Onlangs verspreidde zich via sociale-mediaplatforms nieuws over de bekering van een hoge christelijke geestelijke in Californië tot de islam, waardoor elke moslim juichte en het nieuws verspreidde, terwijl er ontkenningen en veroordelingen van het nieuws waren door christenen en enkele buitenlandse persbureaus. is het verhaal, wat is de waarheid over de bekering van de priester tot de islam, en wat zijn de motieven voor zijn bekering tot de islam?Dit zullen we in de volgende regels te weten komen.

Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee?

Hilarion Heggie

Hij is een Amerikaanse priester die in de jaren tachtig in Hongarije is geboren. Hij was in zijn vierde decennium. Toen hij jong was, was hij geïnteresseerd in het bestuderen van de christelijke religie, en hij was tot 2017 na Christus aangesloten bij de Orthodoxe Kerk, daarna verhuisde hij naar de katholieke kerk.

Hij was geïnteresseerd in het bestuderen van de islamitische religieuze wetenschappen en het zich vertrouwd maken met de belangrijkste islamitische literatuur. Hij blonk ook uit in de natuurkunde, dus schreef hij meer boeken op beide gebieden. Hij stond bekend om zijn liefde voor reizen en het van dichtbij bestuderen van dingen, waardoor hij Hij was een bekende religieuze reiziger, hij reisde door landen en toerde door steden, gaf elke dag godsdienstles en leerde over andere religies.

 Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam

De Amerikaanse priester Hilarion Hagee bekeerde zich tot de islam

De afgelopen dagen heeft zich nieuws verspreid over een priester en vader, een van de hoge priesters van Hongarije in Amerika, genaamd Islam

Hilarion Heggie

Wat alle moslims deed juichen en zich verheugen over het nieuws, en foto's ervan verspreidden zich op alle pagina's die zijn actie ondersteunden en verzetten, terwijl vijanden van de islamitische religie en leden van christelijke sekten boos werden, beiden, als gevolg van het horen van het nieuws van de bekering van de priester tot de islam.

 Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam?Over Ik ben geen schrijver. Ik ben niemand bijzonder speciaal. Ik wil niet 'getuigen'. Maar ik was priester en heb onlangs de islam omarmd. Ik wens in deze ruimte enkele gedachten te ordenen en te delen. Hopelijk zullen mijn eigen gedachten weerklank vinden en anderen van dienst zijn tijdens ons gedeelde aardse verblijf naar God. Subhanallah. Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam?Over Ik ben geen schrijver. Ik ben niemand bijzonder speciaal. Ik wil niet 'getuigen'. Maar ik was priester en heb onlangs de islam omarmd. Ik wens in deze ruimte enkele gedachten te ordenen en te delen. Hopelijk zullen mijn eigen gedachten weerklank vinden en anderen van dienst zijn tijdens ons gedeelde aardse verblijf naar God. Subhanallah.

De waarheid over de bekering van de Amerikaanse priester Hilarion Hagee tot de islam

Nadat het nieuws over Hiji's bekering tot de islam zich verspreidde, ontstond er grote opschudding, en het nieuws werd ontkend en scepticistisch ontvangen door tegenstanders, aangezien velen bedroefd waren door het nieuws over het vertrek van een man uit de religie, een hoge christelijke geestelijke. werd bevestigd via de zender Nieuwe Moslims, die als een bliksemschicht op iedere tegenstander en aanklager van het nieuws neerkwam: de bekering van de predikant tot de islam.

De vriend van de priester, Hilarion, kwam over

Moslims kanaal

Al-Jadeed zei via een video dat de priester een nobel karakter had en kennis en wijsheid bezat, en hij sprak over het veranderen van zijn religie van orthodox naar katholiek, en vervolgens zijn religie naar de islam. leven voor het rechte pad, en kwam terecht in de islamitische religie (

Echt op het rechte pad

).

Gepubliceerde geverifieerde pagina

ILmFeed

Op haar Facebook-platform schreef ze een zin over de bekering van priester Hilario tot de islam, namelijk: “

Pater Hilarion Heagy, een prominente priester uit de VS, heeft de islam omarmd

“Wat betekent dat de Amerikaanse priester, Hilarion Hagee, zijn bekering tot de islam heeft verklaard.”

In zijn nieuwe introductie over zichzelf op zijn persoonlijke blog schreef Hilarion Hagee: “

Ik ben geen schrijver, noch een bijzonder persoon. Het enige dat telt is dat ik priester was en onlangs tot de islam bekeerd ben, en ik hoop op deze plek mijn gedachten te delen, zodat ze bij iedereen weerklank vinden en anderen ten goede komen, gewoon voor de omwille van de Almachtige God.”

