Leraren in het Koninkrijk Saoedi-Arabië zijn op zoek naar de nieuwe toelage die aan het salaris is toegevoegd, na implementatie van de nieuwe regelgeving die is bekrachtigd en goedgekeurd door de Raad van Ministers, en de uitbetaling van salarissen wordt georganiseerd in samenwerking tussen de ministeries van Onderwijs en personeelszaken.

.

Salarisschaal voor leraren

 • De ministerraad heeft de nieuwe regeling voor de salarisschaal voor leraren goedgekeurd, die alle functiegroepen omvat, te beginnen met de assistent-leraar, de praktijkleraar, de gevorderde leraar en de deskundige leraar.

 • De implementatie van de nieuwe salarisschaal voor leraren hangt af van een aantal factoren en normen, waaronder ‘loopbaanontwikkeling, werkprestaties, onderwijskwalificatie en aantal jaren werk’.

 • De salarissen van leraren zijn geclassificeerd en verdeeld volgens zes niveaus, die we hieronder aan u zullen presenteren.

Salarisschaal voor leraren

Salarisschaal voor leraren Salarisschaal voor leraren

Het eerste niveau van de lerarensalarisschaal

 • Een eersteklas assistent-leraar ontvangt een salaris van 5.200 Saoedische riyal, een praktiserend leraar ontvangt 5.720 riyal, een gevorderde leraar ontvangt 9.950 riyal en een deskundige leraar ontvangt 12.650 riyal.

 • Een lerarenassistent op het tweede niveau ontvangt een salaris van 5.500 Saoedische riyal, een praktiserende leraar 8.070 riyal, een gevorderde leraar 10.490 riyal en een deskundige leraar 13.250 riyal.

 • Een derdegraads assistent-leraar ontvangt een salaris van 5.800 Saoedische riyal, een praktiserend leraar ontvangt 8.570 riyal, een gevorderde leraar ontvangt 11.030 riyal en een deskundige leraar ontvangt 13.850 riyal.

 • Een lerarenassistent op het vierde niveau ontvangt een salaris van 6.100 Saoedische riyal, een praktiserende leraar 9.070 riyal, een gevorderde leraar 11.570 riyal en een deskundige leraar 14.450 riyal.

 • Een assistent-leraar uit de vijfde klas ontvangt een salaris van 6.400 Saoedische riyal, een praktiserende leraar ontvangt 9.570 riyal, een gevorderde leraar ontvangt 12.110 riyal en een deskundige leraar ontvangt 15.050 riyal.

 • Een assistent-leraar van de zesde klas ontvangt een salaris van 6.700 Saoedische riyal, een praktiserende leraar ontvangt 10.070 riyal, een gevorderde leraar ontvangt 12.650 riyal en een deskundige leraar ontvangt 15.650 riyal.

Het tweede niveau van de lerarensalarisschaal

 • Een eersteklas leraarsassistent ontvangt een salaris van 7.000 Saoedische riyal, een praktiserende leraar 10.570 riyal, een gevorderde leraar 13.190 riyal en een deskundige leraar 16.250 riyal.

 • Een lerarenassistent op het tweede niveau ontvangt een salaris van 7.320 Saoedische riyal, een praktiserende leraar 11.090 riyal, een gevorderde leraar 13.750 riyal en een deskundige leraar 16.870 riyal.

 • Een derdegraads assistent-leraar ontvangt een salaris van 7.640 Saoedische riyal, een praktiserend leraar ontvangt 11.610 riyal, een gevorderde leraar ontvangt 14.310 riyal en een deskundige leraar ontvangt 17.490 riyal.

 • Een lerarenassistent op het vierde niveau ontvangt een salaris van 7.960 Saoedische riyal, een praktiserende leraar 12.130 riyal, een gevorderde leraar 14.780 riyal en een deskundige leraar 18.110 riyal.

 • Een assistent-leraar uit de vijfde klas ontvangt een salaris van 8.280 Saoedische riyal, een praktiserende leraar ontvangt 12.650 riyal, een gevorderde leraar ontvangt 15.430 riyal en een deskundige leraar ontvangt 18.730 riyal.

 • Een assistent-leraar uit de zesde klas ontvangt een salaris van 8.600 Saoedische riyal, een praktiserende leraar 13.170 riyal, een gevorderde leraar 15.990 riyal en een deskundige leraar 19.350 riyal.

Het derde niveau van de lerarensalarisschaal

 • Een eersteklas leraarsassistent ontvangt een salaris van 8.920 Saoedische riyal, een praktiserend leraar ontvangt 13.690 riyal, een gevorderde leraar ontvangt 16.550 riyal en een deskundige leraar ontvangt 19.970 riyal.

