Een onderzoekspaper over schriftelijke communicatie schrijven. Correspondentie zal veel informatie over schriftelijke communicatie ophelderen, waar niet iedereen bekend mee is. Gezien het belang ervan in onze huidige tijd, zullen we het schrijven van het onderzoek bespreken, waarbij we de belangrijkste informatie over de meest gebruikelijke methode uitleggen van communicatie in onze huidige tijd.


Inleiding tot schriftelijke communicatie


Zoek naar schriftelijke communicatiecorrespondentie

Toen iemand moderne methoden probeerde te ontdekken om met anderen te communiceren, kon hij door dat onderzoek methoden voor schriftelijke communicatie bereiken, waardoor informatie wordt uitgewisseld tussen twee partijen, van wie de ene de informatie verzendt en de andere deze ontvangt.

Het doel van communicatie beperkt zich daar niet toe, maar er zijn nog veel meer dingen die voor beide partijen worden bereikt. Zo worden gevoelens en emoties uitgewisseld, kan er informatie over een baan worden uitgewisseld of kan er communicatie plaatsvinden tussen de ondernemer en de ondernemer. zijn medewerkers.

Dienovereenkomstig heeft schriftelijke communicatie onder de gebruikers van groot belang gewonnen en is het een van de meest gebruikelijke communicatiemethoden met anderen geworden, en het blijft zich ontwikkelen en ontwikkelen, totdat het een van de meest prominente communicatiemethoden is geworden die is geïntegreerd. op het gebied van geavanceerde technologie.

Mis ook niet: Compleet onderzoek naar communicatieve vaardigheden


Inleiding tot schriftelijke communicatie


Het is onmisbaar om te communiceren op de verschillende manieren die daaruit voortkomen, zowel schriftelijk als mondeling, gebruikt om gevoelens uit te drukken en gebruikt om informatie over te brengen, maar wetenschappers hebben zich op een aantal belangrijke aspecten gericht bij het definiëren van de schriftelijke communicatiemiddelen, die plaatsvinden via correspondentie, waarin het volgende wordt toegelicht:

Ze zeiden dat schriftelijke communicatie de communicatie is waardoor ideeën en informatie worden overgedragen, en dat het een betrouwbaar mechanisme heeft, namelijk ontvangst en verzending, omdat het niet alleen afhankelijk is van één van de twee partijen in de communicatie, maar elke partij zijn eigen eigen taak.

Ze zeiden ook dat schriftelijke communicatie het belangrijkste middel is om een ​​geest van innovatie te creëren, die ontstaat doordat de ontvangende partij informatie opneemt waarvan hij zich voorheen niet bewust was, maar dit gebeurt alleen in het geval dat de juiste voorwaarden voor schriftelijke communicatie in acht worden genomen. .

Wat betreft het gebruik ervan, zoals vermeld door geleerden in hun lezingen over dit communicatiemiddel tussen individuen, het wordt in veel zaken gebruikt, waaronder:

 • de baan.

 • Innovatie.

 • Overdracht van informatie.

 • Gevoelens uiten.

 • Het verduidelijken van de arbeidsvoorwaarden.

 • Fundamenten leggen op het gebied van werk.

Het wordt recentelijk ook gebruikt om sociale relaties te versterken, door het gebruik ervan via sociale netwerksites, die de gemakkelijkste manier zijn geworden om tussen veel individuen te communiceren, en die tegenwoordig zelfs de basis vormen van veel relaties.


Soorten schriftelijke communicatie


Zoek naar schriftelijke communicatiecorrespondentieZoek naar schriftelijke communicatiecorrespondentie

Er zijn veel soorten schriftelijke communicatie, maar deze vallen onder twee basissecties van communicatie, en elke sectie heeft zijn eigen gebruik, wat hieronder wordt weergegeven:

 • Interne schriftelijke communicatie:

  Het is degene die wordt gebruikt in bedrijfsactiviteiten.

 • Algemene schriftelijke communicatie:

  Het wordt gebruikt in de omgang met klanten en bedrijven onderling.

Afhankelijk van het verschil tussen de twee basisonderdelen van schriftelijke communicatie, zullen we de typen van elke sectie afzonderlijk uitleggen aan de hand van de volgende tabel:

Interne schriftelijke communicatie

Algemene schriftelijke communicatie

 • Chatberichten.

 • Bulletins.

 • Dagboek.

 • Rapporten.

 • Handleidingen voor werk.

 • E-mails.

 • Faxberichten.

 • Mailberichten.

 • Contracten.

 • Folders.

 • advertenties.

 • Suggesties.

 • Telegrammen.

 • fax.

 • Ansichtkaarten.

Mis ook niet: Hoe u een kant-en-klare sjabloon voor een administratieve brief schrijftVoordelen van schriftelijke communicatiecorrespondentie


De voordelen die schriftelijke communicatie met zich meebrengt zijn talrijk, waardoor het terecht de eerste plaats heeft ingenomen onder de communicatiemiddelen in het algemeen, en het is ook het gemakkelijkste uitdrukkingsmiddel geworden in het geval van de wens om informatie te verduidelijken die er niet was. vermogen om te verduidelijken vanwege de complexe betekenissen die het met zich meebrengt.

