Het is een van de beroemdste islamitische universiteiten in het Koninkrijk Saoedi-Arabië. Deze universiteit omvat alle specialisaties van verschillende hogescholen. De universiteit opent sollicitaties voor studenten onmiddellijk na het voltooien van hun middelbare studie, om studenten de kans te geven hun vaardigheden te vergroten en hun vaardigheden ontwikkelen, zodat zij het Koninkrijk ten goede kunnen komen en kunnen bijdragen aan de vooruitgang ervan.

Specialisaties van de Imam Muhammad bin Saud Universiteit

Specialisaties Imam Muhammad Universiteit

 • Imam Muhammad bin Saud Universiteit is een van de grote universiteiten in het koninkrijk Saoedi-Arabië, gebouwd in 1373 AH en gelegen in de stad Riyad.

 • Deze universiteit is een van de universiteiten met een lange en eeuwenoude geschiedenis. Ze werd hervormd en enkele wijzigingen werden aangebracht in 1982 tot 1990 na Christus.

 • Het is een van de universiteiten die veel specialisaties in verschillende hogescholen omvat, en het heeft ook meer dan één vestiging in het hele Koninkrijk. Onder de specialisaties van de Imam Muhammad bin Saud Universiteit in haar verschillende hogescholen bevinden zich de volgende.

Specialiteiten van het College of Medicine, Imam Muhammad University

 • Specialiteit dermatologie.

 • Specialisatie in de studie van medisch onderwijs.

 • Anesthesie specialiteit.

 • Specialiteit huisartsgeneeskunde.

 • Specialiteit volksgezondheid.

 • Specialiteit interne geneeskunde.

 • Chirurgisch specialisme.

 • Specialiteit kindergeneeskunde.

 • Specialisatie verloskunde en gynaecologie.

 • Specialisatie in klinische neurowetenschappen.

 • Specialiteit spoedeisende geneeskunde.

 • Forensische geneeskunde specialiteit.

 • Specialiteit oogheelkunde.

 • Specialisatie in anatomie en aardwetenschappen.

 • Specialisatie in oor, neus en keel.

 • Specialisatie in pathologie.

 • Hoofdvak Biochemie.

 • Specialisatie in fysiologie.

 • Specialisatie in farmacologie en afdeling biochemie.

Specialisaties van het College of Engineering

 • Departement Werktuigkunde.

 • afdeling civiele techniek.

 • Afdeling Architectuur.

 • Afdeling Elektrotechniek.

 • Afdeling Chemische Technologie.

Specialisaties van het College of Sharia Sciences

 • Specialisatie in islamitische jurisprudentie.

 • Gespecialiseerd in de grondslagen van de islamitische jurisprudentie en aanverwante wetenschappen.

 • Gespecialiseerd in de islamitische cultuur en aanverwante wetenschappen.

 • Specialisatie in islamitische systeemwetenschappen.

Specialisaties van het College of Science aan de Imam Universiteit

De Imam Muhammad bin Saud Universiteit omvatte verschillende levens- en wetenschappelijke takken. Ze onderscheidde zich ook door praktische experimenten door de beste geleerden. Ze was ook in staat verschillende specialisaties op het gebied van de wetenschap te bieden, waaronder:

 • Specialisatie Chemie.

 • Hoofdvak Biologie aan het College of Science.

 • Statistieken in het College of Science.

 • Specialisatie in natuurkunde.

 • Hoofdvak Wiskunde aan het College of Science.


Specialisaties van het College of Education


 • Specialisatie in taalliteratuur.

 • Specialisatie in taalretoriek.

 • Specialisatie in kritiek en islamitische literatuurmethodologie.

 • Specialisatie in grammatica, morfologie en filologie.

Specialisaties van de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Imam Universiteit

Gebied van economie

Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste gebieden waarop de staat wetenschappers nodig heeft en nodig heeft. Dit komt omdat de economie van de staat het enige is dat het tot een ontwikkeld land met waarde maakt en een grote entiteit onder de rest van de andere landen. De Imam Muhammad bin Saud Universiteit wilde zich inzetten voor het bereiken van onderscheid en excellentie in de economie en maakte in het algemeen de aanwezigheid van al deze specialisaties mogelijk:

 • Hoofdvak Economie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen.

 • Bedrijfskundige wetenschappen.

 • Hoofdvak Accountingwetenschappen aan de Faculteit der Economische Wetenschappen.

 • Overdrachts- en investeringswetenschappen.

 • Hoofdvak Bankwetenschappen aan de Faculteit der Economische Wetenschappen.

 • Specialisatie in Common Level Sciences


Specialisaties van de Faculteit der Grondbeginselen van Religie


 • Gespecialiseerd in de Heilige Koran en de daaraan gerelateerde wetenschappen.

 • Gespecialiseerd in de Sunnah van de Profeet en zijn wetenschappen.

 • Specialisatie in religieuze doctrine en hedendaagse doctrines.

Specialisaties van het College of Education

 • Specialisatie in curricula en lesmethoden.

 • Speciaal onderwijs specialisme.

 • Specialisatie in de basisbeginselen van het onderwijs.

