Een moeder is een schat die we allemaal bezitten zonder het te beseffen, een persoon die haar basisbehoeften kan opofferen om voor het welzijn van een ander te zorgen. Haar jas kan de kou van de Londense winter verwarmen, en haar zachte hand is er goed in koken, breien en dingen en harten repareren.


Elementen van het onderwerp van een uitdrukking over de moeder


 • invoering.

 • De rol van de moeder in het leven van haar kinderen.

 • De plicht van de kinderen jegens de moeder.

 • De positie van de moeder in de Koran.

 • De rol van de staat ten opzichte van de moeder

 • Voorbeelden van moeders die glorie creëerden

 • De Boodschapper spoorde ons aan om onze moeder te eren.

 • Conclusie van het onderwerp van een essay over de moeder.

Download hier het onderwerp van een essay over moeder in pdf.

Beschrijving van de moeder

Dichters zongen in hun gedichten over de moeder en legden ons de grote rol uit die zij speelt, haar inspanningen en haar genade voor ons. De grote dichter zei:

Mahmoud Darwish, Palestijnse dichter

“Ik verlang naar het brood van mijn moeder, de koffie van mijn moeder, de aanraking van mijn moeder en het dag na dag opgroeien in mijn kindertijd… en ik ben dol op mijn leven, want als ik zou sterven, zou ik me schamen voor de tranen van mijn moeder.”

Een nieuwe uitdrukking van moeder

En toen werd zijn gedicht “

Een gedicht voor mijn moeder

“Een beroemd lied gezongen door volwassenen en kinderen om hun liefde en nostalgie voor hun moeders te uiten.

Als de moeder gedichtenbundels en prozaboeken zou schrijven, zou dat voor haar niet genoeg zijn, aangezien ze een groot deel van haar gezondheid heeft opgeofferd en ontberingen heeft doorstaan ​​om haar kinderen te zien.

Gelukkig en rechtvaardig

Geen wonder dat de hemel onder hun voeten ligt.


Inleiding tot het onderwerp van een nieuwe uitdrukking over moeder


Er is geen twijfel dat de mooie bezittingen van mijn moeder vergelijkbaar zijn met die van haar. Haar tas is niet leeg. Je kunt er drinken, eten en medicijnen uit halen, en ze kan je er bijna in dragen. Wat haar telefoon betreft, die is de batterij raakt niet beschadigd of raakt leeg, hoe vaak je hem ook gebruikt. Goedheid zit er altijd in en bij haar. Hoe kan deze eenvoudige persoon haar elke wrede persoon leuk vinden? We kunnen allemaal het gevoel hebben dat de lichtbron in ons huis afkomstig is van de harten van onze moeders.

Mis het ook niet: Voltooi het onderwerp Moederexpressie


De rol van de moeder in het leven van haar kinderen


De moeder speelt een zeer grote rol in de levens van haar kinderen, en het is de moeite waard om op te merken dat de Almachtige God de moeder heeft uitgekozen en de toegang tot het Paradijs aan haar toestemming heeft gekoppeld.

 • De Almachtige God vertrouwde haar de borstvoeding toe. Omdat je heel veel tederheid en genegenheid hebt.

 • Ze voedt haar kinderen volgens de juiste regels op, zodat ze gezond kunnen opvoeden en de samenleving kunnen dienen.

 • Religieuze principes worden daarin geconsolideerd door ze kennis te laten maken met de bepalingen van de Heilige Koran.

 • Een moeder is de persoon die haar tijd, gezondheid en welzijn opoffert om haar kinderen troost te bieden.

 • Het gevoel van veiligheid komt van de moeder, aangezien zij degene is tot wie de kinderen zich wenden als ze met de moeilijkheden van het leven worden geconfronteerd.


De plicht van de kinderen jegens de moeder


Net zoals we onze moeders vragen hun plichten jegens ons te vervullen, moeten we hen ook alle gunsten en gunsten teruggeven die ze voor ons hebben gedaan, en een van de belangrijkste taken die moeten worden uitgevoerd zijn:

de moederde moeder

 • Respecteer haar waar iedereen bij is.

 • Luister aandachtig naar elk gesprek of advies.

 • Alles doen wat je wilt, buiten het polytheïsme, met God.