De nieuwe naam van de Amerikaanse priester Hilarion Hagee, die zich tot de islam bekeerde

Een vriend van de priester Hilarion zei dat hij de twee Shahada's in het Engels uitsprak en vervolgens zijn naam veranderde in El Saeed Abdul Latif, zodat hij officieel moslim zou worden, maar hij wist niet hoe lang zijn vriend moslim was geworden. Het nieuws over de bekering van de priester tot de islam was voor velen angstaanjagend, omdat hij al lange tijd een anti-islamitisch standpunt innam en een scherpe criticus was van alle leringen van de islamitische religie.

Redenen voor de bekering van de Amerikaanse priester Hilarion Hagee tot de islam

Velen gingen niet in op wat de Amerikaanse priester Hilarion Hagee schreef, aangezien hij zelf een lang artikel op zijn blog op het Medium-platform publiceerde, getiteld

Bronnen

Onderweg.

Heggie zei dat hij, sinds hij zijn bekering tot de islam aankondigde, is bestookt met berichten in zijn inbox en dat zijn telefoon niet is gestopt met het ontvangen van oproepen van verschillende nummers uit alle landen van de wereld. Hij zei dat het moeilijk is om al deze vragen te beantwoorden. , dus besloot hij iedereen tegelijk te antwoorden.

Priester Hilarion Hegi benadrukte dat hij de redenen moest zeggen die hem ertoe aanzetten de islam te omarmen, en hoewel wat hij noemt niet alle redenen zijn omdat de islamitische religie vol filosofie, wetenschap en diepgang is, zozeer zelfs dat ondanks zijn lezing en diepgang al meer dan twintig jaar in de islamitische religie, wat hij heeft zijn alleen de schillen, over deze grote religie.

De priester zei dat de reden dat hij zich niet eerder diep had verdiept in het begrijpen van de islamitische religie en zijn kennis van alle zaken, was omdat zijn lezingen in het Engels waren, en hij heel goed begreep dat de meeste grote en belangrijke geschriften in de islamitische filosofie, jurisprudentie , hadith, theologie, sharia, enz.) zijn in het Arabisch geschreven.

Hilarion Heggie presenteerde een groep boeken waarvan hij zei dat dit de belangrijkste bronnen waren waarop hij vertrouwde om zijn idee over de islamitische religie te vormen en de principes, doctrines en wetten ervan te begrijpen. Misschien waren deze boeken die hij presenteerde de reden achter zijn bekering naar de islam:

 • De Duidelijke Koran

Hilarion schreef dat er een groot aantal boeken in alle talen in de Heilige Koran zijn vertaald, maar een vriend raadde hem aan deze versie te lezen omdat deze nauwkeurigheid in betekenis en begrijpelijkheid combineert voor degenen die geen Arabisch lezen.

De priester gaf commentaar en zei: “De Heilige Koran is echter niet zoals het Heilige Boek. Het moet met het hart worden gehoord en gereciteerd, niet alleen maar door een vertaler worden gelezen. De Koran moet in het Arabisch worden gelezen en gereciteerd. .”

Hij raadde ook iedereen aan die een eenvoudige en duidelijke versie wil om de Koran te begrijpen, ernaar te kijken

(Betekenissen van de Heilige Koran), door Muhammad Marmaduke Pickthall

Pickthall is een Engelse onderzoeker die begin twintigste eeuw een prominente rol speelde in de verspreiding van de islam in Engeland.

 Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam

Islam en het lot van de mens door Jay Eaton

De priester Hilarion zegt dat hij veel boeken heeft gelezen, maar hij vond geen enkele zo geschikt voor zijn idee als dit boek. De schrijver, Jay Eaton, was een Engelse diplomaat en onderzoeker. Hij creëerde een diep idee en inzicht in wat het betekent. betekent moslim zijn in de moderne tijd. Hij raadde Hilarion aan het boek te recenseren, aangezien het beschikbaar is op internet. Het kan worden bekeken op

hier


.

 Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam

 • Het hart van de islam boek van Sayyed Hussein Nasr (Het hart van de islam)

Heggie legt de waarde uit van dit boek van de moslimschrijver en geleerde Sayyid Hussein Nasr, door dat te zeggen

Dit boek dient als introductie voor iedereen die meer wil weten over de islamitische religie

Omdat de ramp van 11 september ervoor zorgde dat het hele Westen het idee van terrorisme, haat en racisme van de islam overnam, en dat alle moslims dezelfde vijandige ideeën hebben tegenover het Westen en mensen van andere religies.

De moslimschrijver Sayyed Hussein Nasr werkte aan het verduidelijken van de waarheid van de islam en de betekenis van het geloof, en Heggie zei dat dit boek een van de belangrijkste en eerste boeken was die hij las met als doel de waarheid van de islam te proberen begrijpen.

 Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam

 • Leven van Mohammed volgens de oudste bronnen

Hilarion Heggie zegt dat hij verschillende bronnen over het leven van de profeet Mohammed heeft verzameld en over hem heeft gehoord van moslimonderzoekers en -geleerden. De belangrijkste passages en bronnen waaruit hij zijn kennis over de profeet heeft gehaald, waren:

Lings-clips: Hilarion zei dat Lings als beter wordt beschouwd dan het omgaan met de biografie van de profeet Mohammed, moge God hem zegenen en vrede schenken, in het Engels, aangezien hij een beroemd onderzoeker was aan de Universiteit van Oxford, en toen hij zich bekeerde tot de islam, hij zette al zijn kennis en lezingen over de profeet Mohammed om in korte audiofragmenten op de videosite YouTube.

Hamza Yusuf clips: De beroemde islamitische geleerde Hamza Yusuf heeft een ongeveer twaalf weken durende audioserie opgenomen over het leven van de profeet Mohammed, die te vinden is via YouTube.

Mohammed is een profeet van onze tijd door Karen Armstrong: Hilarion zegt dat dit boek het eerste boek was dat hij las over de profeet Mohammed, moge God hem zegenen en vrede schenken, met name in januari 2002, onmiddellijk na de gebeurtenissen van 11 september.

 Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam

 • De essentiële Rumi van Coleman Barks

Rumi's basisboek, in zijn oorspronkelijke vorm, is geschreven door Jalal al-Din al-Rumi. Hilarion zegt over de auteur, vertaald door Coleman Barks, dat hij hem dichter bij de islam heeft gebracht en deze heeft leren kennen vanuit het gezichtspunt van zijn islam. geleerden en soefi-dichters, terwijl hij leerde over hun visie en de manier waarop zij God en religie liefhadden. Hij noemde ook verschillende andere poëtische en soefi-vertalers.

 Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam

 • Het leven en werk van de katholieke priester Louis Massignon

Hilarion zegt dat deze priester de vader was die hem sterk beïnvloedde tijdens zijn theologische studies aan de Marquette Universiteit tussen 2019 en 2020. Hij benadrukte ook dat het moeilijk is zijn werken aan te bevelen, aangezien veel ervan alleen beschikbaar zijn in academische bibliotheken, en veel zijn nog steeds in de taal. Alleen Frans, niet vertaald in een andere taal.

Er zijn twee basisintroducties op internet die aanbevolen zijn om te bekijken: Thomas Merton en Louis Massignon en The Challenge of Islam, door Sidney Griffiths en Louis Massignon, in The Origins of Christian-Islamic Dialogue door Massimo Introvini.

 Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam

Boeken die de priester Hilarion Hagee beïnvloedden

Priester Hilarion bevestigde dat zijn bekering tot de islam tot stand kwam na een diepgaande studie en het uitgebreid lezen van de belangrijkste werken en diverse publicaties over de islamitische religie en vertalingen over het karakter van de profeet Mohammed. Zoals we hierboven enkele van de boeken noemden, zijn er zijn andere boeken en bronnen, zoals lezingen en videoclips van grote predikers over de hele wereld, die een rol spelen in zijn bekering tot de islam, en de belangrijkste:

 • Jesus bin Maryam in de Koran door Ibn Arabi (Ibn 'Arabi en de eenheid van het zijn).

 • Paul Williams en blogtheologie.

 • Lezingen door Dr. Timothy Winter (ook bekend als Abdul Hakim Murad) via YouTube.

 • Lezingen door sjeik Hamza Yusuf.

 • Blog van imam Chris Karas (hij bekeerde zich tot de islam en creëerde een uitstekende blog over het islamitische geloof).

 • Imam Abdul Aziz Sarraqa.

 • Sjeik Mehdi Luke.

 • Programma Laat de Koran spreken met Dr. Shabir Ali.

 • Lezingen door onderzoeker Dr. Ali Atay (onderzoeker hermeneutiek en vergelijkende theologie).

 • Texas Muslims (documentaire Hoe word je moslim in Texas).

 • Dune-film uitgebracht in 2024.

Wie dieper op de bronnen en literatuur in wil gaan, kan

Bezoek vanaf hier de blog van priester Hilarion, wiens naam Saeed Abdel Latif is


waar een gedetailleerde beschrijving staat van alle bronnen en redenen voor zijn bekering tot de islam, die duidelijk gebouwd was op een sterke basis en lange jaren van studie gevuld met onderzoek, kennis en onderzoek naar de waarheid.

Zo zijn we aan het einde van het artikel gekomen, Wie is de Amerikaanse priester Hilarion Hagee en het verhaal van zijn bekering tot de islam, waardoor we in detail leerden over de Amerikaanse priester Hilarion, wiens naam Saeed Abdul Latif werd, het verhaal van zijn bekering tot de islam, en de belangrijkste bronnen, ideeën en geschriften die hem hielpen zich tot de islam te bekeren.