 • Specialisatie in onderwijsadministratie en -planning.

Specialisaties van het College voor Computer- en Informatiewetenschappen

 • Specialisatie in informatiemanagement.

 • Specialisatie in informatiesystemen.

 • Specialisatie informatietechnologie.

 • Hoofdvak Computerwetenschappen.

Specialisaties van het College voor Media en Communicatie

 • Gespecialiseerde mediaspecialisatie.

 • Specialisatie in graphics en media.

 • Specialisatie PR.

 • Specialisatie in reclame en marketingcommunicatie.

 • Gespecialiseerd in radio, televisie en film.

 • Journalistiek is gespecialiseerd in elektronisch publiceren.

Maak kennis met: Blackboard, Imam Muhammad bin Saud Islamitische Universiteit

Specialisaties van de Faculteit Sociale Wetenschappen

 • Hoofdvak psychologie.

 • Specialisatie in sociologie en sociale dienstverlening.

 • Specialisatie in aardrijkskunde.

 • Specialisatie in geschiedenis en beschaving.

Specialisaties van het College voor Sharia en Islamitische Studies

 • Sharia-specialiteit.

 • Specialisatie in de grondbeginselen van religie.

 • Specialisatie in de Arabische taal

 • Hoofdvak aardrijkskunde.

 • Specialisatie in bestuurskunde.

 • Specialisatie in systeemwetenschappen.

 • Specialisatie Computer- en Informatiewetenschappen.

 • Specialisatie Engelse taal.

Specialisaties van het Hoger Gerechtelijk Instituut

 • Specialisatie bestuursrechtspraak.

 • Specialisatie arbeidsrecht.

 • Specialisatie strafrecht.

 • Specialisatie in handelsrecht.

 • Specialisatie in persoonlijke statusrechtvaardigheid.

 • Specialisatie in vergelijkende jurisprudentie.

 • Specialisatie in sharia-politiek.

Er zijn enkele hogescholen die niet zijn onderverdeeld in verschillende specialisaties, zoals het College of Continuing Education and Community Service en het College of Languages ​​and Translation.

Diplomaprogramma voor houders van een middelbare schooldiploma

 • Programmeerdiploma.

 • Diploma rechten.

 • Diploma Engelse taal.

 • Netwerkdiploma.

 • Diploma Bedrijfskunde.

 • Marketingdiploma.

 • Diploma Financieel Management.

 • Diploma banktransacties.

 • Boekhouddiploma.

 • Public Relations-diploma.

 • Diploma redigeren en secretarieel werk.

Diplomaprogramma voor houders van een universitair diploma

Koning Mohammed UniversiteitKoning Mohammed Universiteit

 • Diploma Bedrijfskunde.

 • Diploma gezinsbegeleiding.

 • Diploma in studentenbegeleiding en advies.

Specialisaties van het Hoger Instituut voor Da’wah en Ihtisab

 • Hisba-specialisatie.

 • Specialisatie in belangenbehartiging.

 • Specialisatie in hedendaagse islamitische studies.

Specialisaties van de Imam Muhammad Universiteit en vereiste percentages

Nadat we de specialisaties van de Imam Muhammad bin Saud Universiteit in de verschillende hogescholen kennen, komen we tot de percentages die vereist zijn voor elk van de hogescholen.

 • College voor sharia en recht:

Dit college is beschikbaar voor studie voor mannelijke en vrouwelijke studenten, en een basisvoorwaarde om daar te studeren is dat de student 60% moet behalen als hij een middelbare scholier is, en 40% als hij de proeve van bekwaamheid heeft afgelegd die aan het instituut wordt gegeven. studenten.

 • College voor Talen en Vertaling:

Dit college is beschikbaar om te studeren voor mannelijke en vrouwelijke studenten, op voorwaarde dat ze in totaal 40% behalen voor middelbare scholieren. Voor studenten die geen middelbare schooldiploma hebben behaald en de proeve van bekwaamheid hebben afgelegd, moeten zij een percentage behalen van 30%, en het resultaat van de student op de Engelse taaltoets moet 30% zijn.

 • Faculteit der Grondbeginselen van Religie:

Dit college is beschikbaar voor studie voor mannelijke en vrouwelijke studenten, en een basisvoorwaarde om daar te studeren is dat de student 60% moet behalen als hij een middelbare scholier is, en 40% als hij de proeve van bekwaamheid heeft afgelegd die aan het instituut wordt gegeven. studenten.

 • Faculteit Toegepaste Wetenschappen

  :

Dit college is beschikbaar voor studie voor mannelijke en vrouwelijke studenten, en een basisvoorwaarde om daar te studeren is dat de student 40% moet hebben behaald als hij een middelbareschooldiploma in de wetenschappelijke sectie heeft, en 30% als hij geen hoog diploma heeft behaald. schooldiploma, en dat hij 30% moet hebben behaald op de prestatietest.

Dit college is beschikbaar voor studie voor mannelijke en vrouwelijke studenten, en een basisvoorwaarde om daar te studeren is dat de student 60% moet behalen als hij een middelbare scholier is, en 40% als hij de proeve van bekwaamheid heeft afgelegd die aan het instituut wordt gegeven. studenten.

