De gezegende maand Ramadan is gevuld met vele daden van aanbidding, gehoorzaamheid, gebed, dichter bij de Almachtige God komen en goede daden. Daarom wordt er dagelijks veel onderzoek gedaan naar de favoriete smeekbeden tijdens deze heilige maand, vooral op gezegende vrijdagen.

Wij vragen U, O God, om goedheid voor ons te schrijven in onze religie, deze wereld en het hiernamaals. O God, maak ons ​​gelukkig en maak ons ​​hart gelukkig, O God, verlos ons van onze belangrijkste zaken, O God, geef ons goed nieuws van een bijna en volledige verlichting, o God, genees de getroffenen, behandel onze zieken en toon ons onze zwakheid, de dromen van onze dromen.

Smeekbede voor de eerste vrijdag van de Ramadan


Schriftelijke smeekbede voor de derde vrijdag van de Ramadan


Hieronder staan ​​nog meer smeekbeden voor de derde vrijdag van de Ramadan:

 • Oh God, op de derde vrijdag vragen wij U om ons vasten te aanvaarden en onze goede daden te voltooien. Oh God, leid ons hart, corrigeer onze toestand en neem onze zorgen van ons weg.

 • O Heer, laat ons op de vierde vrijdag van de Ramadan behoren tot degenen met wie U gratie hebt verleend, waar U tevreden over bent en wier zonden U hebt vergeven. O God, maak ons ​​tot degenen wier nek U hebt bevrijd van de hel en geschreven onder de mensen van het Paradijs .

Het belang van smeekbeden in de islam

Een moslim voelt echt, ongeëvenaard geluk wanneer God antwoordt op een gebed dat hij elke dag tot de Meest Barmhartige, glorie zij hem, smeekt. In feite is het smeken van een groot belang dat velen negeren, wat in het volgende wordt weergegeven:

Vertrouwen gids

Smeekbeden houden gehoorzaamheid aan de Almachtige God en de uitvoering van Zijn geboden in. Bovendien wordt het beschouwd als een bewijs van het vertrouwen van de dienaar in zijn Schepper, en het individu kan zijn liefde voor de Almachtige God en zijn toewijding aan Hem uiten door middel van smeekbeden wanneer hij daar behoefte aan heeft.

Het versterken van de moslim

Het hart van een moslim wordt sterker en is in staat om de tegenslagen en beproevingen waarmee hij te maken krijgt het hoofd te bieden, naarmate hij meer bidt. Bovendien geeft de moslim zijn hele zaken aan God over wanneer hij tot Hem smeekbeden doet.

Vergroot de koppelingen

De banden tussen moslims worden groter door smeekbeden.Wanneer een moslim voor anderen bidt, reageert God op zijn smeekbeden, omdat smeekbeden in het ongeziene worden verhoord.

Toevluchtsoord voor de onderdrukten

Gevoelens van onrechtvaardigheid worden beschouwd als een van de zwaarste gevoelens die een persoon ervaart. In werkelijkheid heeft een moslim niemand anders dan de Almachtige God tot wie hij zich kan wenden, en tot wie hij terugkeert wanneer iemand hem onrecht aandoet. Gebed is de enige manier om dit te doen.

De smeekbede van de derde vrijdag van de Ramadan zal worden beantwoord

O God, maak mijn inspanning daarin dankbaar, mijn zonde daarin vergeven, mijn werk erin aanvaard, en mijn fout erin verborgen, en schenk mij daarin de milddadigheid van de Nacht van Het Besluit, en verander mijn zaken erin van ontberingen O God, bedek mij met genade, schenk mij succes en onfeilbaarheid, en zuiver mijn hart, O jullie die dat niet doen. Hij wordt in beslag genomen door de aandrang van de aandrang.

O God, maak ons ​​tot degenen met wie U gratie heeft verleend, waar U tevreden over bent en die U hebt vergeven… en die de Hel voor hen heeft verboden en voor hen het Paradijs heeft verordend.'

O God, ik vraag U om standvastigheid in deze zaak en vastberadenheid om gerechtigheid te bereiken, en ik vraag U om de redenen voor Uw genade en de geboden van Uw vergeving, en ik vraag U om dankbaarheid voor Uw genade en goede aanbidding van U. en ik vraag U om een ​​gezond hart en een oprechte tong, en ik vraag U om het goede van wat U weet, en ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van wat U weet, en ik zoek Uw vergeving voor wat U weet. zijn de Kenner van het Ongeziene.”

