De oude Egyptische beschaving verscheen in het noordoostelijke deel van het Afrikaanse continent, in wat nu bekend staat als de Arabische Republiek Egypte. Deze beschaving werd gevestigd aan de oevers van de Nijl, waar zij de prehistorie volgde en bekend stond als Opper-Egypte en Beneden-Egypte. Vervolgens kon het in 3100 v.Chr. fuseren met wat bekend staat als Door politieke eenwording door koning Menes werden de twee landen verenigd en werd Egypte opgevolgd door een lange reeks stabiele koninkrijken.

Elk koninkrijk werd van het andere gescheiden door een aantal relatief onstabiele perioden, bekend als de tussenliggende perioden. De oude Egyptische beschaving onderscheidde zich door vele prestaties op alle terreinen die haar tot een referentie voor de hele wereld maakten, van de oudheid tot nu.

Het begin van de oude Egyptische beschaving


 • De Arabische Republiek Egypte was een grote thuisbasis voor de oudste beschavingen ter wereld, namelijk de oude Egyptische beschaving.

 • De naam heette destijds

  Aegyptus

  Het werd gebouwd aan de oevers van de Nijl.

 • Maar in 5500 voor Christus werd het verdeeld in twee afzonderlijke koninkrijken, die historici het koninkrijk Opper-Egypte en het koninkrijk Neder-Egypte noemden.

 • Maar in het jaar 3100 was koning Menes of Narmer in staat de twee koninkrijken onder één heerschappij te verenigen en hun zaken over te nemen, en dit wordt als het eerste begin beschouwd.

 • Narmer slaagde erin een nieuwe hoofdstad te vestigen, bekend als ‘Memphis’, gelegen in het noorden op de top van de Nijldelta.

 • Het ontwikkelde zich tot de grootste stad die de Egyptische beschaving en samenleving domineerde.

Oude Egyptische beschaving

Zie ook: Een uitgebreid onderzoek naar het woestijnmilieu in Egypte

Ontwikkelingen van de oude Egyptische beschaving door de eeuwen heen


De oude Egyptische beschaving heeft veel verschillende tijdperken doorgemaakt, die haar sterk hebben beïnvloed en hebben bijgedragen aan de opbouw van de beschaving, namelijk:

 • Het landbouwproces begon in de Nijlvallei rond de oevers in 5500 voor Christus. M.

 • De eenwording van de Boven- en Benedenrijken door koning Narmer in 3000-3500 voor Christus. M.

 • Het oude koninkrijk was 2650 voor Christus. M.

 • De oude Egyptische beschaving begon ook met de bouw van de piramides van Gizeh in 2575 voor Christus. M.

 • De eerste tussenliggende periode van beschaving begon in 2150 voor Christus. M.

 • De geschiedenis van het Middenrijk begon in 2150 voor Christus.

 • De terugkeer van de macht en eenheid naar Egypte vond plaats in 2074 voor Christus. M.

 • Terwijl de tweede tussenperiode van Egypte en de Hyksos-bezetting van het noorden in 1759 voor Christus plaatsvond.

 • Het nieuwe koninkrijk was in staat de Hyksos te verslaan, te verdrijven en Egypte te verenigen in 1539 voor Christus.

 • Wat farao Achnaton betreft, hij was in staat tussen 1344 en 1328 v.Chr. enkele religieuze hervormingen in het land door te voeren. M.

 • Toetanchamon regeerde het land tussen 1327 en 1336 voor Christus. M.

 • De oude Egyptische beschaving bereikte het hoogtepunt van haar macht tijdens het bewind van koning Ramses II (1279-1213 v.Chr.). M.

 • Het verval en verval van het Nieuwe Rijk begon in 1150 voor Christus. M.

 • Egypte werd in 728 voor Christus binnengevallen door de Nubiërs. M.

 • Terwijl Egypte in 656 voor Christus werd binnengevallen door de Assyriërs. M.

