Smeekbede is de basis en het brein van aanbidding, zoals de Edele Boodschapper (moge Gods gebeden met hem zijn) ons vertelde. Wanneer een moslimdienaar zich tot zijn Schepper wendt, alle eer aan Hem, heeft hij dus een zeer deugdzame daad van aanbidding beoefend. Er zijn veel gevallen waarin iemand tot zijn Almachtige Heer bidt. Onder hen zijn degenen die tot Hem bidden voor overvloed aan levensonderhoud en anderen die bidden voor gezondheid. En welzijn, en degenen die hem oproepen voor geluk en gemoedsrust, en onder hen zijn degenen die oproepen tot succes in deze wereld en het hiernamaals, en andere verschillende dingen, of ze nu verband houden met het leven in deze wereld of het hiernamaals.

Hiertoe overgaan

Grote aanbidding

Het moet niet geassocieerd worden met een specifieke tijd, maar deze aanbidding moet te allen tijde beoefend worden, omdat de Heer der Werelden altijd aanwezig is en graag de stem van Zijn dienaar hoort als hij tot Hem spreekt, smeekt en smeekt. .

Er zijn momenten waarop het de voorkeur verdient om veel te bidden, ook als het regent, tussen de oproep tot gebed, de iqama, de smeekbede voor de vastende persoon, midden in de nacht en andere wenselijke tijden.

Korte smeekbeden voor WhatsApp


Wij hebben voor u op onze website een site uitgekozen met een verzameling religieuze smeekbeden

Voor WhatsApp


Zodat u het samen kunt delen om de grote beloning te ontvangen, en het ook kan worden gedeeld als publicaties op sociale netwerksites zoals

Facebook


Twitter en anderen. Tot deze smeekbeden behoren de volgende:

Bid voor hem via WhatsApp

O God, ik heb mezelf enorm onrecht aangedaan, en niemand kan zonden vergeven behalve U, dus schenk mij vergeving van U en wees mij genadig, want U bent de Vergevensgezinde, de Barmhartige.

Oh God, vergeef me mijn zonde, mijn onwetendheid, mijn extravagantie in mijn zaken, en wat U beter weet dan ik. Oh God, vergeef me mijn grap, mijn ernst, mijn fout, mijn opzettelijkheid, en dat allemaal in mijn geval.

O God, ik vraag U om de goedheid van deze dag, zijn verovering, zijn overwinning, zijn licht, zijn zegen en zijn leiding, en ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van wat erin zit en tegen het kwaad van wat komt. erna.

O God, schenk ons ​​oprechtheid in smeekbeden, aanvaarding in gehoorzaamheid, dankbaarheid in goede daden, nederigheid in gebeden en vergeving in het geval van misstappen.

Oh God, U bent mijn genoegdoening als het leven beperkt is en U bent de overwinnaar als ik overmand wordt door pijn. Oh God, U bent mijn hulp en mijn redding als ik mijn vaardigheden verlies.

Oh God, ik vraag U om uw liefde en de liefde van degenen die van U houden en het werk dat mij uw liefde laat voelen. Oh God, maak uw liefde geliefder bij mij dan mijzelf, mijn familie en koud water.

O God, breng de ochtend en laat de nacht rusten, en de zon en de maan tellen, betaal mijn schuld af, verrijk mij van de armoede en schenk mij mijn gehoor, mijn zicht en mijn kracht op uw pad.

O God, ik vraag u om het Paradijs zonder oordeel of voorafgaande kwelling.

Schriftelijke smeekbeden voor WhatsApp


Smeekbeden hebben een grote verdienste en belang in het leven van iedere moslim, en dit vereist dat iedereen er oprecht in is en zich houdt aan alle pijlers en voorwaarden die ermee verbonden zijn, zodat de smeekbede door de Almachtige Heer beantwoord kan worden.

Tot deze voorwaarden behoort het monotheïsme van God, waarbij we erkennen dat we zonden en overtredingen hebben begaan, vergeving van ons allemaal vragen, Hem om vergeving en vergeving vragen, moge Hij verheerlijkt en verhoogd worden, en ons dan in smeekbede tot Hem wenden.