We kunnen bidden door te zeggen: “O God, ik zoek toevlucht bij U tegen de kwelling van het Vuur, en ik zoek toevlucht bij U tegen de kwelling van het graf, en ik zoek toevlucht bij U tegen de verleidingen, zowel zichtbaar als verborgen. en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de verleiding van de Antichrist,” en “O God, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen zorgen, verdriet, onvermogen, luiheid en gierigheid.” Lafheid, de rib van religie en de dominantie van mensen. ”

Smeekbeden voor de eerste vrijdag van de Ramadan: “O God, leid mij onder degenen die U hebt geleid, vergeef mij onder degenen die U gratie heeft verleend, zorg voor mij onder degenen die U hebt aangesteld, en zegen mij in wat U hebt gegeven. en bescherm mij tegen het kwaad dat U hebt verordend. Sterker nog, Hij zal niet vernederd worden door wie U heeft aangesteld. Gezegend zij onze Heer en verheven zij Hij.”

Gebed voor de derde vrijdag van de Ramadan 1445

Gebed voor de tweede vrijdag van de RamadanGebed voor de tweede vrijdag van de Ramadan

O God, maak al onze dagen gelukkig. O God, schenk ons ​​uw overvloedige voorziening en vrijgevigheid. O Heer, op de laatste vrijdag van de maand Ramadan vragen wij u om de resterende dagen van de gezegende maand voor ons te zegenen. O God, eer ons met genade, vergeving en bevrijding van het hellevuur. O God, wij vragen u dat te doen zorg ervoor dat we de Ramadan nog vele jaren en nog vele jaren kunnen bereiken.

Het laatste vrijdaggebed van de Ramadan, O Heer, maak de nachten van de Ramadan tot een verlichting van onze zorgen, een antwoord op onze gebeden en vergeving voor onze zonden. O God, ik vraag U om een ​​goed vasten en een goed einde, en maak geen wij behoren tot degenen die verliezers zijn, o God, maak ons ​​tot degenen die genade, vergeving en vrijheid uit de hel kunnen bereiken, o meest barmhartige van de barmhartigen.

O God, we hopen op U op vergeving, vergeving, succes, overwinning, standvastigheid, facilitering, geluk, levensonderhoud, genezing, een goed einde, oprecht berouw en vrijheid uit de hel, dus schenk ons ​​meer van Uw genade, O Alomvattende in milddadigheid en barmhartigheid. O God, standvastigheid op de dag waarop we onszelf verliezen, op de dag waarop de last van de dagen zwaar op ons hart drukt en we struikelen, op de dag waarop we geen macht of kracht hebben behalve in U.

O Gever van levensonderhoud en verspreider van geschenken, schenk ons ​​licht in het hart, glans op het gezicht en gezondheid in het lichaam, overvloedig in geld, kennis en werk, en liefde in de harten van mensen. en goede daden en bedoelingen.

O God, schenk ons ​​het plezier om naar uw eervolle gezicht te kijken, en het verlangen om u te ontmoeten, niet verloren, niet misleid en niet verleid. O God, houd ons in uw schaduw op de dag dat er geen schaduw is behalve uw schaduw . O God, ik vraag U dat U geprezen wordt, er is geen god dan U, de Barmhartige, de Welwillende, de Schepper van de Hemelen en de Aarde, de Bezitter van Majesteit en Eer, met Uw genade, O Meest Barmhartige van de Barmhartig. O God, er is geen gids voor wie U op een dwaalspoor hebt gebracht, geen Gever van wat U hebt achtergehouden, geen afschrikmiddel voor wat U hebt gegeven, geen Verlener van wat U hebt gegrepen, geen voorloper van wat U hebt uitgesteld, en geen uitstel van wat U hebt uitgesteld. wat U hebt gegeven.

Op dezelfde manier wordt de smeekbede gezegd: “O God, zweer mij op deze vrijdag dat uw angst mij ervan zal weerhouden u ongehoorzaam te zijn, en dat uw gehoorzaamheid mij naar uw paradijs zal brengen. Daarmee mijn armoede, daarmee verwijdert u mijn kwaad, daarmee neem je mijn zorgen en verdriet weg, ermee genees je mijn ziekte, ermee vervul je mijn schuld, ermee neem je mijn verdriet weg, ermee verenig je mij en maak je mijn gezicht er witter mee, O Meest Barmhartige van de Barmhartige, O Meest Genereus onder de Genereus.”

“Ik vraag de Almachtige God om rust in uw hart te bewaren, een glimlach op uw gezicht, geluk in uw huis, gezondheid in uw lichaam, succes in uw leven, veiligheid op uw pad en licht op uw gezicht, en om ons, u, te vergeven. “Onze ouders, jouw ouders en iedereen die je dierbaar is. O God, zegen Mohammed en zijn familie, net zoveel als degenen die zich herinneren er hebben genoemd en zoveel als ze hebben nagelaten te vermelden.”