 • Egypte was in staat de Assyriërs te verslaan, hen eruit te verdrijven en Egypte in 639 voor Christus weer tot leven te wekken. M.

 • De Perzische invasie van Egypte vond plaats in 525 voor Christus. M.

 • Alexander de Grote viel Egypte binnen in 332 voor Christus. M.

 • De Griekse taal verspreidde zich in 303 voor Christus in Egypte. M.

 • Octavius ​​versloeg Cleopatra en Antonius, en Egypte werd in 30 voor Christus een deel van het Romeinse Rijk. M.

Afdelingen van de geschiedenis van het oude Egypte


In de geschiedenis van het oude Egypte was de Egyptische beschaving verdeeld in zes opeenvolgende perioden:


Het oude koninkrijk van 2613-2181 v.Chr


 • Het wordt beschouwd als een van de periodes die getuige waren van een grote ontwikkeling, toen de architectuur enorm verscheen en zich ontwikkelde.

 • Het was in staat om vele beroemde bezienswaardigheden te bouwen, waaronder de drie piramides (Khufu – Khafre – Menkaure), de Sfinx en de Trappiramide van Saqqara, die werd gebouwd tijdens het bewind van koning Djoser.


De eerste tussenperiode 2081-2040 v.ChrGedurende welke er een ernstige afname was van de macht en rijkdom van Egypte, terwijl twee centrale machten ontstonden:

 • Thebe in Opper-Egypte en Hierakonpolis in Neder-Egypte, waar ze allebei om de macht vochten.

 • Maar al snel werd Egypte verenigd onder de vlag van koning Mentuhotep II van Thebe na het verslaan van het leger van Hierakonpolis.


Het Middenrijk van 2040-1782 v.Chr


 • Het Middenrijk ontstond dankzij de welvaart die voortkwam uit de unie van Egypte onder de vlag van de koning van Thebe, en dat tijdperk werd het ‘klassieke tijdperk’ genoemd.

 • Waar het op het hoogtepunt van zijn macht kwam, werd het eerste leger opgericht tijdens het bewind van koning Amenemhat, en werden forten gebouwd om de Egyptische handel te beschermen.

 • Daarna begonnen de interne problemen geleidelijk toe te nemen, wat de invasie van de Hyksos in het land vergemakkelijkte, en ze konden een groot deel van Beneden-Egypte controleren.


De tweede tussenperiode 1782-1570 v.Chr


 • Het begon toen de Hyksos een deel van Beneden-Egypte controleerden, maar ze voegden op sommige gebieden veel verbeteringen toe.

 • Zoals oorlogswielen, keramisch werk en brons.

 • Gedurende deze periode probeerden de Egyptenaren campagnes tegen hen te lanceren, maar hun pogingen mislukten.

 • Totdat koning Ahmose ik in staat was ze te verdrijven, de heerschappij te herstellen en ze weer te verenigen onder de heerschappij van Thebe.


Het Nieuwe Rijk van 1570-1069 v.Chr • Nadat Ahmose I de Hyksos had verdreven en het land verenigde, keerde de welvaart terug en veranderde de ambtstermijn van koning van koning in farao.

 • Het land begon zijn grenzen uit te breiden totdat het Syrië en Palestina in het westen omvatte, de rivier de Eufraat in het noorden bereikte, en Nubië in het zuiden.

 • Tijdens het bewind van koningin Hatsjepsoet nam de handel toe en breidde deze zich uit met andere landen.

 • Koning Thoetmosis III nam daarna de macht over en hij volgde het voorbeeld ervan, ondanks zijn pogingen om elke herinnering eraan uit te bannen.

 • Zijn regering bloeide enorm, sport ontstond en de gezondheidszorg verbeterde.

 • Er is alcohol gebrouwen om ongeveer 200 ziekten te behandelen.

 • Toenemende aandacht voor de gezondheid, vooral de gezondheid van vrouwen, en het opzetten van openbare badkamers voor hygiëne en baden.