 • Wees aardig voor haar en help haar met het huishouden.

 • Kleineer haar niet en maak geen grapjes over haar toespraak.

 • Hiermee moet rekening gehouden worden tijdens ziekte.

 • Aan haar uitgeven als haar situatie moeilijk is, is een van de belangrijkste vormen van moederlijke vriendelijkheid.

 • Toon liefde en waardering voor haar.

 • Denk goed na voordat je iets doet dat haar van streek zal maken.

Mis ook niet: Eid-essayonderwerp

Moeders taken thuis en op het werk

De moeder heeft een groot vermogen om werk en privé te combineren, kinderen groot te brengen en aan hun eisen te voldoen. Ze weet heel goed dat haar kinderen het kostbaarste zijn dat ze in het leven heeft, dus we zien dat ze haar werk afmaakt om snel naar huis te gaan.

Ze maakt het eten klaar, zorgt vervolgens voor haar kinderen en maakt haar huis schoon, wat helemaal niet eenvoudig is, maar ze klaagt bij niemand als ze genoeg heeft van wat ze doet. Bovendien is ze bereid haar werk op te geven. als het haar kinderen en hun opleidingsniveau beïnvloedt.


De positie van de moeder in de Koran


Allah zegt:

“En Wij hebben de mens opgedragen met betrekking tot zijn ouders, zijn moeder die hem in zwakte op zwakheid droeg, en zijn spenen in twee jaar: 'Dank Mij en je ouders; Mij is de eindbestemming. Als je met Mij omgaat, is dat de bedoeling.' waarvan je geen kennis hebt, gehoorzaam hen en hun metgezellen in deze wereld dan niet met vriendelijkheid, maar volg het pad van degene die zich tot Mij wendt. Dan is jouw terugkeer naar Mij, en Ik zal je informeren. Vanwege wat je hebt gebruikt Te doen.”

Allah zegt:

“Toen Wij aan je moeder openbaarden wat er werd geopenbaard: 'Gooi hem in de kist, gooi hem dan in de zee en laat de rivier hem aan de kust raken. Een vijand van mij en een vijand van hem zullen hem grijpen.' Ik gooide: 'Je hebt liefde van mij en moge het in mijn ogen gebeuren.' * Toen je zus liep en zei: “Zal ik je doorverwijzen naar iemand die voor hem zal zorgen?” Dus brachten we je terug naar je moeder, zodat haar ogen mag getroost worden en dat zij niet treurt. Hij werd gedood. Haal diep adem. Dus Wij hebben je gered van de nood en hebben je op de proef gesteld met beproevingen, zodat je jarenlang onder de mensen van Midian bleef, en toen kwam je in overeenstemming met het lot. O Mozes.”

Allah zegt:

“En Wij hebben de mens opgedragen vriendelijk te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder baarde hem met ontberingen, en bracht hem ter wereld met ontberingen, en hij droeg hem en speende hem dertig maanden lang, totdat hij zijn volledige volwassenheid had bereikt, en Veertig jaar. Hij zei: “Mijn Heer, stel mij in staat dankbaar te zijn voor Uw zegeningen die U mij en mijn ouders hebt geschonken, en goede daden te verrichten waar U tevreden mee bent, en mij tot een goede plaats te maken onder mijn nakomelingen. Ik bekeer u, en ik ben een van de moslims.”


De Boodschapper spoorde ons aan om onze moeder te eren


In de context van de hadith over een uitdrukking over de moeder, spoorde de gezuiverde Sunnah van de Profeet, waarin de Profeet, moge God hem zegenen en vrede schenken, ons aan om de moeder te eren en haar voldoening te verwerven, en we moet hem in woord en daad navolgen.

(Een man kwam naar de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, en zei: Wie is de meest waardige van mijn goede metgezellen? Hij zei: Je moeder. Hij zei: Wie dan? Hij zei: Dan je moeder Hij zei: 'En dan?' Hij zei: 'Dan je moeder.' Hij zei: 'En dan je vader.' En in de hadith van Qutaibah: 'Wie heeft meer recht op de goedheid van mijn metgezellen?' En hij zei niet: de mensen.)