“O God, laat mij het goede liefhebben, immoraliteit en ongehoorzaamheid haten, en verbied mij woede en vuur, met uw hulp, O helper van degenen die hulp zoeken. O God, accepteer op de ochtend van de elfde dag van de gezegende maand Ramadan mijn gehoorzaamheid en leid mij naar het rechte pad. Jij bent de beste van degenen die reageren.'

Gebed voor de laatste vrijdag van de Ramadan

O God, maak dit niet tot het laatste van ons verbond van vasten, want als u het maakt, wees mij dan barmhartig en laat mij niet beroofd worden), want wie dat zegt, zal gerechtigheid verwerven. de komst van de maand Ramadan, of met Gods vergeving en genade.

Zoals de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, heeft gezegd: “Inderdaad, God, Gezegend en Almachtig, heeft in het verleden het vasten in de maand Ramadan niet bevolen, behalve aan de profeten en niet aan hun naties. jij… Hij heeft Zijn profeten en boodschappers vóór mij eer en voorkeur opgelegd, en door Degene die mij met de waarheid heeft gezonden, God heeft geen enkele profeet gegeven. Zijn profeten zijn deugdzaam behalve dat Hij ze aan mij heeft gegeven, en Hij heeft ze aan mij gegeven. heeft mij gegeven wat Hij hen niet gaf en heeft mij boven hen allen bevoordeeld, en ik ben hun meester, de beste van hen, en de beste van hen, en er is geen valstrik.

Gebed voor de vierde vrijdag van de Ramadan

Gebed voor de tweede vrijdag van de RamadanGebed voor de tweede vrijdag van de Ramadan

Hier is de zon van de laatste vrijdag van de Ramadan opgegaan. Moge God u gelukkig maken met de uren van deze gezegende dag, uw gebeden, vasten en al uw gehoorzaamheid aanvaarden, uw levensonderhoud uitbreiden, uw smeekbede beantwoorden en Al-Rayyan uw deur, en het paradijs uw beloning (

En Kawthar is jouw drankje

)

Vrijdaggebed 3 in de Ramadan: “O God, vergeef onze tekortkomingen van de afgelopen dagen en help ons de Ramadan te bidden en de Koran te voltooien. Ik vraag U, O God, om leiding”, verlichting, vreugde, levensonderhoud, berouw en vergeving. Uw bijeenkomst is zo goed als de uren van deze dag.

O God, ik vraag U om verlichting voor elke zorg, om een ​​antwoord op elk gebed, om genezing voor elke zieke, om vergeving voor elke zonde en om levensonderhoud voor elke behoeftige. O God, schenk mij geest en alertheid, en behoed mij weg van dwaasheid en camouflage, en schenk mij een deel van alle goedheid die U daarin neerzendt. Uw goedheid, o meest genereuze van de besten.

O Heer, maak van de derde vrijdag van de Ramadan een opluchting voor iedereen die zich zorgen maakt en een vreugde voor iedereen die verdrietig is. Mijn Heer, maak ons ​​net zo gelukkig als we hebben geleden.

Het laatste vrijdaggebed van Ramadan 1445

Afgelopen vrijdaggebedAfgelopen vrijdaggebed

Het verwelkomen van de maand Ramadan met gebed, smeekbeden en daden van gehoorzaamheid is een geweldige kans die iedereen moet grijpen, omdat het een van de grootste goede daden is. Op dezelfde manier heeft vrijdag een grote deugd, zoals onze eervolle boodschapper, onze meester Mohammed, heeft gezegd. moge God hem zegenen en vrede schenken, zei: “Vrijdag is de meester van de dagen, en de grootste van hen in de ogen van God, en het is de grootste in de ogen van God.” God, vanaf de dag van Eid al -Adha en de Dag van Fitr.

Er staan ​​vijf keer in

: Daarin schiep God Adam, en Adam daalde daarin naar de aarde af, en daarin nam God Adams leven, en daarin is een uur waarin de dienaar van God niets anders zal vragen dan dat Hij het hem zal geven, tenzij hij vraagt ​​om iets dat verboden is, en daarin zal het Uur komen, er zal geen nabije engel zijn, noch hemel, noch aarde, noch wind. En er zijn geen bergen of bomen behalve dat ze bang zijn voor de dag van vrijdag.'

Vrijdag is de dag waarop Adam, vrede zij met hem, werd geschapen en waarop hij ook stierf. Op dezelfde manier zal op vrijdag het Uur komen en de afrekening.’ Tot de aanbevolen smeekbeden op de vierde vrijdag van de Ramadan behoren de volgende:

O God, maak mij tot degenen die vergeving zoeken

En maak mij daarin onder uw rechtvaardige en gehoorzame dienaren, en maak mij daarin onder uw goede vrienden, met uw mededogen, O Meest Barmhartige van de Barmhartige.

