Een van de beelden waarnaar wordt gezocht, neemt toe naarmate de laatste tien dagen van de gezegende maand Ramadan naderen, die de Almachtige God de rest van de maanden van het jaar heeft begunstigd door het uitvoeren van de verplichting van vasten, wat de vierde pijler is van Islam. Lady Aisha zei over de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken: “Wanneer de tien dagen beginnen, trekt hij zijn schort strakker. Hij bracht zijn nacht tot leven en maakte zijn familie wakker.” Dit geeft de deugd van de afgelopen tien dagen aan. van de Ramadan.

Artikel inhoud

  • 1 geïllustreerde berichten van de laatste tien dagen van de Ramadan 1445

  • 2 Posts geschreven over de laatste tien dagen van de Ramadan

  • 3 smeekbedeposten voor de laatste tien dagen van Ramadan 1445

  • 4 posts over de laatste tien dagen van de Ramadan voor Facebook

  • 5 foto's over de laatste tien dagen van de Ramadan

Geïllustreerde berichten voor de laatste tien dagen van de Ramadan 1445

Nacht van het lot

De best beantwoorde smeekbeden zijn van de afgelopen tien dagen en van Laylat al-QadrDe best beantwoorde smeekbeden zijn van de afgelopen tien dagen en van Laylat al-Qadr
De smeekbede van de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah wordt verhoordDe smeekbede van de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah wordt verhoord
Schriftelijke smeekbeden voor de eerste tien dagen van de RamadanSchriftelijke smeekbeden voor de eerste tien dagen van de Ramadan
Smeekbede voor de eerste tien dagen van de RamadanSmeekbede voor de eerste tien dagen van de Ramadan
Smeekbede voor het Tarawih-gebed in de laatste tien dagen van de RamadanSmeekbede voor het Tarawih-gebed in de laatste tien dagen van de Ramadan
Herdenking van de eerste tien dagen van Dhul-HijjahHerdenking van de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah
Smeekbede voor de eerste tien dagen van Dhul-HijjahSmeekbede voor de eerste tien dagen van Dhul-Hijjah

Geschreven berichten voor de laatste tien dagen van de Ramadan

De Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, zegt: “De maand Ramadan is voor jou aangebroken en de Almachtige God heeft jou het vasten opgelegd. Daarin zijn de poorten van de hemel geopend en zijn de poorten van de hel geopend. gesloten en de terugkerende duivels worden vastgeketend. Daarin heeft God een nacht die beter is dan duizend maanden. Iedereen die van zijn goedheid is beroofd, is beroofd”, wat ons oproept om ijverig te streven naar aanbidding in deze heilige maand, en te bidden tot God de Almachtige om ons in staat te stellen te vasten en te bidden op de manier waar Hij van houdt en waar Hij blij mee is:

Wij vragen U, o God, op deze grote dag, o God, bedek onze fouten, versoepel onze zaken, open onze borst, bescherm ons tegen het kwaad van wat ons verontrustte en pijn deed, genees ons, vergeef ons en voltooi ons goede daden met goede daden. O God, geef onze zielen kracht en zuiver ze. U bent de beste van degenen die ze zuiveren. U bent hun beschermer en meester.

Drie smeekbeden waaraan u zich moet houden tijdens de maand Ramadan

-O God, U bent de Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving, dus vergeef ons (een smeekbede aanbevolen door de Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, voor mevrouw Aisha in de afgelopen tien dagen). – Oh God, wij vragen U om goedheid en toename (want goedheid is het Paradijs en toename is het ontmoeten van God daarin).

O God, de laatste tien dagen komen niet tenzij U mijn berouw hebt aanvaard, mij hebt geleid, mij in Uw handen hebt gelegd en voor mij de deur hebt geopend van werk dat U accepteert. Stuur mij niet weg, O Heer.