 • Een lerarenassistent op het tweede niveau ontvangt een salaris van 9.260 Saoedische riyal, een praktiserende leraar 14.320 riyal, een gevorderde leraar 17.130 riyal en een deskundige leraar 20.610 riyal.

 • Een derdegraads assistent-leraar ontvangt een salaris van 9.600 Saoedische riyal, een praktiserend leraar ontvangt 14.770 riyal, een gevorderde leraar ontvangt 17.710 riyal en een deskundige leraar ontvangt 21.250 riyal.

 • Een leraar-assistent op het vierde niveau ontvangt een salaris van 9.940 Saoedische riyal, een praktiserende leraar 15.310 riyal, een gevorderde leraar 18.290 riyal en een deskundige leraar 21.890 riyal.

 • Een assistent-leraar uit de vijfde klas ontvangt een salaris van 10.280 Saoedische riyal, een praktiserende leraar ontvangt 15.850 riyal, een gevorderde leraar ontvangt 18.870 riyal en een deskundige leraar ontvangt 22.530 riyal.

 • Een assistent-leraar van de zesde klas ontvangt een salaris van 10.620 Saoedische riyal, een praktiserende leraar 16.390 riyal, een gevorderde leraar 19.450 riyal en een deskundige leraar 23.170 riyal.

Meer informatie over: Hoe u het pensioen voor leraren op de nieuwe ladder kunt berekenen

Het vierde niveau van de lerarensalarisschaal

 • Een eersteklas leraarsassistent ontvangt een salaris van 10.960 Saoedische riyal, een praktiserend leraar ontvangt 16.930 riyal en een gevorderde leraar ontvangt 20.030 Saoedische riyal.

 • Een lerarenassistent op het tweede niveau ontvangt een salaris van 11.320 riyal, een praktiserend leraar 17.470 riyal en een gevorderde leraar 20.610 riyal.

 • Een leraar-assistent op het derde niveau ontvangt een salaris van 11.680 riyal, een praktiserend leraar 18.010 riyal en een gevorderde leraar 21.190 riyal.

 • Een lerarenassistent op het vierde niveau ontvangt een salaris van 12.040 riyal, een praktiserend leraar 18.550 riyal en een gevorderde leraar 21.770 riyal.

 • Een assistent-leraar uit de vijfde klas ontvangt een salaris van 21.400 riyal, een praktiserende leraar 19.090 riyal en een gevorderde leraar 18.870 riyal.

 • Een leraarsassistent van de zesde klas ontvangt een salaris van 12.760 riyal, en een praktiserende leraar 19.630 riyal.

Het vijfde niveau van de lerarensalarisschaal

 • Een eersteklas leraar-assistent ontvangt een salaris van 13.120 Saoedische riyal en een praktiserend leraar ontvangt 20.170 Saoedische riyal.

 • Een lerarenassistent op het tweede niveau ontvangt een salaris van 13.500 Saoedische riyals, en een praktiserende leraar ontvangt 20.710 Saoedische riyals.

 • Een lerarenassistent op het derde niveau ontvangt een salaris van 13.880 Saoedische riyals, en een praktiserende leraar ontvangt 21.250 Saoedische riyals.

 • Een lerarenassistent op het vierde niveau ontvangt een salaris van 14.260 Saoedische riyals.

 • Een lerarenassistent uit de vijfde klas ontvangt een salaris van 14.640 Saoedische riyals.

 • Een lerarenassistent van de zesde klas ontvangt een salaris van 15.020 Saoedische riyals.

Het zesde niveau van de lerarensalarisschaal

 • Een eersteklas leraar-assistent ontvangt een salaris van 15.400 Saoedische riyals.

 • Een tweederangs leraar-assistent ontvangt een salaris van 15.800 Saoedische riyals.

 • Een leraarsassistent van de derde klas ontvangt een salaris van 16.200 Saoedische riyals.

 • Een lerarenassistent op het vierde niveau ontvangt een salaris van 16.600 Saoedische riyals.

 • Een lerarenassistent uit de vijfde klas ontvangt een salaris van 17.000 Saoedische riyals.

 • Een leraarsassistent uit de zesde klas ontvangt een salaris van 17.400 Saoedische riyals.

Voorwaarden voor het verkrijgen van de jaarlijkse bonus voor leraren

De leraar moet verkrijgen

Jaarlijkse bonus

Op verschillende niveaus wordt aan de volgende voorwaarden voldaan:

 • De werknemer mag zijn functie slechts tien jaar hebben vervuld.

 • Het vereist dat de leraar tijdens zijn hele onderwijsdienst alle noodzakelijke opleidingen krijgt.

 • Volgens de nieuwe regelgeving is de leraar verplicht alle taken uit te voeren die van hem worden verlangd om de eindedienstbeloning te kunnen ontvangen.

