De meeste Saoedische burgers zijn op zoek naar manieren om een ​​nieuwe begunstigde van woningen te registreren om te kunnen profiteren van het huisvestingsprogramma dat is gelanceerd, aangezien het een van de goede diensten is die het Koninkrijk Saoedi-Arabië aan zijn bevolking levert, en dat veel van de burgers betreft. de burgers van het land.

Wat is het 1445 huisvestingsondersteuningsprogramma?

 • Huisvestingssteun is een initiatief gelanceerd door de bewaarder van de twee heilige moskeeën, koning Salman bin Abdulaziz, moge God hem beschermen, om Saoedische burgers te ondersteunen die passende huisvesting verdienen.

 • Het wordt beschouwd als een van de onderscheidende programma's die zijn gelanceerd door het Real Estate Development Fund in het Koninkrijk Saoedi-Arabië, aangezien het Fonds via het huisvestingsondersteuningsprogramma werkt om burgers die bepaalde bedragen hebben geregistreerd te schenken, zodat zij hun geschikte huisvesting kunnen bezitten.

 • Dit is om het percentage eigendom van Saoedische burgers van onroerend goed en woningen in het Koninkrijk met ongeveer 70% te vergroten. Het Real Estate Development Fund ondersteunt dit programma ook maandelijks door ongeveer 670 miljoen Saoedische riyals toe te wijzen, in om vastgoedfinancieringscontracten te ondersteunen voor alle geregistreerde personen en begunstigden van het programma.

 • Het individu moet een aanvraag indienen voor registratie op de lijsten die zijn opgesteld en opgesteld door het ministerie om de nodige ondersteuning te verkrijgen, en bovendien moeten de namen van degenen die ondersteuning aanvragen, worden beoordeeld door het ministerie van Volkshuisvesting in overeenstemming met de vastgestelde voorwaarden en controles. .

Nieuwe residentiële begunstigde

Zie ook:Huisvesting


Log in met uw ID-nummer

Doelstellingen voor huisvestingssteun 1445

Huisvestingssteun wordt beschouwd als een van de meest prominente steuninitiatieven die tot nu toe door de regering van het Koninkrijk voor Saoedische burgers zijn gelanceerd, in de vorm van wooneenheden waarvan de prijzen lager zijn dan de prijs van de eenheden die in de reguliere commerciële sector worden behandeld. Het is opmerkelijk dat het betalen van de waarde van deze eenheden in termijnen gebeurt en ook zonder voordelen, om het voor de mannelijke/vrouwelijke burger gemakkelijker te maken om ze te verkrijgen. Daarom heeft de instantie die het huisvestingsondersteuningsprogramma organiseert een reeks basisdoelstellingen van het programma verduidelijkt, inbegrepen:

 • Het programma streeft ernaar om alle Saoedische burgers die aan de voorwaarden voldoen, verschillende diensten te bieden, die hun toegang tot passende financiering en ondersteuning vergemakkelijken.

 • Het helpt het dienstverleningsniveau in de vastgoedsector en de omvang van hun dienstverlening te verbeteren, door de lokale productie te vergroten.

 • Het draagt ​​aanzienlijk en effectief bij aan het verbeteren van de middelen van het Ministerie van Volkshuisvesting en de vastgoedsector in het land.

 • Het aanmoedigen van alle vastgoedaanbiedingen op de markt om de productie te verhogen tegen prijzen die geschikt zijn voor de Saoedische burger, naast het verhogen van het niveau van onroerend goed dat op de markt beschikbaar is.

 • Het bieden van onderscheidende wooneenheden voor Saoedische burgers in het Koninkrijk tegen prijzen die aansluiten bij hun behoeften, met name degenen met een laag inkomen, om een ​​fatsoenlijk leven en geschikte huisvesting voor hen te garanderen.

Voorwaarden voor het aanvragen en verkrijgen van huisvestingssteun

Onlangs zijn veel Saoedische burgers intensief gaan zoeken naar de voorwaarden voor het aanvragen van een nieuwe residentiële begunstigde en het verkrijgen van huisvestingssteun van het Ministerie van Volkshuisvesting in het Koninkrijk, zodat zij zich bij het Ministerie van Volkshuisvesting kunnen aanmelden en zich daar kunnen registreren. Het ministerie heeft daarom aangekondigd dat het de ingediende aanvragen, maar volgens een aantal voorwaarden, namelijk:

 • De aanvrager van huisvestingssteun in het Koninkrijk mag alleen de Saoedische nationaliteit hebben.

 • Het aanvragende gezin moet permanent op Saoedisch grondgebied wonen.

 • De minimumleeftijd voor degenen die huisvestingssteun willen aanvragen, moet minimaal 25 jaar zijn.

 • Het aantal gezinsleden mag niet minder zijn dan vijf, de auto mag niet meer dan drie bezitten en de auto mag niet commercieel zijn.

 • Het salaris van de persoon die huisvestingssteun aanvraagt, mag niet voldoende zijn om een ​​geschikte woning te kopen.

 • De burger die huisvestingssteun aanvraagt, mag niet profiteren van of geregistreerd zijn bij andere steunprogramma's van de overheid.

