De industrie in het algemeen wordt beschouwd als een van de belangrijkste bronnen van inkomsten, en de taak van de industriële omgeving is om in de basisbehoeften van de bevolking te voorzien om zo het importproces uit het buitenland te verminderen. omdat het werkgelegenheid biedt aan veel jonge mensen. Daarom wordt het industriële klimaat beschouwd als een van de belangrijkste pijlers van elk land.

Inleiding tot onderzoek naar de industriële omgeving


Wanneer u onderzoek gaat doen naar de industriële omgeving in Egypte, is het noodzakelijk vertrouwd te raken met het concept van milieu, namelijk:

 • Alles wat mensen omringt, inclusief water, lucht, planten en diverse andere elementen.

 • Een persoon kan worden beïnvloed door de omgeving om hem heen en deze beïnvloeden door al zijn hulpbronnen te exploiteren om aan voedsel, drank en kleding te komen.

 • Ieder van ons woont in een ander gebied, dat een dorp of een stad aan de zee kan zijn of ver daar vandaan, maar ze hebben allemaal hun eigen kenmerken en voordelen, waaronder landbouw, woestijn en industrie.

Zie ook: Een uitgebreid onderzoek naar het woestijnmilieu in Egypte

Industriële omgeving in Egypte


 • Het is de omgeving waarin het grootste deel van de bevolking in de industrie werkt en ook in sommige dienstensectoren, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs.

 • Wat de industrie betreft, gaat het om de transformatie van grondstoffen in producten die voldoen aan de behoeften van de bevolking in alle regio's, zoals de teelt van katoen en de verwerking ervan in fabrieken tot verschillende soorten kleding.

 • Een andere betekenis van de industrie is het uitvoeren van veel nauwkeurige bewerkingen op een aantal bekende grondstoffen, die resulteren in materialen die op de markt worden getoond en waar de consument profijt van heeft.

 • Het industriële klimaat in Egypte is het belangrijkste en fundamentele element waarop de economische groei en ontwikkeling zijn gebaseerd.

 • De industrie speelt een zeer grote rol bij het bouwen van veel stations die verschillende soorten energie opwekken, naast de productie van auto's en verschillende middelen en apparaten.

 • Er zijn veel apparaten en goederen om ons heen die verschillende stadia hebben doorlopen om huizen, overheidsinstanties, bedrijven en markten te bereiken.

Onderzoek naar de industriële omgeving

Industriecomponenten in Egypte


Door te leren over de industriële omgeving kan de industrie in Egypte afhankelijk zijn van veel van de natuurlijke componenten die God ons heeft gegeven, en van andere door de mens gemaakte componenten, namelijk:

Natuurlijke ingrediënten

 • Zoals grondstoffen en energiebronnen.

 • Grondstoffen zijn onderverdeeld in dierlijk, mineraal en agrarisch.

 • De energiebronnen zijn aardolie, aardgas en steenkool.

Menselijke componenten

De beroepsbevolking wordt beschouwd als een van de belangrijkste menselijke componenten waarop de industrie in Egypte is gebaseerd. De aanwezigheid van geschoolde en goed opgeleide werknemers draagt ​​in grote mate bij aan het vergroten van de industriële productie en het op een passende manier op de markt brengen ervan, waardoor de meerderheid van de mensen het accepteert om het te kopen.

Kapitaal is een van de belangrijke componenten van het herstel van de industrie in Egypte. Hoe meer kapitaal toeneemt, het wiel van de productie draait en hoe meer de industrie bloeit. Het helpt ook bij het bouwen van veel fabrieken en het leveren ervan met de nieuwste machines die gelijke tred houden met de ontwikkelingen in Egypte. het technologische tijdperk, naast gekwalificeerde werknemers om te werken volgens goed doordachte plannen gericht op het behalen van succes en het verhogen van de industriële productie.

De markt controleert grotendeels de welvaart van de industrie en haar productie op basis van vraag en aanbod, evenals de kwaliteit van het product dat op de markten beschikbaar is, aangezien transportmiddelen zorgen voor het transport van grondstoffen en zendingen, en vrachtwagens een zeer belangrijke taak vervullen. , dat producten vervoert en distribueert naar winkels en grote bedrijven van de ene regio naar de andere.

Veel materialen en goederen die in fabrieken worden geproduceerd, worden naar sommige landen in het buitenland geëxporteerd om de Egyptische economie te versterken en op de juiste manier vooruit te helpen.

Zie ook: Onderzoek naar het uitgebreide kustmilieu

Soorten industrie in Egypte


In het begin was de industrie grotendeels beperkt tot handwerk, terwijl de Egyptische man alle hulpbronnen in de omgeving begon te exploiteren, zoals steen, aardewerk, metalen en hout, om machines en primitieve gereedschappen te maken die hem enorm hielpen in zijn dagelijkse behoeften te voorzien. behoeften.

Vervolgens ontwikkelde het menselijk denken zich in de loop van de tijd totdat hij verschillende energiebronnen ontdekte en deze in zijn voordeel begon te exploiteren door moderne en geavanceerde apparatuur en machines te creëren die worden gebruikt bij de productie van voedselproducten, kleding, apparaten, enz.