De Almachtige God zegt: “Inderdaad, Wij hebben het neergezonden in de Nacht van het Lot, en hoe weet jij wat de Nacht van het Lot is? De Nacht van het Lot is beter dan duizend maanden.” De Profeet, moge Gods gebeden en vrede zijn adviseerde ons om de Nacht van het Lot te zoeken in de laatste tien dagen van de gezegende maand Ramadan, aangezien het de gezegende nacht is waarin deze werd geopenbaard. De Koran werd aan de Heilige Profeet gegeven en God maakte zijn overvloed is beter dan duizend maanden

Smeekbedden voor de laatste tien dagen van de Ramadan 1445

Nu het einde van de gezegende maand Ramadan nadert, gaan de voorhoofden omhoog in smeekbede dat de Almachtige God goede daden van ons allemaal zal accepteren, en dat Hij de gezegende maand Ramadan tot een getuige voor ons zal maken en niet tot een getuige tegen ons, en dat de Ramadan niet zal eindigen zonder dat de Almachtige God ons genade schenkt in het begin, vergeving in het midden en vrijheid uit de hel aan het eind.

O jij die de Heilige Koran hebt neergezonden

Eer ons in de Nacht van het Lot op deze gezegende nacht, wees aardig voor ons op deze gezegende nacht, bescherm ons tegen het Vuur op deze gezegende nacht en schenk ons ​​de overwinning op de ongelovige mensen met de zegeningen van deze gezegende nacht.

O God, schenk mij daarin succes, met instemming van de rechtvaardigen.

En spaar mij van het gezelschap van slechte mensen, en breng mij met uw genade naar de plaats van rust in uw goddelijkheid, o God van de werelden.

Oh God, leid mij naar goede daden

En vervul daarin mijn behoeften en hoop, O Hij die geen uitleg of ondervraging nodig heeft, O Kenner van wat zich in de borsten van de werelden bevindt, zegen Mohammed en de familie van de zuiveren.

Oh God, maak mij bewust van de zegeningen van zijn suhoor

En verlicht mijn hart met de uitstraling van zijn lichten, en leid al mijn leden om zijn paden te volgen met jouw licht, o verlichter van de harten van degenen die weten.

O God, schenk hem mijn deel van zijn zegeningen

Maak mijn pad gemakkelijk naar Zijn goede daden, en ontneem mij niet het aanvaarden van Zijn goede daden, O Gids naar de duidelijke waarheid.

O God, niemand zegt dat uw lof het niveau van uw lof kan bereiken, en niemand kan u belonen voor uw zegeningen

We kunnen onze lof voor u niet tellen, net zoals u uzelf hebt geprezen. Uw gezicht is het meest eervolle van alle gezichten, uw naam is de grootste van alle namen, en ik heb u de beste geschenken gegeven. U bent de Heer, en alle anderen is de dienaar. Jij bent de Schepper, en alle anderen zijn een schepsel.

U bent de Aanbieder, en naast u bent u ook de Aanbieder

U bent rijk en anderen zijn arm. U bent machtig en anderen zijn machteloos. Er is niemand om werkelijk aanbeden te worden dan u en er is geen god behalve u en uw dienaren, behalve wij velen. Onze Heer, in uw grootste naam en met uw meest genereuze gezicht, wij vragen u om onze nekken en de nekken van onze vaders, moeders, broers en degenen die van ons houden te bevrijden van de hel.

O Vriendelijke, O Initiatiefnemer, O Hersteller, O Bezitter van de Glorieuze Troon, O Hij Die doet wat Hij verlangt en dag na dag goedheid over ons uitstort.

En maak ons ​​leven niet zo, O Eén, O Samad, met jouw glorie die niet goed is, en met jouw koninkrijk dat niet onderdrukkend is, en met het licht van jouw gezicht dat de hoeken van jouw troon vulde, en wij vragen jij voor het Paradijs en zijn gelukzaligheid.

