Deze grote Boodschapper werd geboren en kwam naar deze wereld om ons te redden van de ondergang en corruptie en ons naar het licht te leiden. In zijn tijd was hij een bron van trots voor zijn familie, vooral zijn grootvader en oom. Hij is onze geliefde die dat was geduldig met de kwelling van de ongelovigen en hun schade om ons de grote boodschap over te brengen. Het eenvoudigste wat we hem kunnen bieden is het overbrengen van… Enige informatie over hem in de majestueuze geboorte van de Profeet.


Inleiding tot het onderwerp van een essay over de verjaardag van de ProfeetDe meest nobele schepping van God kwam ter wereld op de twaalfde van de maand Rabi' al-Awwal, en het jaar waarin hij werd geboren stond bekend als het Jaar van de Olifant vanwege wat Abraha al-Habashi in die tijd zou hebben gedaan. de Heilige Kaaba. Hij was de laatste van de gezonden profeten. God stuurde hem om duisternis en onwetendheid uit de wereld te verwijderen.

Hij is het licht dat ons leven verlichtte. Hij was altijd een symbool van moraal, waarden en vroomheid, en hij was een rolmodel voor ons, aangezien elke moslim onder ons hem als voorbeeld moet nemen om in zijn leven te volgen.

Mis ook niet:

Achtergronden van felicitaties met de verjaardag van de Profeet voor vrienden en geliefden


Gebeurtenissen rond de verjaardag van de ProfeetIn het pre-islamitische tijdperk trouwde Abdullah met mevrouw Amna bint Wahb, en enige tijd na hun huwelijk werd de vrouw zwanger van de Boodschapper, moge God hem zegenen, en zij verklaarde dat ze tijdens de zwangerschap geen enkele pijn voelde. dat ze niet de miskraam heeft gehad die alle vrouwen overkomt, en een van de belangrijkste dingen is wat ze ons vandaag over deze dag vertelde, is dat ze bij de geboorte een licht zag.

Uitdrukking van de verjaardag van de Profeet

De laatste van de missionarissen werd in een bepaald jaar geboren

In het jaar van de olifant

Waarin veel grote gebeurtenissen plaatsvonden, zoals Abraha al-Habashi die de Grote Kaaba wilde slopen met behulp van een leger vergezeld van vele enorme olifanten. Hij probeerde een Kaaba te bouwen waar mensen naar de hadj konden gaan, maar de dwergen zouden dat niet kunnen. om de Heilige Kaaba te schaden.

Toen hij Mekka binnenkwam, was de Quraish-stam niet in staat dit grote leger te voorkomen, en de grootvader van de profeet, Abdul Muttalib Al-Hashimi, vertelde hen dat dit huis een Heer heeft die het kan beschermen.

Dit is inderdaad wat er gebeurde. God stuurde Abraha een vogel, Babel, die genoemd wordt in Surat Al-Fil

(

En Hij zond zwermen vogels op hen af, die hen bekogelden met stenen van klei en ze tot eetbaar kaf maakten.

)

(Soera Al-Fil: verzen uit 3:5).

Toen kwam het grote moment, namelijk de geboorte van de grootste van heel Gods schepping op de 12e van Rabi' al-Awwal. Deze speciale datum wordt elk jaar door alle moslims over de hele wereld gevierd, en er zijn enkele gebruiken en tradities die dat ook zijn. Deze dag wordt in elk land gehouden waar snoep wordt uitgedeeld, in sommige landen ook.

Bekijk ook: Een schooluitzending over de verjaardag van de Profeet met kant-en-klare elementen


De geschiedenis en manifestaties van de viering van de grote dagIn vervolg op ons gesprek over een uitdrukking over de verjaardag van de Profeet, was de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, gewend elke maandag van elke week te vasten, en dit is wat werd afgeleid uit de nobele hadith.

Dus vasten op maandag. Hij zei: “Dat is de dag waarop ik geboren werd en de dag waarop de profetie aan mij werd geopenbaard.” Hij zei: “O Profeet van God, dan is het vasten op de dag van Arafah en Ashura Dat wist ik wel.” Hij zei: “Eén van hen is gelijk aan de Sunnah, en de ander zorgt ervoor dat de rest er boete voor doet.” Of een van hen zei: “Eén van hen doet boete voor wat ervoor en erna kwam.” Overgeleverd door Omar Ibn Al-Khattab.

Er is in de geschiedenis vermeld dat Al-Muzaffar Abu Saeed Kawkabari bin Zain al-Din Ali bin Baktkin degene was die de verjaardag van de Profeet vierde. Er worden ook veel vieringen gehouden door elk land, en we kunnen er het volgende over leren:


1- Viering in de Fatimiden-staatHistorisch gezien waren de Fatimiden de eersten die deze gelukkige gebeurtenis vierden, aangezien snoepjes op straat werden uitgedeeld, terwijl de officiële viering plaatsvond toen de opperrechter met de snoepjes naar het paleis van de kalief ging en vervolgens begon het feest in het paleis. , vierden ze de geboorten van Lady Fatima al-Zahra en Imam Ali.


2- Viering in de staat AyyubidTijdens het bewind van Saladin al-Ayyubi werkte koning Muzaffar al-Din Kawkapuri om als eerste de verjaardag van de geboorte van de Profeet te vieren, en het was een van de beroemdste manifestaties van de viering.