(Laat niemand van jullie de oproep tot gebed van Bilal verhinderen, of hij zei de oproep van Bilal, tijdens zijn maaltijd vóór zonsopgang, want hij geeft de oproep tot gebed, of hij zei dat hij roept, 's nachts, zodat je leider kan terugkeren en wakker kan worden. je slaper op, en hij zei: Het is niet aan hem om dit en dat te zeggen, enzovoort. Hij spreidde zijn hand en hief die op om dit te zeggen, en spreidde zijn twee vingers uit elkaar.)

(Associeer niets met God, ook al ben je afgesneden of verbrand, en verwaarloos een verplicht gebed niet opzettelijk. Wie het opzettelijk verlaat, is ontheven van zijn plicht. Drink geen alcohol, want het is de sleutel tot alle kwaad. .)

Mis het ook niet: Het onderwerp vriendelijkheid jegens ouders tonen

Ontroerende woorden over moeder

Foto's van de moederFoto's van de moeder • Mijn geliefde moeder, mijn hart zal gewoon niet genoeg voor je zijn

  Ik aanbid je alsof je het leven bent. Ik wil bij je zijn alsof je het leven bent. Ik wil je ontmoeten, Vrouwe van het Leven. Ik zie de zon schijnen tussen je ribben en het leven. Ik zie de kaken van het universum als als je verlossing was. Ik zie je als een bloem in de tuin. Ik zie je, mijn dame, als een boeket in de tuin van de tuin. Ik heb je altijd nodig en hou van je tot het einde der tijden. • Mijn moeder, mijn tweelinghart

  Ik heb in mijn geweten geen partner voor je gevonden. Mijn vrouw was niet in staat tot liefde en tederheid. Ik vond jou, mijn moeder, de koningin van de geest en de tuin. Ik zie de kaken van tederheid, troost en passie. Alles wordt zachter in jouw aanwezigheid, o mooiste natie. Ik zie de kaken van het hele universum zonder dat de rotsen zachter worden. • Je ochtend is geurig, mijn moeder

  Je ochtend is goed, je bent de wonderbaarlijkste en mooiste stem in het leven, je ochtend is een prachtig verhaal, je bent de eerste hartslag en het meest tedere hart, een ochtend van rozen, geurig als de gedichten van geliefden, ik verlang naar je te allen tijde en op elk moment, ik zie mijn kaken elke ochtend en avond, ik kijk naar je vanuit mijn ooghoeken alsof je het leven bent, ik voel me niet verdrietig in jouw aanwezigheid, mijn koningin. Liefde en dankbaarheid.

De rol van de staat ten opzichte van de moeder

De moeder is

De pijler van het gezin

Het gezin is het fundament van de samenleving, dus de staat moet zich zorgen maken over moeders, omdat zij de basis vormen voor de opvoeding

En kinderen opvoeden

.

Als de kinderen goed zijn, zullen ze een grote bijdrage leveren aan de vooruitgang en het welzijn van de samenleving en eraan werken om deze over de hele wereld te verheffen, dus de staat zou meer aandacht aan hen moeten besteden.

De belangstelling van de staat voor moeders bestaat uit het verstrekken van…

Gezondheidszorg

Aan hen en zorg voor meer familieprogramma's die om hun leven geven

Vrouwen en hun kinderen

.

Op dezelfde manier moeten ouders ervoor zorgen dat hun dochters worden opgeleid tot moeders die zich bewust zijn van hun rol

de gemeenschap

Zij moeten gekwalificeerd zijn om hun kinderen groot te brengen, en wij moeten hen hun rechten geven

Erfenis

.

Voorbeelden van moeders die glorie creëerden

De geschiedenis staat vol met moeders die graag…

Falah en succes

Hun kinderen in deze wereld door nuttige wetenschappen te leren om hen in het hiernamaals te helpen, en om een ​​reden te zijn voor de verheffing van hun broers door de wetenschappen die zij achterlieten. Onder deze grote voorbeelden zijn de volgende:

 • Moeder van imam Bukhari

  De vader van Imam Bukhari stierf toen de imam jong was, en zijn vader liet hem veel geld na, en de imam had last van zijn ogen, maar ze wanhoopte nooit aan Gods vriendelijkheid, dus bleef ze hem naar kringen sturen.

  Wetenschap en wetenschappers

  Rechtswetenschappen ontvangen.