 • De aanvraag ingediend door een Saoedisch gezin wordt afgewezen als een van de gezinsleden over een geschikte overheidswoning beschikt waarin zij kunnen verblijven.

 • Ook als een van de gezinsleden de afgelopen vijf jaar een geschikte woning voor bewoning heeft gehad, wordt de aanvraag van het gezin niet in behandeling genomen.

 • De mensen die zich mogen registreren en het initiatief en de steun mogen aanvragen, zijn de echtgenoot, de vader, de man die hem ondersteunt, de vrouw die de vrouw is, of de moeder.

 • Gescheiden vrouwen en vrouwen die weduwe zijn, mogen zich pas aanmelden of zich inschrijven voor het huisvestingsondersteuningsprogramma als er ongeveer twee jaar zijn verstreken sinds de scheiding of het overlijden.

 • In het geval van het overlijden van de vader of de persoon die de kinderen onderhoudt of ondersteunt, staat het ministerie op dat moment de broers toe zich aan te melden en zich bij het initiatief te registreren.

Hoe inschrijven voor huisvestingssteun 1445

Veel Saoedi's vragen naar de methode voor het registreren van een nieuwe begunstigde voor Residential 1445, verstrekt door het Saoedische Ministerie van Volkshuisvesting, zodat degenen die willen binnenkomen en zich willen registreren om ondersteuning te ontvangen, zich kunnen registreren door de volgende eenvoudige stappen te volgen:

 • Krijg vanaf hier toegang tot het elektronische platform van Sakani


  https://sakani.housing.sa

 • Er verschijnt een venster waarmee u op het inlogvenster via het uniforme nationale havenportaal kunt klikken.

 • Als de gebruiker nieuw is, moet u naast andere gegevens het nationale ID-nummer en de geboortedatum invoeren.

 • Klik vervolgens op de “

  Ontvang het wachtwoord

  “.

 • Voer het wachtwoord in dat u op uw mobiele telefoon heeft ontvangen, schrijf uw mobiele nummer en e-mailadres op en stel vervolgens uw wachtwoord in.

 • Ga vervolgens opnieuw naar het platform en voer de activeringscode of het wachtwoord in die u op uw mobiele telefoon heeft ontvangen en klik vervolgens op Inloggen.

 • Klik daarna op het vakje om het huisvestingsondersteuningsprogramma aan te vragen en ga akkoord met alle algemene voorwaarden.

 • U moet alle aan u gestelde vragen beantwoorden en de van u verlangde gegevens invoeren.

 • Klik daarna op het vak “Doorgaan”.

 • Nadat u alle voorgaande stappen heeft doorlopen, verschijnt er een bericht waarin staat dat u in aanmerking komt voor ondersteuning en het reserveren van de woonruimte, of dat u niet in aanmerking komt, met de redenen daarvoor.

Wanneer gaat de huursubsidie ​​1445 omlaag?

 • Het ministerie van Volkshuisvesting heeft de datum vastgesteld voor de uitbetaling van huisvestingssteun aan begunstigde burgers die zijn geaccepteerd en geregistreerd in het programma.

 • Het Vastgoedontwikkelingsfonds in het Koninkrijk onthulde dat de datum voor het uitbetalen van steun voor alle begunstigden uniform is, namelijk de vierentwintigste van elke Gregoriaanse maand.

 • Om het uitbetalen van steun aan degenen die er recht op hebben te vergemakkelijken, wordt vermeld dat als deze dag op een officiële feestdag in het Koninkrijk valt, de datum voor uitbetaling van de steun zal worden vervroegd of uitgesteld.

 • Het is vermeldenswaard dat de datum voor de uitbetaling van de steun voor de maand december van dit jaar 24 december had moeten zijn, wat overeenkomt met de 20e van de maand Jumada al-Awwal 1445.

 • Maar het was toevallig vrijdag, wat een officiële feestdag is in het land, dus de uitbetalingsdatum werd uitgesteld tot zondag 26 december, wat overeenkomt met de 22e van de maand Jumada al-Awwal, 1445.

 • Het is waarschijnlijk dat de steun aan de begunstigden zal worden verleend tot de vijfde dag waarop de termijnen van het Real Estate Development Fund worden afgetrokken.

Vraag naar de datum van de huursubsidie ​​1445

Nu kan elke Saoedische burger een nieuwe residentiële begunstigde registreren uit het huisvestingsondersteuningsprogramma en de datum van de subsidie ​​1445 achterhalen door de hotline van het Ministerie van Gemeentelijke Zaken en Huisvesting te bellen op het volgende nummer.

1999090

Of door het nationale ID-nummer op te vragen door de volgende eenvoudige stappen te volgen:

 • Ga direct naar

  De officiële website van het elektronische platform Sakani

 • Voer het nationale ID-nummer van de aanvrager in.

 • U moet verifiëren dat u geen robot bent.

 • Kies daarna het tabblad Algemene diensten.

 • Klik vervolgens op de Nationale ID-nummer-opvraagservice.

 • Voer alle persoonlijke gegevens en informatie in.