De industrie in Egypte was verdeeld in:

handgemaakt

 • Het hangt af van handvaardigheid en artistieke smaak bij het maken van dingen, en wordt gedaan in kleine werkplaatsen, huizen en magazijnen, zoals de vervaardiging van garen, textiel, enz.

 • Met de enorme technologische ontwikkeling verdween het handwerk dat de mens in het begin kende, en werd vervangen door de moderne industrie.

Moderne industrie

 • Het is een modern en geavanceerd type industrie dat afhankelijk is van machines en apparatuur die met elektriciteit werken in fabrieken van verschillende grootte en de specialiteit van elke fabriek. Grote aantallen geschoolde arbeiders en technici werken in die fabrieken om aan deze apparaten te werken.

 • Elk goed kan in fabrieken veel verschillende fasen doorlopen, van productie tot verpakking, enz., totdat het de markten en bedrijven bereikt die het aan consumenten aanbieden voor aankoop.

Lees ook: Onderzoek naar het schone milieu en het vervuilde milieu

Redenen voor de toename van de industriële activiteit in Egypte


Door te leren over de industriële omgeving zijn er veel redenen die ervoor hebben gezorgd dat de industrie een belangrijke rol heeft gespeeld in de vooruitgang van de Egyptische economie, en met de ontwikkeling van de tijd werd het onmogelijk om af te zien van de productie van apparatuur, apparaten, enz. en onder de redenen die de industrie haar actieve rol in Egypte opleverden, zijn de volgende:

 • Veel van de goederen en producten die mensen gebruiken, worden geïndustrialiseerd door middel van landbouw, het laten grazen van dieren, de jacht en het winnen van mineralen uit de grond, die allemaal werken om enerzijds in de behoeften van individuen te voorzien en anderzijds de nationale economie vooruit te helpen.

 • De industrie biedt veel banen voor de werknemers in deze fabrieken en draagt ​​ook in grote mate bij aan het elimineren van het werkloosheidsprobleem.

 • Opleidings- en rehabilitatiecentra helpen veel werknemers een beroepsopleiding te volgen en moderne cursussen te volgen die gelijke tred houden met de tijd en de technologische ontwikkeling, en helpen de werknemer op de juiste manier om te gaan met machines en apparaten in fabrieken, waardoor hij het werk onder de knie krijgt en de productie toeneemt.

 • De industrie verhoogt het binnenlands product in Egypte, waardoor de levensstandaard in de samenleving en de ontwikkeling en welvaart van de economie toenemen.

 • De industriële omgeving streeft naar een aanzienlijke ontwikkeling in sommige sectoren van het land, zoals de dienstensector, zoals onderwijs, gezondheidszorg, enz., de landbouwsector, transport en communicatie, en energie.

 • Omgevingen variëren van regio tot regio binnen een enkel land, en kunnen verschillen afhankelijk van de sector die bij elke regio past. Vanaf hier kunnen we zeggen dat de industrie regio's en individuen beïnvloedt.

 • De industrie bereikt een staat van zelfvoorziening in het land en bevordert het idee van onafhankelijkheid en zelfontwikkeling van de economie.

Voor- en nadelen van de industriële omgeving voor individuen


Onder de positieve punten van de sector vinden we het volgende:

 • De industriële omgeving beïnvloedt individuen door de regelmaat van de werknemer bij het werken op specifieke uren waarvoor hij een passend loon ontvangt.

 • Het respecteren van afspraken, aangezien de aanwezigheid op een bepaald uur begint en het vertrek op een bepaald uur plaatsvindt.

 • Samenwerking met arbeiders in de fabriek.

Wat betreft de negatieve gevolgen van de industriële omgeving voor individuen:

 • Het verwijderen van afval dat door fabrieken zonder behandeling wordt gegenereerd om de fouten ervan te verminderen.

 • De verspreiding van de rookgewoonte in enkele grote fabrieken.

 • De impact op de gezondheid van het individu door het inademen van de lucht die door fabrieken wordt geproduceerd en die de gezondheid van het lichaam beïnvloedt.

Belangrijke industrieën in Egypte


In vervolg op ons gesprek over onderzoek naar de industriële omgeving wordt Egypte gekenmerkt door een duidelijke geografische ligging en een divers klimaat dat enorm heeft bijgedragen aan de verschillen in activiteiten die door individuen binnen elke regio worden uitgevoerd, en er zijn veel belangrijke industrieën ontstaan, waaronder:

 • De textielindustrie omvat de vervaardiging van verschillende kledingstukken.

 • Moderne meubelindustrie.

 • Metaalindustrie zoals aluminium- en ijzerindustrie.

 • De elektrische industrie omvat verschillende soorten elektronische apparaten, auto's en voertuigen.

 • Voedingsindustrieën zoals suiker en verpakking van verschillende soorten groenten en fruit.

 • Chemische industrie, waaronder reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, medicijnen, cosmetica en meststoffen.

