren kennen met de paragraaf Wist je dat en de student: ……………………..

 • Wist u dat de leeftijd van onze Heilige Profeet – moge God hem zegenen en vrede schenken – veertig jaar was toen hij de boodschap ontving?

 • Wist je dat de Profeet (vzmh) de maand van goedheid en zegening, de maand Ramadan, in drie delen heeft verdeeld? Het eerste deel is waarin genade neerdaalt van God de Almachtige, het tweede deel waarin God de Almachtige neerdaalt met vergeving, en het derde deel is waarin halzen worden bevrijd van het hellevuur?

 • Wist je dat Hoedhayfah bin Al-Yaman, moge God tevreden met hem zijn, degene was die de geheimen van de Boodschapper bewaarde, moge God hem zegenen en vrede schenken?

 • Wist je dat onze profeet Mohammed (vzmh) vier zwaarden had, en deze zwaarden gebruikte hij in veldslagen?

 • Wist u dat de eerste vrouw die in de Profeet geloofde – moge God hem zegenen en vrede schenken – zijn vrouw was, mevrouw Khadija bint Khuwaylid, moge God tevreden met haar zijn?


Een vraag- en antwoordgedeelte over de Profeet (vzmh)


Nadat we de belangrijkste informatie in de vorige paragraaf hebben geleerd, zullen we een groep belangrijke vragen opsommen die verband houden met het leven van de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, die we vandaag met u zullen delen via een vraag- en antwoordsegment voor een schoolradio-uitzending over de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, met de leerling: …… ……..

een vraag

Antwoord

Wanneer werd onze Meester Mohammed, moge God hem zegenen en vrede schenken, geboren? Wanneer stierf hij?

Hij werd geboren op maandag van Rabi' al-Awwal in het jaar 571 na Christus, en stierf op de 12e van Rabi' al-Awwal in het jaar 11 AH in het jaar 632 na Christus.

Hoe lang duurde de hadj van de Profeet, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn? Hoe vaak heeft hij Umrah uitgevoerd?

Hadj slechts één keer en Umrah vier keer.

Hoe heet de persoon die de Profeet (vzmh) volgde op weg naar de migratie… en hem wilde vermoorden?

Suraqa bin Malik

Welke van de dochters van de Profeet (vzmh) is vernoemd naar de moeder van haar vader?

Fatima Al-Zahra, moge God tevreden met haar zijn

Hoe heet de strijd waarin het nieuws zich verspreidde over de moord op de Profeet (vzmh)?

De slag om Uhud

Wie was de eerste die in de Profeet geloofde, moge God hem zegenen en vrede schenken?

Onze meester Abu Bakr Al-Siddiq, moge God tevreden met hem zijn

Wat zijn de eerste manifestaties van openbaring die bij de Profeet opkwamen: moge God hem zegenen en vrede schenken?

Visie in de slaap

Mis het ook niet: Schoolradio-uitzending integraal over sportConclusie van een schoolradio-uitzending over de Profeet

Vrede zij met hem


Aan het einde van onze paragrafen waarin we het hebben over de Edele Profeet – moge God hem zegenen en vrede schenken – willen we u graag vertellen dat we niet volledig over hem hebben gesproken en dat we hem geen recht zullen doen, maar we hopen dat de Almachtige God zal ons in staat stellen u te informeren over de hierboven gepresenteerde paragrafen. Ten slotte zouden we willen zeggen dat we allemaal moraal moeten hebben. De Profeet en wij zullen ons daardoor laten leiden, en dat we dit zullen laten zien aan de generaties die na ons zullen komen We zijn dus vandaag aan het einde van onze paragrafen voor vanmorgen gekomen, en we danken u dat u goed naar ons hebt geluisterd, en tot morgen, als God het wil.

Een radio-uitzending over de Boodschapper, moge God hem zegenen en vrede schenken, is een van de goede ideeën die aan de studenten worden gepresenteerd. De paragrafen ervan moeten zeer zorgvuldig worden gekozen en er moet voor worden gezorgd dat de informatie daardoor op een eenvoudige manier wordt overgebracht. manier.