In dit geval is het gebruik van schriftelijke communicatie de ideale oplossing. Van hieruit kunnen we het belangrijkste voordeel van correspondentiecommunicatie verduidelijken, namelijk het enorme vermogen om informatie op een gemakkelijke en eenvoudige manier over te brengen, zelfs via eenvoudige expressieve betekenissen. andere voordelen volgen, namelijk:

 • Het helpt bij het presenteren van informatie op een nauwkeurige en duidelijke manier, zonder woorden die tot vervorming van de inhoud leiden.

 • Het wordt beschouwd als een van de meest geschikte methoden, omdat het wordt gekozen in documenten waarin gegevens worden verzonden die afhankelijk zijn van grafieken en statistieken, vanwege de weinige precieze betekenissen ervan.

 • Het geeft een persoon de juiste tijd die hij nodig heeft om optimale reacties te sturen, in tegenstelling tot communicatie die mondeling plaatsvindt.

 • Het verbetert relaties en helpt het niveau van goede gedachten onder het individu te verhogen, op voorwaarde dat in de correspondentie de juiste uitdrukking wordt gekozen.

 • Door een woord te gebruiken dat veel betekenissen heeft, kan de informatie op een uitgebreidere manier aan de ontvangende persoon worden overgebracht, en krijgt hij een zee van betekenissen en synoniemen die hem helpen de ware betekenis van de berichten op een professionelere en nauwkeurigere manier te begrijpen. manier.

 • De gebruiker hoeft niet veel te schrijven, omdat een paar woorden het doel kunnen verduidelijken, wat betekent dat het het idee van beknoptheid in expressie bereikt, waar veel mensen behoefte aan hebben en waar velen naar neigen in de communicatie met anderen.

 • Als het in het zakenleven wordt gebruikt, zullen de bevelen die de werknemer in schriftelijke vorm ontvangt krachtiger en betrouwbaarder zijn dan de bevelen die hij mondeling ontvangt, en vanaf hier wordt de kracht van het effect van schriftelijke communicatie op de ontvanger duidelijk.

 • Hierdoor worden banen en werk verdeeld zonder dat de deur hoeft te worden geopend voor discussies waarin onenigheid kan ontstaan ​​tussen de leden van het werk.

 • Het wordt gekenmerkt doordat het de effectieve verbinding is tussen de verschillende soorten communicatie die door mensen worden gebruikt.


Het belang van brievenpost


Briefpost is de post waarmee zaken en verzoeken officieel worden gedocumenteerd op basis van betrouwbare papieren. Het bespaart veel tijd en moeite, en het is een van de belangrijkste vormen van schriftelijke communicatie die wordt gebruikt om informatie over instellingen te verzenden, omdat het het volgende bereikt:

 • Het behoud van de rechten van werknemers, en zelfs van de rechten van de organisatie, die in deze schriftelijke communicatie worden vermeld.

 • Het geeft de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen door ze te presenteren, en hierdoor kunnen ze worden aangepast voor wat het beste is, en zelfs voor wat de gewenste resultaten oplevert.

 • Het helpt bij het leveren van vele soorten berichten die afwijken van het vakgebied, inclusief berichten die worden gebruikt voor felicitaties, berichten die worden gebruikt voor motivatie en vele andere typen die de communicatie met anderen vergemakkelijken.


Persoonlijke obstakels voor schriftelijke communicatie


Ondanks deze voordelen waar schriftelijke communicatie bekend om staat ten opzichte van andere soorten correspondentie, zijn er veel obstakels die zich voordoen bij het gebruik ervan, inclusief obstakels die specifiek zijn voor de persoon die er gebruik van maakt, en deze komen tot uiting in:

 • Het verschil in perceptieniveau tussen mensen en elkaar, wat ertoe leidt dat het doel van het gesprek op een negatieve manier wordt begrepen, wat kan leiden tot het ontstaan ​​van een geschil tussen de twee partijen.

 • Verschil in vaardigheden, aangezien er een persoon kan zijn die betere schrijfvaardigheden heeft dan de persoon met wie hij communiceert, en dit maakt een verschil in het denkproces, vooral omdat deze verschillen zeker tot uiting komen in de bewoordingen van geschreven spraak, waardoor de communicatie beter verloopt. moeilijk.

 • Negatieve trends die verband houden met individuele verschillen, die tot uiting komen in de introverte toestand van de afzender, of een negatieve kijk op de toekomst, of overmatige informatieverstrekking, en bij sommigen kan het tegenovergestelde gebeuren, of een voortdurende poging om autoriteit te omzeilen.

 • Het optreden van vervorming van de informatie, wat bij sommigen opzettelijk kan gebeuren, en bij anderen onbedoeld, wat kan leiden tot afwijking van het ware doel van communicatie.