O God, maak ons ​​tot uw vrome vrienden, tot uw rechtvaardige dienaren, tot uw zegevierende soldaten, tot uw succesvolle partijen en tot uw naaste voorgangers.

O God, wij vragen U, o verlichter van zorgen, o wegnemend van verdriet, o antwoorder op de gebeden van mensen in nood, o meest barmhartige van deze wereld, o meest barmhartige van het Hiernamaals, ontferm u over ons met uw genade.

O God, bedek mijn geslachtsdelen, beveilig mijn pracht en bescherm mij van vóór mij, van achter mij, van mijn rechterzijde, van mijn linkerzijde en van boven mij, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de moord van onder mij.

O God, vergeef mij voor wat ik naar voren heb gebracht en wat ik heb uitgesteld, en wat ik heb verborgen en wat ik heb verklaard. U bent de vooruitgang en u bent de laatste. U bent tot alles in staat.

O God, maak ons ​​ongeluk niet tot onze religie, en maak deze wereld niet tot onze grootste zorg.

O God, maak mij standvastig en maak mij een gids.

O Allah, ik vraag U om leiding en ontmoeting, en kuisheid, en de rijken.

O God, maak mij dankbaar jegens U, terwijl ik aan U denk, een monnik voor U, gehoorzaam aan U, mij voor U verbergend, en iemand die berouw jegens U heeft.

Volg WhatsApp-statussen geschreven over het leven met expressieve uitspraken en gezegden

WhatsApp-statussen van smeekbeden uit de Sunnah


O God, schenk mij het leven om de Sunnah van Uw Profeet te volgen, zorg ervoor dat ik sterf volgens zijn religie, en bescherm mij tegen de misleiding van verleidingen

O God, leid mij onder degenen die U hebt geleid, vergeef mij onder degenen die U hebt vergeven, zorg voor mij onder degenen voor wie U hebt gezorgd, en zegen mij in wat U hebt gegeven, en bescherm mij tegen het kwaad dat U hebt besloten. Hij zal inderdaad niet vernederd worden door degenen die U heeft aangesteld. Gezegend zij onze Heer en verheven zij Hij.

O God, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen zorgen en verdriet, onvermogen en luiheid, gierigheid en lafheid, de last van schulden en de dominantie van mensen.

O God, schenk mij plezier met mijn gehoor en mijn zicht, en maak hen tot mijn erfgenamen, en schenk mij de overwinning over degenen die mij onrecht hebben aangedaan, en neem mijn wraak op hem.

O God, vergeef mij, leid mij, zorg voor mij en voorzie mij van welzijn. Ik zoek toevlucht bij God tegen de beperktheid van mijn plaats op de Dag der Opstanding.

O God, bescherm mij tegen het kwaad van mijn ziel en besluit dat ik mijn zaken zal leiden. O God, vergeef mij voor wat ik verborgen heb gehouden, wat ik heb verklaard, wat ik een fout heb gemaakt, wat ik opzettelijk heb gedaan, wat ik wist. en waar ik niets van wist.

O God, ik vraag u om geloof dat niet terugkeert, gelukzaligheid die niet vergaat, en het begeleiden van Mohammed, moge God hem zegenen en vrede schenken, naar het hoogste paradijs van de eeuwigheid.

Oh God, schenk mij uw liefde, en de liefde van degenen wier liefde voor U mij ten goede zal komen. Oh God, wat u mij ook heeft gegeven waar ik van houd, maak het kracht voor mij in wat u liefhebt. Oh God, wat u hebt verwijderd van mij van waar ik van houd, maak er een leegte voor mij in waar jij van houdt.

Zeer mooie smeekbeden voor WhatsApp


God helpe ons om u te gedenken, te danken en goed te aanbidden

Oh God, geef me een gemakkelijk verhaal

O God, stel mij tevreden met wat U voor mij hebt voorzien, zegen mij ermee en schenk mij welzijn voor al mijn afwezigheden

Oh God, bescherm mij tegen slechte moraal, grillen, daden en ziekten

Oh God inspireerde me tot Rushdie en Oazna tegen het kwaad in mezelf

Mijn Heer, vergeef mij en aanvaard mijn berouw, want U bent de Vergevingsgezinde en Vergevende

