Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt ​​alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de implementatie van de verkeerswet op Qatarees grondgebied, en is verantwoordelijk voor de implementatie van verkeersboetes in overeenstemming met de bovengenoemde wetten. Om de veiligheid van alle burgers te garanderen in geval van een ongeval of iets dergelijks.


Prijzen van verkeersovertredingen in Qatar


Overtreding

Financiële boete

“In Qatarese riyals”

Rijden met een niet-geregistreerd voertuig

3000

Het niet op een duidelijke plaats tonen van de kentekensticker

300

Een voertuig besturen zonder kentekenplaten

3000

Het niet teruggeven van kentekenplaten aan de vergunningverlenende instantie

500

Gebruik van commerciële kentekenplaten in ongeoorloofde situaties

500

Het plaatsen van een naam of enig ander detail op een onderdeel van de auto is in strijd met de wet

500

Het voertuig gebruiken voor reclamedoeleinden zonder toestemming van de vergunningverlenende instantie

500

Het gebruiken van tijdelijke kentekenplaten voor ongeoorloofde doeleinden

500

In wettelijk voorgeschreven situaties blijft de bestuurder niet aan de rechterkant van de weg

500

De oprichting van bedrijven en kantoren die auto's kopen en verkopen zonder commerciële licentie

3000

De bestuurder beschikt niet over een rijbewijs

500

Het niet naleven van de regels en voorschriften van de rijlessen door de rij-instructeur

300

Het besturen van een voertuig met een rijbewijs terwijl het geschorst is, is legaal

1500

Het besturen van een voertuig dat harde geluiden of zware rook afgeeft

3000

Voetgangers nemen niet de nodige voorzorgsmaatregelen voordat ze de hoofdweg oversteken

200

Als de bestuurder niet voldoende afstand laat tussen hem en het andere voertuig

500

Het besturen van dumptrucks of bulldozers op wegen die daar niet voor bestemd zijn

3000

De bestuurder van de auto had het grootlicht niet naar de rechterkant van de weg afgesteld

200

Elke methode gebruiken om autoruiten te tinten zonder toestemming van de vergunningverlenende autoriteit

1000

Gebruik apparaten die lijken op politie- of ambulanceapparatuur

1000

Parkeren en parkeren van voertuigen op niet-aangewezen gebieden

300

Zonder schriftelijke toestemming overschrijding van de laadhoogte aan de voorzijde van het voertuig met meer dan 4,2 van het wegniveau

3000

Geen schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteit bij zich hebben om materialen te vervoeren waarvan de lengte de toegestane limiet overschrijdt

3000

Het verlengen van de verzenddozen die aan het transportvoertuig zijn bevestigd om meer te kunnen vervoeren dan de afmetingen

1000

Bestuurder gebruikt telefoon tijdens het rijden

500

Het voertuig gebruiken voor doeleinden die daar niet voor bedoeld zijn

3000

Tijdens het fietsen draagt ​​de bestuurder geen helm

300

Het overschrijden van de aangegeven snelheidslimiet op de weg

500

Vertraag niet bij zebrapaden, kruispunten, bruggen, enz

300

Geen veiligheidsgordel dragen

500

Het installeren van signaalpanelen voor apparaten, vergelijkbaar met verkeerslichten; Dat zorgt voor verwarring bij degenen die op de weg lopen

1000

Voetgangers volgen bij het oversteken van de hoofdweg geen richtingaanwijzers

500

De bestuurder laat passagiers weg in een voertuig dat niet is ontworpen om passagiers te vervoeren

300

Geen duidelijk signaal vooraf geven en voldoende tijd bij het afremmen

300

Het besturen van een voertuig op een afgesloten weg of het toestaan ​​dat iemand dit doet zonder toestemming van de vergunningverlenende instantie

500

De bestuurder stopte de auto op de snelweg

6000

De bestuurder had zich er niet toe verbonden voertuigen met studenten in woonwijken in te halen

500

Het niet naleven van het niet achter de hulpverleningsvoertuigen rijden en het niet aanhouden van een afstand van minimaal 50 meter

500

Bij een ongeval het voertuig niet naar een veilig gebied verplaatsen of niet onmiddellijk de politie waarschuwen