 • College voor Gezondheidswetenschappen:

Dit college is beschikbaar om te studeren voor mannelijke en vrouwelijke studenten, en een basisvoorwaarde om er te studeren is dat de student 30% moet hebben behaald als hij student is in de bètasectie van het algemeen secundair onderwijs.

Als hij echter afgestudeerd is aan de instituten, moet hij 20% behalen, en het prestatietestpercentage van de student moet 40% zijn, naast slechts 10% in de Engelse taaltest.

Zie ook: Wat zijn de specialisaties van Noura University, wetenschappelijke richting?

Imam Muhammad bin Saud Universiteit

Deze universiteit is een van de grootste universiteiten in het Koninkrijk Saoedi-Arabië en werd in het jaar opgericht

1373 AH in de stad Riyad,

Het bevat de beste specialiteiten van het Koninkrijk en werd in 1982 na Christus gerestaureerd op besluit van koning Khaled.

 • Er werd ook overeengekomen dat de Imam Muhammad bin Saud Universiteit in 1990 na Christus weer zou openen.

 • De universiteit streeft ernaar

  Het voortbrengen van een generatie met een hoog bewustzijn en cultuur.

 • Ik begon aanvankelijk slechts op één afdeling te studeren, namelijk de Sharia-afdeling voor het bachelorniveau.

 • Het aantal ingeschreven studenten voor dit vak bedroeg slechts 22 studenten.

 • Er werd een aantal onderwerpen onderwezen, waaronder: hadith, religieuze plichten, interpretatie, jurisprudentie, grammatica, situatie, retoriek, principes van jurisprudentie, geschiedenis en onderwijs.

 • Het plan van de universiteit werd zodanig gewijzigd dat een aantal onderwerpen werden geschrapt, waaronder: sociologie, psychologie en situationele wetenschappen.

 • In 1999 heeft de universiteit een nieuwe cursus toegevoegd om de student te laten wennen aan het kennen van de juiste manier om wetenschappelijk onderzoek accuraat te schrijven.

 • Naast het opzetten van een nieuwe afdeling aan de universiteit, namelijk

  Afdeling Da'wah en Grondbeginselen van Religie

  Het aantal ingeschreven studenten bedroeg op dat moment 25 studenten.

 • De universiteit bleef haar verschillende curricula en studieplannen ontwikkelen, totdat ze bereikte wat ze nu is.

 • Het is een baken van kennis geworden in het hele koninkrijk Saoedi-Arabië, en alle burgers komen ernaartoe om zich erbij aan te sluiten.

Toelatingseisen aan de Imam Muhammad bin Saud Universiteit

Alle curricula die aan deze universiteit beschikbaar zijn, hebben een aantal kenmerken die ze anders maken dan welke andere universiteit dan ook, en ze hebben ook een aantal voorwaarden waaraan je eerst moet voldoen, waaronder:

Specialisaties van de Imam Universiteit Specialisaties van de Imam Universiteit

 • Iedereen die lid wil worden van deze universiteit moet een diploma hebben

  Certificaat middelbare school

  Of het equivalent daarvan voor studenten.

 • Het is mogelijk om lid te worden van die universiteit nadat je een instituut hebt afgerond.

 • Als je je wilt aanmelden bij de Imam Muhammad bin Saud Universiteit, moet je eerst slagen voor het persoonlijke interview. Dit interview wordt door de universiteit aan alle aanvragers opgelegd.

 • Iedereen die zich wil registreren en lid wil worden van de universiteit, moet dat zijn

  Goed gedrag.

 • Hij mag geen enkele zaak of veroordeling van welke aard dan ook hebben binnen of buiten het Koninkrijk Saoedi-Arabië.

 • De aanvrager die lid wil worden, moet dat zijn

  Goede gezondheidstoestand

  Hij lijdt aan geen enkele infectieziekte of die hem ervan weerhoudt zijn studie voort te zetten en zich normaal te bewegen.

 • Studenten moeten een bewijs overleggen van hun inschrijving op de middelbare school of een gelijkwaardige school, ongeacht of dit binnen of buiten het Koninkrijk Saoedi-Arabië is.

 • Mannelijke en vrouwelijke studenten die zich aanmelden bij de Imam Muhammad bin Saud Universiteit mogen alleen hun middelbare schooldiploma ontvangen

  Twee jaar

  Alleen, en wie er meer is, wordt niet toegelaten tot de universiteit.

 • Als de student die zich bij de universiteit aanmeldt een baan heeft bij een overheids- of particuliere instelling, moet hij een document overleggen waaruit blijkt dat de werkgever de studie heeft goedgekeurd.

We hebben voor u op een rij gezet wat de specialisaties zijn van de Imam Muhammad bin Saud Universiteit in de verschillende hogescholen, en de percentages die elke student nodig heeft om zich in te schrijven voor de universiteit die hij wil, ongeacht of het een algemene middelbare studie, instituut of andere, en de wijze van aanmelding bij de universiteit.