O Allah, ik vraag U om nuttige kennis, en zij hadden een goede en overeenkomstige ontvankelijkheid

O God, doe mij voordeel met wat U mij hebt geleerd, leer mij wat mij ten goede zal komen, en vergroot mijn kennis

O God, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen het associëren van partners met U terwijl ik het weet, en ik zoek Uw vergeving voor wat ik niet weet

O God, ik vraag U om het Paradijs en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de hel

O God, ik zoek toevlucht bij U tegen een hart dat niet nederig is, tegen een smeekbede die niet wordt gehoord, tegen een ziel die niet tevreden is, en tegen kennis die niet nuttig is. Ik zoek toevlucht bij U tegen deze vier.

O God, ik vraag u om uw genade en barmhartigheid; Niemand is de eigenaar, behalve jij

O God, vergeef mij mijn zonden, breid mijn huis voor mij uit en zegen waar U voor mij in hebt voorzien.

Afbeeldingen van religieuze smeekbeden voor WhatsApp


De deugd van de smeekbede en de belangrijkste etiquette ervan


De deugd van het smeken is zeer groot, omdat het een van de nobele daden van aanbidding is die worden aanbevolen door de Profeet, de Uitverkorene. Het wordt beschouwd als naleving van het gebod van de Heer, de Almachtige. Zijn ogen, glorie zij Hem.

Het is ook een van de redenen om Gods vergeving te verkrijgen en Zijn toorn en straf af te weren. Het beschermt de mens ook tegen calamiteiten en tegenslagen, plaatst hem in het gezelschap van zijn Heer en opent de deuren van overvloedig voedsel en goedheid voor hem. heeft een reeks etiquettes die eraan verbonden zijn.

De belangrijkste daarvan is toewijding aan de Almachtige God alleen, zonder enige partner. De smekende moet zeker zijn van het antwoord en smeken met alle nederigheid en met zijn hart aanwezig.

Het is noodzakelijk om veel aan te dringen, je te onderwerpen aan de Almachtige God, hoffelijk jegens Hem te zijn en niet overhaast te zijn in het beantwoorden, omdat God niet houdt van degenen die overhaast zijn. Dit komt bovenop de noodzaak om naar de Qiblah te kijken en je stem niet verheffen tijdens de smeekbede, en ook niet smeken voor zonde of het verbreken van verwantschapsbanden. Het is noodzakelijk om tot God te smeken met Zijn mooiste namen en Zijn meest sublieme eigenschappen of met alle andere daden. De goede daden die een moslim verricht .

De mooiste religieuze smeekbeden voor WhatsApp


O God, zweer ons dat uw angst ons ervan zal weerhouden u ongehoorzaam te zijn, en dat uw gehoorzaamheid ons naar uw paradijs zal brengen, en zekerheid die de rampen van deze wereld voor ons gemakkelijker zal maken.

O God, schenk mij met Uw kennis van het ongeziene en Uw vermogen om te scheppen leven zolang U weet dat het leven goed voor mij is en laat mij sterven als U weet dat de dood goed voor mij is.

Oh God, bescherm mij met de Islam terwijl ik sta, bescherm mij met de Islam terwijl ik zit, bescherm mij met de Islam terwijl ik lig, en laat de vijand of de jaloerse mensen zich niet over mij verheugen.

O God, ik vraag U om een ​​gezond hart en een oprechte tong, en ik vraag U om het goede van wat U weet, en ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van wat U weet, en ik zoek Uw vergeving voor wat U weet U bent inderdaad de Kenner van het ongeziene.

O God, ik vraag u om geloof dat niet terugkeert, gelukzaligheid die niet vergaat, en het begeleiden van Mohammed, moge God hem zegenen en vrede schenken, naar het hoogste paradijs van de eeuwigheid.

O God, ik vraag U om het begin van goedheid, het einde ervan, de voltooiing ervan, het begin, het schijnbare en het verborgene, en de hoogste niveaus van het Paradijs, Amen.