 • Klik vervolgens op het vakje ‘Aanvraag’. U ziet alle gegevens en details met betrekking tot de datum voor de aanvraag van de huursubsidie ​​1445.

Nieuwe residentiële begunstigdeNieuwe residentiële begunstigde

Stappen om woninginformatie op te vragen via het Burgerlijk Registernummer

Het ministerie biedt een groot aantal onderscheidende diensten aan via zijn elektronische platform, waarvan de meest prominente de dienst voor huisvestingsonderzoek is die gebruikmaakt van het burgerlijk registernummer, dat gemakkelijk toegankelijk is via de rekening van de begunstigde, die hij eerder heeft geactiveerd tijdens de registratie via het platform. kan worden verkregen door de volgende eenvoudige stappen te volgen:

 • Ga via de link naar de elektronische platformlink van Sakani

  https://sakani.housing.sa

 • Via het Nationaal Toegangsportaal logt u in op het account van de begunstigde.

 • Kies daarna “

  Lijst van openbare diensten

  “.

 • Selecteer vervolgens het vak “”.

  Vraag over huisvesting

  “.

 • Vul in de daarvoor bestemde velden alle van u benodigde gegevens en informatie correct in, zoals het kenteken.

 • Voer het wachtwoord in de daarvoor bestemde ruimte in.

 • Klik daarna op de “

  Navraag

  “.

 • Wacht even en het platform geeft alle vereiste details en informatie weer.

Berekening van de vastgoedsubsidie

Het subsidieprogramma voor residentieel vastgoed biedt de begunstigden veel openbare diensten. De belangrijkste daarvan is de dienst voor het berekenen van vastgoedsubsidies, waarmee de burger de waarde van de verschuldigde subsidie ​​kan kennen.

Waar het ministerie rekening mee heeft gehouden bij het vaststellen van deze ondersteuning volgens de documenten en voorwaarden die voor de burger gelden. De vastgoedondersteuningscalculator vindt u via de volgende stappen:

 • Ga naar de inloglink

  Berekening van de vastgoedsubsidie


  aangesloten bij het woonondersteuningsprogramma

 • Vul het bedrag van de verstrekte financiering in.

 • Dan geldt de aangegeven termijn voor de vastgoedfinanciering.

 • Verduidelijking van het aantal gezinsleden dat huisvestingssteun ontvangt.

 • Het is noodzakelijk om het maandinkomen in te voeren van de burger die ondersteuning aanvraagt.

 • Controleer alle ingevoerde gegevens en informatie voordat u op het bevestigingsvenster klikt.

 • Klik daarna op het vak “Berekenen”. U kunt even wachten totdat het platform alle benodigde gegevens weergeeft.

Nieuwe residentiële begunstigdeNieuwe residentiële begunstigde

Hoe informeert u naar woningen met ID-nummer 1445?

Het Saoedische ministerie van Volkshuisvesting wilde het voor burgers die profiteren van het vastgoedsubsidieprogramma gemakkelijker maken bij het informeren naar de status van de ingediende aanvraag, door hen de dienst voor het opvragen van ID-nummers te verstrekken door de volgende stappen te volgen:

 • Ga naar de website van het Ministerie van Volkshuisvesting housing.gov.sa

 • Kies het vakje 'Elektronische diensten'.

 • Klik op het vakje “

  residentieel

  “.

 • Log in via het landelijke unified sign-on portaal, of via uw eigen account via het portaal.

 • Selecteer het vakje “

  Openbare diensten

  “.

 • Klik op de “optie”

  Aanvraag via ID-nummer

  “.

 • Voer alle vereiste gegevens en informatie in, inclusief het nationale ID-nummer van de gebruiker.

 • Klik op het vakje “

  Vraag

  “, en het toont u alle details en gegevens die u zoekt.

Download de residentiële applicatie

Het Ministerie van Volkshuisvesting in het Koninkrijk Saoedi-Arabië biedt veel onderscheidende diensten, die het voor burgers gemakkelijker maken om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, en een van de belangrijkste van deze diensten is de “

Residentiële toepassing

“.

Het is een elektronische applicatie die de Saoedische burger voorziet van alle belangrijke elektronische diensten die verband houden met het huisvestingsondersteuningsprogramma van het Koninkrijk, naast het helpen van de burger om alles wat nieuw is in het programma en het ministerie te leren kennen.

 • Het is opmerkelijk dat het gratis kan worden gedownload op smartphones en mobiele telefoons om het meeste uit deze applicatie te halen.

 • Het kan op Android-telefoons worden gedownload via de Google Play Store of via deze link

 • Het kan vanaf hier ook via de iPhone worden gedownload via de Apple Store

Nieuwe residentiële begunstigdeNieuwe residentiële begunstigde

Manieren om te communiceren met het huisvestingsondersteuningsprogramma

Er zijn veel verschillende manieren waarop de begunstigde kan communiceren met het huisvestingsondersteuningsprogramma van het Ministerie van Volkshuisvesting in het Koninkrijk Saoedi-Arabië. Deze methoden zijn als volgt:

&nbsp