1000

De bestuurder weigerde bij een ongeval zijn naam of de naam van de auto-eigenaar bekend te maken aan de verkeerspolitie

500

Installeer luchthoorns of muziekhoorns

300

De bestuurder gehoorzaamde niet aan de handmatige signalen van de verkeerspolitie

6000

De bestuurder gaf geen voorrang aan voertuigen die naderden op verharde wegen

300

Rijden met het voertuig in de tegenovergestelde richting

6000

Geen veiligheidsgordels dragen tijdens het rijden

500

Het besturen van een voertuig met lage snelheid, waardoor het verkeer wordt gehinderd

300

Een voertuig besturen zonder rijbewijs te verlengen

1500

Het oprichten van een rijschool zonder toestemming van het bevoegd gezag

3000

Voertuigen parkeren of wachten op plaatsen die zijn aangewezen voor mensen met speciale behoeften

500

Gebruik van belastbare parkeerplaatsen

300

Het vervoeren van een voertuig op een drager, treeplank of op het dak van een voertuig zonder toestemming van de bevoegde autoriteit

500

Het besturen van een voertuig met onderdelen die niet rijklaar zijn; Wat passagiers in gevaar brengt

500

Het stoppen van voertuigen of het wachten op een afstand van minder dan 15 meter van kruisende wegen en dergelijke

300

Plaats eventuele wegversperringen; Waardoor verkeershinder ontstaat zonder toestemming van het bevoegd gezag

500

De aanwezigheid van een ongeorganiseerde en niet goed vastgezette lading; Waardoor de geladen materialen tijdens beweging vallen

1500

Mis het ook niet: Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken in Qatar


Puntensysteem voor verkeersovertredingen Qatar


De Qatar Traffic Authority heeft speciaal voor verkeersovertredingen een systeem ontwikkeld, het zogenaamde puntensysteem.

Overtreding

Aantal punten

Achteruit rijden met een voertuig

6

Rijden in een auto die een onaangename geur of zware rook afgeeft

3

Rijden met een auto zonder rijbewijs

3

Autorijden zonder kenteken

3

Autorijden zonder rijbewijs

3

Een auto besturen zonder remmen

4

Het besturen van een auto met een vallende lading, wat een gevaar oplevert voor burgers

3

Autorijden met vervelende geluiden

3

Autorijden onder invloed van drugs

6

Rijden met een auto met ingetrokken rijbewijs

3

Het niet naleven van verkeersborden

1

Draaien in de tegenovergestelde rijrichting

3

Het veranderen van de kleuren en vormen van autoplaten zonder vergunning

1

Het opzettelijk blokkeren van de openbare weg

3

Betrokkenheid bij een ongeval heeft invloed op de stabiliteit van de auto

1

Het leven van anderen in gevaar brengen tijdens het rijden

4

Het overschrijden van de snelheidslimiet

4

Overschrijding van de rode verkeerslichten

7

Geen rijbewijs tonen

1

Het vervangen van een onderdeel van het voertuig zonder schriftelijke toestemming

3


Straffen voor verkeersovertredingen in Qatar


Punten voor verschillende overtredingen worden berekend en wanneer ze een bepaalde limiet bereiken, worden er tegenmaatregelen tegen de bestuurder genomen en wordt het rijbewijs voor een bepaalde periode ingetrokken.

 • Eerste keer “12 punten”:

  3 maanden.

 • De tweede keer “14 punten”:

  6 maanden.

 • De derde keer “10 punten”:

  9 maanden.

 • Vierde keer “8 punten”:

  jaar

  .

 • Vijfde keer “6 punten”:

  De vergunning definitief intrekken.

 • Slechts in één geval kan de bestuurder het rijbewijs opnieuw verkrijgen: Dit gebeurt een jaar nadat de licentie is ingetrokken en de gestelde test is behaald.

Mis ook niet: Aanvraag over een voertuig met kenteken Qatar


Informeer naar een verkeersovertreding met behulp van het voertuignummer


Het voertuignummer is het nummer dat op de kentekenplaat van het voertuig staat. Het kan tussen enkele eenvoudige elektronische stappen worden geplaatst, zodat de beboete persoon de details van de overtreding, de waarde ervan en de reden ervan kan weten. Dit gebeurt via de website van het Qatarese ministerie van Binnenlandse Zaken, namelijk:

1- Ga naar de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Qatar door op portal.moi.gov.qa/wps/portal te klikken.

 Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 2- Klik op

  elektronische diensten.

 • 3- Kies

  Verkeersdiensten die

  Het staat op de eerste plaats onder de diensten van het ministerie.

 Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 4- Kies

  Verkeersovertredingen.

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 5- Schrijf de vereiste informatie op, namelijk 'plaatnummer, type, visueel symbool'.

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 6- Klik op informeren.

 • 7- De informatiepagina voor de overtreding die werd opgevraagd, verschijnt.


Ken de details van de verkeersovertreding via het nummer van de persoon


Bent u het voertuignummer niet meer vergeten en kunt u er niet direct naartoe om het op te zoeken, dan kunt u via het persoonsnummer navraag doen naar de overtreding. Dit gaat als volgt:

 • 1- Ga naar het platform portal.moi.gov.qa/wps van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • 2- Klik op

  elektronische diensten

  Een van de beschikbare opties op de officiële pagina.

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 3- Kies verkeersdiensten uit de beschikbare diensten door erop te klikken.

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 4- Klik op het pictogram

  Verkeersovertredingen

  .

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 5- Klik op optie

  prive nummer

  .

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 6- Schrijf de vereiste gegevens “persoonlijk nummer, visuele code” in de daarvoor bestemde ruimtes, en het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens correct zijn, zodat er geen onjuiste resultaten verschijnen.

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 7- Klik op

  informeer

  .

 • 8- Wacht even totdat de gegevenspagina voor uw verkeersovertredingen is geladen.


Informeer naar de details van de verkeersovertreding via het vestigingsnummer


Dit is de gemakkelijkste en eenvoudigste manier om te informeren naar verkeersovertredingen in Qatar, en er zijn slechts een paar stappen voor nodig, namelijk:

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 2- Op die pagina vindt u een aantal gegevens die moeten worden geschreven, die de opties voor de zoekmethode volgen en 'vestigingsnummer, visuele code' bevatten.

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 3- Schrijf de gegevens correct op en zorg ervoor dat u het vestigingsnummer in de juiste vorm noteert.

 • 4- Klik op informeren.

 • 5- Wacht en de pagina met overtredingsgegevens verschijnt.


Onderzoek naar verkeersovertredingen voor een niet-Qatari-auto


In het geval dat u een niet-Qatari-auto bezit, of afwijkt van de directe zaken van auto's, waaronder bijvoorbeeld taxi's, een politieke instantie of een motorfiets, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 2- Kies het voertuigtype uit de beschikbare opties die eraan zijn toegewezen, en door naar beneden te scrollen verschijnen alle opties.

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 3- Voltooi het schrijven van de gegevens met het kenteken en het visuele symbool.

Onderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken QatarOnderzoek naar verkeersovertredingen op kenteken Qatar

 • 4- Klik op

  informeer

  .

 • 5- De pagina met de overtredingsgegevens verschijnt.


Manieren om te communiceren met het ministerie van Binnenlandse Zaken van Qatar


Als u informatie wilt opvragen over alle diensten en de elektronische stappen niet wilt volgen, kunt u dat doen via de andere communicatiemiddelen van het ministerie, namelijk:


Officiële aanvragen van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Qatar


Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een aantal van zijn officiële applicaties beschikbaar gesteld die kunnen worden vervangen door websites die toegankelijk zijn wanneer dat nodig is, waardoor elektronische communicatie en vragen over de diensten die het ministerie levert aan de mensen en bewoners op zijn grondgebied worden vergemakkelijkt. het volgende:

Sollicitatie

Download link

gouvernementeel

Klik hier.

Matrash

Klik hier.

De technologische ontwikkeling is in verschillende delen van de wereld gunstiger geworden, en dit is aangetoond door de sterke impact ervan op dienstentransacties, die in Arabische landen via websites plaatsvinden, waardoor het informeren naar alle diensten van Qatar gemakkelijker is geworden.