Criteria voor het bepalen van de salarisschaal van de nieuwe leraren

Het bepalen van de salarisschaal en beloningen die leraren ontvangen voor hun onderwijsprestaties is een van de zaken die specifieke normen omvat, en het Koninkrijk Saoedi-Arabië heeft er alles aan gedaan om de salarissen van leraren te verhogen.

Dit wordt gedaan door het te ondersteunen door een waardig salaris te bieden, naast jaarlijkse bonussen, die worden toegevoegd aan de werknemer die loyaal is aan zijn functie, volgens de criteria die u opgeeft.

Het ministerie van Onderwijs

Het is gebaseerd op de volgende grondslagen:

 • Academische kwalificatie en opleidingsniveau worden als een van de belangrijkste van deze voorwaarden beschouwd.

 • Voorbereiden

  Jarenlange ervaring

  En werk volgens de criteria voor het verkrijgen van beloningen en bonussen.

 • Op dezelfde manier is de werkgraad van mannelijke en vrouwelijke leraren een van de voorwaarden, omdat deze helpt bij het bepalen van salarissen en beloningen.

De waarde van de jaarlijkse bonussen van de leraar

Verschillend

Bonuswaarde

In de zes niveaus als volgt:

 • De waarde van de jaarlijkse bonus van de leraar begint bij

  niveau een

  Van 300 Saoedische riyals en tot 600 Saoedische riyals.

 • De waarde van de jaarlijkse bonus van de leraar begint bij

  Tweede verdieping

  Van 320 Saoedische riyals en tot 620 Saoedische riyals.

 • De waarde van de jaarlijkse bonus van de leraar begint bij

  Het derde niveau

  Van 340 Saoedische riyals tot 640 Saoedische riyals.

 • De waarde van de jaarlijkse bonus van de leraar begint bij

  vierde niveau

  Van 310 Saoedische riyals en tot 580 Saoedische riyals.

 • De waarde van de jaarlijkse bonus van de leraar begint bij

  niveau vijf

  Van 380 Saoedische riyals en tot 510 Saoedische riyals.

 • De waarde van de jaarlijkse bonus van de leraar bereikt:

  Zesde niveau

  Tot 400 Saoedische riyals.

Lijst met nieuwe onderwijsbanen

De onderwijsregels regelen enkele belangrijke voorwaarden voor het betalen van lonen en bonussen aan werknemers in de onderwijssector, namelijk:

 • Compleet

  Bepaal de salarisschaal

  Zoals goedgekeurd door de Ambtenarenwet.

 • Als een leraar de rang van deskundige bereikt of een masterdiploma behaalt op zijn vakgebied, ontvangt hij een jaarlijkse verhoging gelijk aan de laatste bonus die hij heeft ontvangen, en deze verhoging wordt slechts driemaal toegekend.

 • Terwijl een leraar naar welke rang dan ook wordt gepromoveerd, ontvangt hij het salaris van de eerste klas van dat niveau, en de verhoging die hij ontvangt moet gelijk zijn aan de jaarlijkse bonus die hij vóór zijn promotie had moeten ontvangen.

 • Als hij naast een diploma van een jaar ook een middelbareschooldiploma of een gelijkwaardig diploma behaalt, wordt hij in de eerste klas geplaatst.

 • Als hij een universitair diploma in een specialiteit behaalt, wordt hij benoemd op het derde niveau, en dit is voor de functie van assistent-leraar.

 • Indien hij een universitair diploma zonder pedagogie behaalt, wordt hij benoemd in de eerste divisie van het eerste niveau.

 • Als hij krijgt

  Collegediploma

  Zonder pedagoog met een eenjarig pedagogisch diploma wordt hij aangesteld in de tweede klas van het eerste niveau.

 • Indien hij een masterdiploma behaalt, wordt hij benoemd tot de derde graad van het eerste niveau.

 • Indien hij de graad van doctor behaalt, wordt hij aangesteld in de vierde klas van het eerste niveau.

Pensioenvoorwaarden voor een leraar

Om ervoor te zorgen dat een leraar met pensioen kan gaan en een vervroegd pensioen kan krijgen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Een leraar mag maximaal twintig jaar in zijn functie werkzaam zijn.

 • De pensioenaanvraag moet worden goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs.

 • De leraar moet van goed gedrag zijn en gedrag vertonen in zijn professionele carrière en zijn professionele kwalificaties moeten vrij zijn van overtredingen.

Het is bekend dat de Raad van Ministers een nieuw amendement heeft goedgekeurd

Salarisschaal voor leraren

In de nieuwe onderwijsregels is vastgelegd door de behandeling te herzien die zij van het Koninklijk Hof heeft ontvangen nadat zij de nieuwe onderwijsregels had aangenomen nadat zij deze hadden goedgekeurd, en dit is daarop gebaseerd dat de regering in het beste belang van de leraren werkt en ernaar streeft de belangen van leraren te behouden. hun rechten.