 • Amenhotep IV kwam in 1353 voor Christus op de troon. M., en veranderde zijn naam in Achnaton.

 • Gedurende deze periode waren er veel goden, zoals Isis, Osiris en Amon, en de aanbidding van Amon was het populairst.

 • Maar Achnaton en Nefertiti verlieten deze goden en voerden religieuze hervormingen door, gebaseerd op de aanbidding van één god.

 • Vervolgens verplaatste hij de hoofdstad van Thebe naar Amarna, maar na de heerschappij van zijn zoon Toetanchamon gaf hij deze weer terug aan Thebe.

 • Na hem regeerde koning Ramses II, en tijdens zijn bewind vond de Slag om Kades plaats in 1274 voor Christus. M, die hij won.

 • Tijdens zijn bewind werd het eerste vredesverdrag in de geschiedenis ondertekend, bekend als het Verdrag van Kades in 1258 voor Christus. M.

Ramses III regeerde van 1186-1155 v.Chr


 • Hij volgde het bestuursbeleid van Ramses II en wilde dankzij zijn economische macht de kustgrenzen van Egypte graag beschermen tegen de hebzucht van indringers.

 • Waar hij de laatste oorlog tegen de indringers vocht, bekend als de Slag om Showa in 1178 voor Christus. M.

 • Het eindigde met de overwinning van Ramses III, maar na zijn dood probeerden zijn bondgenoten de erfenis die hij naliet te behouden en zijn beleid te volgen.

 • Maar met het aanhoudende verzet van de volkeren in de bezette gebieden, en de tempelpriesters die veel Egyptische landen in beslag namen.

 • En het geld ging door totdat de centrale regering tijdens het bewind van Ramses XI instortte.

 • In het jaar 752-722 voor Christus. Egypte werd opnieuw verenigd onder de vlag van de Kushite-koning, maar stortte in nadat de Assyriërs het binnenvielen in 671 voor Christus. M.

 • Maar het werd opnieuw gebouwd in 525 voor Christus. AD, en werd veroverd door de Perzen, en bleef onder Perzische heerschappij bestaan.

 • Totdat Alexander de Grote arriveerde en de macht overnam in 332 v.Chr. M.

 • Alexander de Grote wilde graag de stad Alexandrië stichten, maar na zijn dood in 323 v.Chr. vestigde Ptolemaeus I de Ptolemeïsche staat.

 • Octavius ​​wist Antonius te verslaan en hem te doden, waarna Cleopatra in 30 voor Christus zelfmoord pleegde.

 • De Ptolemaeïsche heerschappij eindigde en een nieuw tijdperk begon voor Egypte en het werd een dochteronderneming van het Romeinse Rijk.

 • Vervolgens werd het van 527 tot 646 na Christus onderdeel van het Byzantijnse rijk, totdat de moslims het veroverden onder leiding van Amr ibn al-Aas en het onderdeel werd van het islamitische kalifaat.

Prestaties van de oude Egyptische beschaving


De prestaties van de oude Egyptische beschaving kwamen op veel verschillende gebieden tot uiting, of het nu gaat om de landbouw, de industrie, de handel, de kunst, enz.:


De rivier de Nijl • De oude beschaving concentreerde zich rond de rivier de Nijl, waar de overvloed aan zoet water en vruchtbare grond hielp bij de opbouw.

 • Vooral boeren ontwikkelden het en bedachten nieuwe irrigatiemethoden, waardoor ze veel gewassen konden produceren.

 • Om veel geld te verdienen; Te gebruiken om tempels en piramides te bouwen.

 • Het vormen van een leger en het betalen van de prijs voor invasies en veldslagen, naast het ontwikkelen van de handel.


Overheidssysteem • Het regeringssysteem besloeg duizenden kilometers van het Oude Koninkrijk van Egypte, en de farao was de hogepriester van elke tempel in het land en had voornamelijk de leiding over het leger.