Berichten over de laatste tien dagen van de Ramadan voor Facebook

De heilige maand Ramadan is de maand van vergeving, waarover de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, zegt: “De vijf dagelijkse gebeden, van vrijdag tot vrijdag, en van Ramadan tot Ramadan, zijn boetedoeningen voor wat er tussen hen in kwam.” We moeten mooie berichten sturen die familie en vrienden eraan herinneren om door te gaan met gehoorzaamheid en aanbidding, met het verlangen om het plezier en de vergeving van de Almachtige God te winnen. En Zijn genade, zodat God ons berouw tijdens de Ramadan accepteert, en de volgende zijn de mooiste berichten van de laatste tien dagen van de Ramadan voor Facebook:

Achtergronden over de laatste tien dagen van de RamadanAchtergronden over de laatste tien dagen van de Ramadan

Achtergronden over de laatste tien dagen van de RamadanAchtergronden over de laatste tien dagen van de Ramadan

Achtergronden over de laatste tien dagen van de RamadanAchtergronden over de laatste tien dagen van de Ramadan

Foto's van de laatste tien dagen van de Ramadan

Smeekbede voor de laatste tien dagen van de Ramadan O God, maak van de onvermijdelijke zaken wat u besluit en wat u kunt

En in wat u onderscheidt van het wijze gebod met betrekking tot de Nacht van Macht en het decreet dat niet kan worden teruggedraaid of gewijzigd, dat u mij schrijft onder de pelgrims naar uw Heilige Huis, wier Hajj wordt geaccepteerd, wier inspanningen worden bedankt, wier zonden zijn vergeven. en wier slechte daden voor hen worden goedgemaakt, en maak waarin (jij besluit en) je in staat bent om mijn leven voor mij te verlengen en uit te breiden voor mij. In mijn levensonderhoud, en om mijn nek te bevrijden van het Vuur, O Meest Barmhartige van de Barmhartig.

De laatste tien dagen van de Ramadan5De laatste tien dagen van de Ramadan5

Eind 03Eind 03

Achtergronden over de laatste tien dagen van de RamadanAchtergronden over de laatste tien dagen van de Ramadan

Achtergronden over de laatste tien dagen van de RamadanAchtergronden over de laatste tien dagen van de Ramadan

De laatste tien dagen van de Ramadan

Het zijn de laatste dagen van deze favoriete maand, die beginnen op de 21e nacht en eindigen op de laatste dag van de maand Ramadan. Het zijn gezegende en geweldige dagen vanwege hun grote deugd, aangezien Laylat al-Qadr op een van de nachten van deze dagen, en dit maakt de ijver tijdens deze dagen het meest intens.

Hoe dichter de maand Ramadan ten einde loopt, hoe meer een moslim aan hem gehecht raakt. Dit is de menselijke aard van een persoon, die telkens wanneer hij het gevoel heeft iets te verliezen, zich eraan vastklampt en het meer accepteert. Misschien is dit wel het geval. Dit is een van de redenen waarom moslims in de laatste tien dagen van de maand Ramadan hard streven en er alles aan doen om dichterbij God te komen.

De laatste tien dagen van de Ramadan1De laatste tien dagen van de Ramadan1

De laatste tien dagen van de Ramadan2De laatste tien dagen van de Ramadan2

De laatste tien dagen van Ramadan 1De laatste tien dagen van Ramadan 1

De laatste tien dagen van de Ramadan4De laatste tien dagen van de Ramadan4

Hier zijn we aan het einde van ons artikel gekomen nadat we u veel foto’s hebben gepresenteerd van berichten over de laatste tien dagen van Ramadan 1445, waarop we ons moeten voorbereiden, onze mouwen moeten opstropen en dichter bij de Almachtige God moeten komen door gehoorzaamheid, aanbidding en toewijding. nachtgebeden, zodat Hij ons berouw kan aanvaarden, ons kan vergeven en ons voor altijd zegeningen kan schenken Gezondheid en geluk in deze wereld en het hiernamaals.