Mis het niet: een onderzoeksproject over het milieu met elementen voor de middelbare school

De doelstellingen van de staat voor de ontwikkeling van de industrie in Egypte


In de context van het praten over onderzoek naar de industriële omgeving, probeert de staat veel successen te boeken in veel sectoren, waaronder de industriële sector, omdat hij tot doel heeft:

 • Veel fabrieken opzetten en de industrie ontwikkelen.

 • Werken om veel werknemers in fabrieken aan het werk te krijgen en de werkloosheid uit te bannen.

 • Het bereiken van zelfvoorziening en het exporteren van het overschot naar het buitenland.

 • Het revitaliseren van de economie door via het exportproces veel vreemde valuta het land binnen te brengen.

 • Het verhogen van de levensstandaard van het individu en het vergroten van de economie.

Industriegebieden in Egypte


Industriegebieden zijn er in overvloed op alle plaatsen in Egypte, waaronder:

 • Spinning-, textiel- en voedselfabrieken in 10 Ramadan City en ook in Mahalla El-Kubra.

 • Voedsel-, textiel- en grote technische fabrieken in 6 oktober City.

 • Spin- en weeffabrieken, veel technische industrieën en aluminiumindustrieën in Nag Hammadi in Opper-Egypte.

 • Grote ijzer- en staalfabrieken, chemicaliën, textiel en technische industrieën in het Helwan-gebied.

Problemen van het industriële klimaat in Egypte


Ondanks de belangrijke rol die de industriële omgeving speelt, kan deze ernstige schade toebrengen aan de menselijke gezondheid en aan het milieu waarin we leven:

 • Elektriciteitscentrales produceren veel verontreinigende stoffen en vluchtige gassen in de lucht, waardoor mensen grote schade oplopen.

 • Bij de verbranding van brandstof komen er grote hoeveelheden gassen vrij die de lucht vervuilen en daarmee een negatief effect hebben op de mens.

 • De industrie heeft een negatieve invloed op de bodem doordat olie en brandstof op de grond vallen, waardoor de groene ruimte in alle regio's kleiner wordt.

 • De industrie veroorzaakt enorme klimaatverandering en het ontstaan ​​van veel ernstige problemen, waaronder de opwarming van de aarde.

 • Het omzetten van landbouwgronden en groene ruimten in de bodem in grote fabrieken kan gevolgen hebben voor het milieu en de individuele gezondheid.

 • Grote fabrieken lozen vervuild water op het oppervlaktewater, waardoor het vervuild raakt en de grondwaterreservoirs onder de grond worden aangetast die worden gebruikt om verschillende gewassen te verbouwen.

 • Bovendien veroorzaken chemische en wasmiddelfabrieken ernstige schade aan het grondwater.

 • Een van de gevaarlijkste verontreinigende stoffen is de productie van plastic materialen die niet volledig uiteenvallen en grote schade aanrichten aan mens en milieu als geheel.

 • De opkomst van sloppenwijken, waar het grootste deel van de bevolking zich in industriële steden concentreert om in fabrieken te werken en het platteland definitief te verlaten.

Zie ook: Nieuw onderzoek naar het verbeteren van de wetenschappelijke en technologische omgeving

Uitingen van de belangstelling van de staat voor de industriële omgeving in Egypte


Door middel van onderzoek naar de industriële omgeving in Egypte praten we over de aspecten van het staatsbelang in de industriële sector in Egypte, en onder deze aspecten zijn:

 • Het openen van scholen voor industrieel onderwijs en het vergroten van geschoold technisch personeel.

 • Toenemende markten en hun verspreiding, zowel in binnen- als buitenland.

 • Werken om buitenlanders aan te moedigen Egypte binnen te komen en erin te investeren.

Staatsinspanningen om industriële milieuproblemen aan te pakken


In de context van het praten over onderzoek naar het industriële milieu streeft de staat ernaar verontreinigende stoffen te elimineren die de menselijke gezondheid en het milieu in het algemeen schaden, en tot die inspanningen behoren:

 • Het opleggen van strenge straffen voor het bulldozeren van groene landbouwgrond.

 • Niet toestaan ​​dat burgers in een specifiek gebied samenkomen om de immigratie tegen te houden.

 • Ontwikkeling van de industrie in Egypte en vervanging van basisproductielijnen om afval en verontreinigende stoffen zoveel mogelijk te verminderen.

 • De staat nam het werk van het Ministerie van Milieu op zich om het gebied te behouden en zware straffen op te leggen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de vervuiling.

 • De staat probeert alle fabrieken volledig buiten de woonwijken te verplaatsen om de risico's van vervuiling voor burgers te verminderen en hen te beschermen.

 • Van fabrieken eisen dat ze filters installeren, vooral cementfabrieken, om het vrijkomen van schadelijke gassen en stof die een negatieve invloed hebben op het milieu te voorkomen.

 • Het planten van grote gebieden met groene bomen om gassen te absorberen die uit fabrieken en andere opstijgen.

Tot slot hebben we het vermeld

Onderzoek naar het industriële milieu in Egypte

De diensten die het levert aan burgers en het milieu en de inspanningen van de staat om de industrie te ontwikkelen en de milieuvervuiling uit te bannen.