 • Ze zette haar gebeden voort totdat God zijn zicht herstelde en de status van de imam steeg en Musnad werd

  Imam Bukhari

  In de Hadith is het het meest authentieke boek tot nu toe

  De Heilige Koran

  De imam gaf veel liefdadigheid, was kuis van ziel en was ascetisch in dit wereldse leven.

 • Moeder van imam Al-Shafi'i

  : Er werd in de overlevering vermeld dat de imam

  Ahmad ibn Hanbal

  Hij bad veel voor Al-Shafi'i, totdat zijn zoon hem vroeg naar de reden daarvoor, en hij vertelde hem dat Al-Shafi'i als de zon voor de wereld was, en als gezondheid voor het lichaam. is geen vervanging voor hen, en dit komt door de heilzame kennis die hij achterliet voor de islamitische natie, en hij was de grondlegger van

  Shafi'i-doctrine

  Welk Egypte volgt.

 • De moeder van de imam speelde een belangrijke rol in zijn opvoeding, aangezien zijn vader stierf toen hij jong was. Zijn moeder onderscheidde zich door haar gezonde geest, dus voedde ze hem goed op en verhuisde hem van zijn thuisland naar Mekka, waar

  Wetenschap en wetenschappers

  Om de Arabische taal goed te leren, wierpen haar inspanningen om Al-Shafi’i groot te brengen hun vruchten af, en dit bleek uit de jurisprudentie.

 • Moeder

  Imam Ahmed bin Hanbal

  De vader van Imam Ahmad ibn Hanbal stierf toen hij nog een kind was, en zijn huis was arm, maar zijn moeder spaarde geen enkele moeite om hem te helpen

  De opvoeding van de imam is een geweldige opvoeding

  Ze wilde hem graag lesgeven in de moskee, ook al was hij ver weg van hen. Ze ging altijd met hem mee, en de imam leerde de Koran uit zijn hoofd, en hij was de zoon van

  Decennium

  .

 • Toen de imam een ​​jonge man van zestien jaar oud werd, vroeg ik hem om te reizen om hadith te zoeken en te leren, en ik vertelde hem dat reizen omwille van de hadith zoiets is als…

  Immigratie

  Aan de Almachtige God, en ik had meer eten voor hem klaargemaakt, dus hij had genade

  God is imam Ahmed bin Hanbal

  En zijn moeder, moge God tevreden zijn met hen allemaal.


Conclusie van een essay over de moeder


Essayonderwerp over moederEssayonderwerp over moeder

Er bestaat geen twijfel dat we allemaal de beroemde dichtregel van de dichter Hafez Ibrahim kennen, toen hij zei:

“Een moeder is een school, als je haar voorbereidt… bereid je een volk met een goede etniciteit voor.”

Dit is het beste bewijs dat de moeder een heel belangrijke plaats in ons leven heeft en dat onze plicht jegens haar eindeloos is. Ze heeft grote verdiensten in ons leven, naar de Almachtige God. Ze heeft een hart van goud dat geliefd is bij iedereen die het aanraakt. tederheid.

De moeder is de bron van tederheid, en zij is de positieve kant die de paden voor ons verlicht, dus we moeten heel voorzichtig zijn om haar te plezieren, want zonder haar zal niets in ons leven goed gaan, naast het feit dat haar tevredenheid is de voldoening van de Almachtige God.


de recensent

 1. ↑ (Luqman: 14-15)

 2. ↑ (Soera Taha: 38-40).

 3. ↑ (Soerat Al-Ahqaf: 15)

 4. ↑ Verteller: Abu Hurairah | Bijgewerkt: moslim | Bron: Sahih Muslim | Pagina of nummer: 2548 | Samenvatting van de uitspraak van de hadith: (Sahih) | Afstuderen: Overgeleverd door Al-Bukhari (5971) en Muslim (2548).

 5. ↑ Verteller: Abdullah bin Masoud | Bijgewerkt: moslim | Bron: Sahih Muslim | Pagina of nummer: 1093 | Samenvatting van de uitspraak van de hadith: (Sahih).

 6. ↑ Verteller: Abu Darda | Bijgewerkt: Al-Albani | Bron: Sahih Al-Jami’ | Pagina of nummer: 7339 | Samenvatting van de uitspraak van de hadith: Sahih.