 • Hij neemt deel aan veldslagen en oorlogen, en het land was destijds verdeeld in ongeveer 42 provincies.

 • De farao verbleef permanent in zijn paleis, bediend door de premier en de hoge heersers en functionarissen om hem heen.


Religieus leven • Er waren veel goden in de oude Egyptische beschaving: de zonnegod, Isis, Osiris en Amon.

 • Maar met het verstrijken van de tijd en de eeuwen veranderde dit en werden de goden op een afgesloten plek geplaatst waar niemand ze kon zien.

 • Behalve bij enkele specifieke gelegenheden was de aanbidding van mensen thuis gebaseerd op kleine beeldjes.

 • De oude Egyptenaren koppelden mummificatie aan het leven in de andere wereld, dus waren ze geïnteresseerd in mummificatie om het lichaam te behouden.


Economisch leven • De welvaart van de economie van de oude Egyptische beschaving begint met de landbouw. Het was de eerste en belangrijkste bron van geld verdienen.

 • Wat de handel betreft: de rivier de Nijl had het grootste voordeel in het handelsproces, vooral de verspreiding van markten aan haar oevers.

 • Het werd ook gebruikt om veel goederen en gewassen te vervoeren, vooral omdat de transportkosten lager waren dan die van vervoer over land.


De kunst van het schrijven en tekenen • Het hiërogliefenschrift verscheen in 3100 voor Christus. M, en werd vertegenwoordigd door een reeks symbolen en tekeningen.

 • Om de gesproken betekenis uit te drukken, is het woord hiëroglief een Grieks woord dat uit twee lettergrepen bestaat: ‘hiros’, wat heilig betekent, en ‘glypho’, wat lijn betekent, wat de heilige lijn betekent.

 • De oude Egyptenaren waren ook beroemd om hun kunst, en deze verscheen in tempels, graven en muurschilderingen, omdat ze geloofden in de wederopstanding na de dood.

 • Kunst wordt vertegenwoordigd in beelden, tekeningen die op muren zijn gegraveerd, technische tekeningen en andere.


Astronomie • Ze ontdekten steencirkels in het vijfde millennium voor Christus en gebruikten ze om overstromingen in de Nijlvallei te voorspellen, naast het ontwikkelen van hun eigen kalendersysteem en het dierenriemsysteem.

De belangrijkste monumenten van de oude Egyptische beschaving


De oude Egyptische beschaving was in staat vele onderscheidende monumenten te bouwen, die door de eeuwen heen zijn blijven bestaan, waarvan de belangrijkste zijn:


Piramides bouwen • De piramides werden gebouwd met als doel de farao's erin te begraven, zodat ze na de dood van het hiernamaals konden genieten en om antiquiteiten en schatten tegen diefstal te beschermen.

 • Het waren piramidevormige graven van kalksteen met een vierkante basis.

 • Er wordt gemeld dat ze ongeveer 138 piramides bouwden, variërend in grootte, en de grootste daarvan was de piramide van Khufu.

Zie ook: Onderzoek naar koning Hifni Nassif Kamel


Bouw van tempelsDe oude Egyptenaar bouwde tempels die de goden als hun huizen konden gebruiken, en er waren twee tempels:

 • Colts-tempel


  : Het is de residentie van bepaalde goden, terwijl

  Mortuarium tempel

  Om de dode farao's te aanbidden.
 • In de loop van de tijd namen de tempels toe en in elke tempel werd een standbeeld geplaatst van de god die erin woonde.

 • Rosetta-steen:


  De steen van Rosetta werd ontdekt in 1799 en de Franse wetenschapper Jean-François Champollion kon hem ontcijferen.
 • En toegang tot alle geheimen van de oude Egyptische beschaving, en de steen bevatte drie verschillende lijnen.

 • Ze zijn van boven naar beneden gerangschikt en worden weergegeven door hiërogliefen, demotisch en ook Grieks.