O God, was mijn zonden weg met water van ijs en hagel, en zuiver mijn hart van zonden zoals U een wit kleed van vuil zuiverde, en verwijder mij van mijn zonden zoals U afstand nam tussen het Oosten en het Westen.

O God, laat ons behoren tot degenen met wie U gratie heeft verleend, waarmee U tevreden bent, die U hebt vergeven, die de Hel heeft verboden en die U op deze gezegende vrijdag het Paradijs voor hen hebt verordend.

Oh God, maak deze vrijdag van de Ramadan een verlichting voor onze zorgen, een antwoord op onze gebeden en vergeving voor onze zonden.

De deugd van vrijdag tijdens de Ramadan

De Almachtige God heeft de vrijdag aangewezen met veel kenmerken vanwege zijn grote deugd, waaronder:

 • Elke week Eid-dag voor moslims.

 • Liefdadigheid wordt beschouwd als een grote beloning en is veel beter dan welke andere dag dan ook.

 • Het vrijdaggebed is een van de beste gebeden voor God.

 • Op vrijdag worden de gebeden overdag verhoord.

 • Redding van de verleiding van het graf voor degenen die op deze dag stierven

 • Er is een hele soera genaamd Vrijdag, waarin de uitspraken voor deze dag zijn opgenomen.

 • Het Fajr-gebed op vrijdag is het beste gebed dat een moslim gedurende de week kan bidden.

 • Eén van de Sunnahs van de Boodschapper van God, moge Gods gebeden en vrede met hem zijn, is dat moslims de rituelen van de dag moeten eren en vele daden van aanbidding moeten verrichten.

Smeekbeden op vrijdag tijdens de Ramadan

Eén van de meest verhoorde gebeden in…

Vrijdag

Hoe mooi is het einde van de gezegende maand Ramadan en het uitwissen van zonden, en van de smeekbede van de vierde vrijdag van de Ramadan, tijdens de gezegende maand, wanneer elke moslim goede daden wil verrichten en zich wil ontdoen van zonden.

Gebed voor de vierde vrijdag van de Ramadan O God, O Eeuwig Levende, O Eeuwig Levende, O Bezitter van Glorie en Eer

Ik vraag u in uw grootste, goede en gezegende naam, de meest geliefde bij u, waarmee u, als er een beroep op u wordt gedaan, antwoord zult krijgen, als u er genade door zoekt, u genade zult ontvangen, en als u er verlichting door zoekt, u zal worden opgelucht, om ons in deze wereld te maken onder degenen die worden geaccepteerd en om u voor te gaan naar uw hoogste niveaus, en vergeef mij mijn zonden en zonden en alle moslims, o God, vergeef mij, schenk mij gezondheid, vergeef mij en leid Ik. Ga naar Uw rechte pad en wees mij genadig, O Meest Barmhartige van de Barmhartigen. Met Uw genade zoek ik hulp. Ere zij God en alle lof zij God, en er is geen god dan God, en God is groot. En alle lof zij God. En ik vraag vergeving van God, het getal van Uw schepping en de voldoening van Uzelf, het gewicht van Uw troon en de inkt van Uw woorden. O God, vergeef alle moslims, levend en dood, en geef hen toe naar Uw Paradijs en bescherm hen tegen Uw kwelling. Alle lof zij U. Moge Gods zegeningen rusten op de meest eervolle schepping, de Meester der Boodschappers, Mohammed, moge Gods gebeden en vrede op hem en zijn familie en metgezellen rusten.

 • O God, O Meest Vriendelijke, O Meest Barmhartige, heb medelijden met onze doden, genees onze zieken en verlicht onze angst, angst en verdriet.

 • Oh God, laat ons niet uit de Ramadan gaan tenzij U ons hebt bevrijd van het vuur van de hel, ons onze zonden hebt vergeven, tevreden bent met ons en ons vergeeft. U bent de Heer van de werelden en U bent tot alle dingen in staat.

 • O Heer, wij vragen U vrijdag om onze eindes te verbeteren, ons te redden van de kwelling van het hiernamaals en de kwelling van het graf, en breng ons niet naar U tenzij U tevreden met ons bent, en schenk ons ​​de overwinning in het Paradijs op de Dag van de Wederopstanding.

 • O God, schenk mij een goed vertrouwen in U, vertrouw op U, en vertrouw de zaak aan U toe, en laat mij niet ook maar een oogwenk aan mezelf over, opdat de arrogantie mij niet overkomt en ik een van de verliezers word.

 • O God, hoor onze gebeden en laat ze verhoord worden, O Heer der werelden, en maak ons ​​tot de succesvollen in deze wereld en het hiernamaals, en verzamel ons met de martelaren en de waarachtigen, met uw genade, O Meest Barmhartige van de Genadevolle .