 • Als er onder werknemers lijden is in de communicatie met elkaar, als gevolg van de sfeer van misverstanden die tussen hen ontstaan, wat leidt tot problemen bij het communiceren in schriftelijke vorm, dan is verbale communicatie de ideale oplossing.


Organisatorische obstakels in schriftelijke communicatie


Deze obstakels hebben betrekking op organisaties en instellingen die schriftelijke communicatie gebruiken om met hun werknemers te communiceren, aangezien alle instellingen een organisatiestructuur moeten hebben waardoor de administratieve verantwoordelijkheden duidelijk zijn, maar instellingen in dat systeem kunnen met een aantal obstakels worden geconfronteerd, waaronder:

 • Gebrek aan efficiëntie in de organisatiestructuur, omdat dit systeem primair afhankelijk is van organisatorische efficiëntie.

 • Gebrek aan duidelijkheid in de organisatiestructuur en dit beïnvloedt het begrip van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, wat resulteert in obstakels tussen de leden van de organisatie en haar medewerkers.

 • Er is een overlap tussen specialisaties, op advies- en uitvoerend gebied, wat leidt tot spreiding die het succes van deze communicatiemethode beïnvloedt.

 • Gebrek aan effectief management dat op een georganiseerde manier informatie probeert te verstrekken, waardoor administratieve activiteiten effectiever worden verdeeld.

 • Het optreden van verstoringen in het systeem en het geconfronteerd worden met enkele plotselinge veranderingen die zich voordoen in de organisatie, die de stabiliteit kunnen beïnvloeden, wat de basis is van succes.

 • Het verschil in specialisaties leidt tot een verschil in de gebruikte communicatiemethode, en dit is een van de meest opvallende obstakels die zich op dit gebied voordoen bij het gebruik van correspondentiecommunicatie.

Mis ook niet: Essay op internet


Omgevingsbelemmeringen in schriftelijke communicatie


De omgeving waarin het individu leeft kan hem kwalificeren om snel te reageren en succes te behalen op verschillende terreinen van zijn leven door gebruik te maken van schriftelijke communicatie. Het kan een reden zijn voor het falen van dat systeem, omdat het falen het gevolg is van enkele van de obstakels die het individu tegenkomt. individuele gezichten in zijn externe omgeving, waaronder:

 • Afstand tussen communicatie-individuen: De afstand tussen de persoon die de informatie verstrekt en ontvangt, kan leiden tot een verschil in het gesprek, omdat elk van hen wordt beïnvloed door de omgeving om hen heen.

 • De taal van elk individu: wat resulteert in enkele obstakels in de communicatie tussen de afzender en de geadresseerde, waardoor woorden onbegrijpelijk worden en de betekenis onduidelijk.

 • Er vindt overmatige informatieverstrekking plaats: wat leidt tot het ontstaan ​​van wat er wordt genoemd

  Verstikkende communicatiekanalen

  Dit heeft dus invloed op het behalen van doelstellingen.

 • Het gebrek aan sociale activiteiten die leiden tot scheiding tussen leden van de gemeenschap en public relations, wat het communicatieproces beperkt.


Manieren om obstakels voor schriftelijke communicatie te overwinnen


Om te kunnen profiteren van de voordelen die deze manier van communiceren met zich meebrengt, is het noodzakelijk om te weten hoe de obstakels kunnen worden overwonnen om er optimaal van te kunnen profiteren, en dit kan worden bereikt door het volgende te volgen:

 • Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende factoren zijn die op deze manier communicatie tussen individuen en elkaar mogelijk maken, en om ervoor te zorgen dat de omgeving en culturen dit mogelijk maken.

 • Gebruik eenvoudige schriftelijke woorden die helpen informatie en gevoelens op de juiste manier over te brengen.

 • Wanneer u klaar bent met het schrijven van het bericht, moet u het zorgvuldig doornemen om fouten te voorkomen die tot misverstanden of onderschatting van de betekenis leiden.

 • Het onderzoeken van aspecten van de boodschap die de kwaliteit en betekenis ervan beïnvloeden.

 • Controleer het bericht goed voordat u het verzendt, om er zeker van te zijn dat het beoogde doel van het bericht in de juiste zin is verduidelijkt.

Mis ook niet: Onderzoek naar overtuigende communicatie met anderen en het belang ervan


Conclusie van een onderzoek naar schriftelijke communicatiecorrespondentie


Zoek naar schriftelijke communicatiecorrespondentieZoek naar schriftelijke communicatiecorrespondentie

Wanneer u deze communicatiemethode volgt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat u over voldoende vaardigheden beschikt om deze optimaal te gebruiken, en dat u zich richt op eenvoudige woorden die waardevolle betekenissen hebben, en dat u die vaardigheid ontwikkelt door veel boeken te lezen om het grootste aantal woorden te verwerven die waardevolle betekenissen hebben. je het vermogen om je gemakkelijk uit te drukken.

Schriftelijke communicatie begon met correspondentie toen grote instellingen er gebruik van gingen maken, en door de observatie van de daaruit voortvloeiende ontwikkeling drong het door tot verschillende aspecten van het leven, vooral het hedendaagse leven van ontwikkelde landen.