Afbeeldingen van smeekbeden voor WhatsApp


De belangrijkste voordelen van WhatsApp


De WhatsApp-applicatie heeft zich de afgelopen tijd wijd verspreid, omdat het een van de meest gebruikte applicaties is. De applicatie is beschikbaar op alle smartphones en vereist een verbinding met internet. Er zijn veel voordelen die deze applicatie biedt, die kort kunnen worden genoemd als volgt: de volgende:

  • Het helpt bij het overbruggen van afstanden en het overschrijden van barrières en grenzen tussen ouders, familie en vrienden, omdat het wordt gebruikt door een groot deel van de individuen die door lange afstanden van hun familie gescheiden kunnen zijn als gevolg van reisomstandigheden, vervreemding en andere zaken. .

  • Via deze applicatie is het mogelijk om continu en permanent met hen te communiceren en meer te weten te komen over hun nieuws en leven, en we kunnen hier zeggen dat dit een van de levensbehoeften is, vooral in de huidige periode.

  • Sommige mensen gebruiken deze applicatie als een gratis dienst waarvoor geen enkele financiële compensatie nodig is, afgezien van hoge telefoonrekeningen.

  • Ze vertrouwen erop om sms-berichten naar familie en vrienden te sturen om meer te weten te komen over hun nieuws en voorwaarden, en om kosteloos voor een lange periode met hen te praten.

  • Deze applicatie biedt de mogelijkheid om veel video's, afbeeldingen en spraakberichten te verzenden, waardoor de mate van interactie tussen individuen met elkaar toeneemt.

  • Deze applicatie wordt beschouwd als een van de gemakkelijkste en eenvoudigste applicaties ooit wat betreft het gebruik ervan.

  • Dit biedt de mogelijkheid om er door iedereen met het grootste gemak en gemak mee om te gaan, zonder problemen of moeilijkheden.

  • Maatwerk: gebruikers van deze applicatie kunnen hun modus wijzigen naar wat ze maar willen.

  • Deze applicatie kan worden gebruikt om ideeën en informatie uit te wisselen.

Kijk ook

Berichten van religieuze smeekbeden

De beste religieuze smeekbeden voor WhatsApp


Smeekbeden hebben een grote verdienste en belang in het leven van iedere moslim, en dit is wat vereist dat iedereen er oprecht in is en zich houdt aan alle pijlers en voorwaarden die ermee verbonden zijn, zodat het beantwoord wordt door de Almachtige Heer. de eenheid van God, het erkennen van het begaan van zonden en overtredingen, het zoeken van vergeving van ons allemaal, en het vragen om vergeving en vergeving van Hem. Glorie zij Hem, wend je dan tot Hem met smeekbeden.

“Onze Heer, houd ons niet verantwoordelijk als we het vergeten of een fout maken. Onze Heer, en leg ons geen last op zoals U degenen vóór ons hebt opgelegd. Onze Heer, en belast ons niet met datgene wat we niet kunnen dragen .” Wij hebben het, en vergeef ons en vergeef ons en heb medelijden met ons. U bent onze Meester, dus help ons tegen de ongelovige mensen.”

Mijn Heer, stel mij in staat dankbaar te zijn voor Uw zegeningen die U mij en mijn ouders hebt geschonken, en gerechtigheid te doen die U behaagt, en mij, door Uw genade, toe te laten onder Uw rechtvaardige dienaren.

“Onze Heer, vergeef ons onze zonden en onze buitensporigheid in onze zaken, en verstevig onze voeten en schenk ons ​​de overwinning over de ongelovige mensen.”

“Mijn Heer, verruim mijn borst voor mij, en maak mijn zaken gemakkelijk voor mij, en maak de knoop uit mijn tong los, zodat zij kunnen begrijpen wat ik zeg.”

“Mijn Heer, ik zoek toevlucht bij U tegen de instigaties van de duivels * en ik zoek toevlucht bij U, Heer, opdat ze niet komen.”

“Onze Heer, op U vertrouwen wij, en tot U keren wij ons, en tot U is de eindbestemming.”

“Onze Heer, maak ons ​​niet tot een verleiding voor degenen die ongelovig zijn, en vergeef ons, onze Heer. Waarlijk, U bent de Machtige, de Wijze.”

“Mijn Heer, vergeef mij en mijn ouders en iedereen die mijn huis binnenkomt als gelovige en de gelovige mannen en vrouwen.”

Zie ook: De mooiste WhatsApp-statussen over Ramadan