Het is de verdeling van geld onder de armen. In één jaar tijd bereikte het geld dat aan deze viering werd besteed meer dan 300.000 gin, naast de bijeenkomst van dichters van over de hele wereld om deze gelegenheid te vieren, en de vieringen begonnen vanaf de 8e van Rabi' al-Awwal tot de 12e van Rabi' al-Awwal.

Zie ook: 100+ nieuwe berichten over de verjaardag van de Profeet 2024


3- Vieringen binnen het Ottomaanse RijkIn de context van ons gesprek over een uiting van de verjaardag van de Profeet stond het Ottomaanse Rijk aan de top van de beroemdste landen wat betreft het presenteren van manifestaties van de viering van zo’n plechtige gelegenheid, en niet alleen deze gelegenheid, maar alle gelegenheden die verband houden met de Islamitische religie, en tijdens het bewind van sultan Abdul Hamid II werden er vieringen gehouden in de Hamidi-moskee, en deze werd bijgewoond door alle notabelen van de staat, en de koning zelf kwam op zijn paard rijden met een gouden zadel, en de viering zou plaatsvinden beginnen met het lezen van wat beschikbaar was uit de Heilige Koran, daarna begonnen de zangers liederen en lofgedichten voor de Profeet te zingen.


4- Huidige vieringenIn onze huidige tijd is deze gelegenheid een officiële feestdag geworden, en in sommige gouvernementen wordt sorbet uitgedeeld om vreugde en geluk te brengen aan de voorbijgangers op straat, en mensen kopen snoep, naast religieuze liederen en lofgedichten.

Mis het ook niet: de datum van de verjaardag van de Profeet in Saoedi-Arabië


Het leven van de Heilige Profeet vóór de openbaringIn het licht van de discussie over het onderwerp van een uitdrukking over de nobele geboorte van de Profeet, stierf zijn vader terwijl hij in de baarmoeder van zijn moeder was, en stierf zij toen hij zes jaar oud was, dus proefde hij de bitterheid van het weesschap op jonge leeftijd. leeftijd, maar de Almachtige God liet hem niet in de steek. De Heilige Profeet groeide op in het huis van Abu Talib.

Hij stond bekend als een van de edelen van Mekka, en hij kocht het vanwege zijn eerlijkheid en oprechtheid. De Qoeraisj vertrouwden hun bezittingen alleen toe aan de Heilige Profeet, en zijn wonderen zouden altijd herhaaldelijk verschijnen.

Hij werkte in de handel en zijn eerste reizen begonnen toen hij samenwerkte met Lady Khadija, en haar bediende, die hem vergezelde, informeerde haar over de vele deugden van de Profeet en wat zijn manier van kopen en verkopen was.

Totdat mevrouw Khadija liefde voor hem voelde en hem ten huwelijk vroeg door haar dienstmeisje te sturen, en de Boodschapper onmiddellijk akkoord ging en met haar trouwde, en hij een gelukkig en tevreden leven leidde.

Zij brachten zonen en dochters ter wereld. In de maand Ramadan, terwijl de Boodschapper zich afzonderde in de grot van Hira, kwam er een openbaring tot hem neer van onze meester Gabriël, en hij ging naar zijn vrouw Khadija terwijl hij zich bang voelde. werkte om hem te kalmeren. Ze was de eerste van de vrouwen die in hem geloofde, en haar rol in de boodschap was duidelijk, en de Boodschapper was hierin. De tijd is 40 jaar oud.


Het leven van de Boodschapper na de openbaringNadat de openbaring aan de Boodschapper van God was gekomen, veranderde zijn leven volledig. Hij riep op tot geloof in God in het geheim en niet in het openbaar, en met het verstrijken van de tijd geloofde een aantal jongeren en meesters van Mekka, maar hij leed altijd onder de onderdrukking van Abu Lahab, zijn oom, en Abu Jahl, en toen hij begon te bellen, ontdekte hij dat er velen waren. De mensen die bezwaar maken, komen uit zijn stam.

Sommigen van hen beschreven hem als een tovenaar, anderen beschuldigden hem van waanzin. Hij verdroeg al deze beledigingen die hem werden aangedaan om ons de boodschap van de Almachtige God over te brengen. Hij deed mee aan vele invallen om om de islamitische religie in alle uithoeken van de aarde te verspreiden, ondanks de tegenstand en haat die hij ondervond van de polytheïsten en de schade die hij ondervond. Hij was echter geduldig en geduldig.

Hij bleef bidden in Mekka totdat hij naar Medina migreerde, waar hij hartelijk werd ontvangen door de mensen, en hij en de immigranten uit Mekka daar woonden. Hij bleef bidden totdat de roep van de Heer tot hem kwam om te kiezen tussen in deze wereld blijven. en God te ontmoeten, dus koos hij ervoor om naar zijn Schepper in het hoogste paradijs op te stijgen en naast hem te blijven.

Zie ook: De smeekbede ter ere van de verjaardag van de Profeet, geschreven in 1445 (O God, geef ons het beste van deze dag, het licht ervan)


Wonderen van de BoodschapperNet als andere profeten schonk God hem vele wonderen, die in de Heilige Koran worden genoemd, zozeer zelfs dat de Koran zelf een van de belangrijkste van deze wonderen is.

Het is het enige boek dat taalkundige perfectie bezit naast authenticatie van alle moderne wetenschappelijke ontdekkingen en andere zaken. De wonderen die de Profeet overkwamen, kunnen als volgt worden samengevat:

1- Het wonder van de Nachtreis en Mi’raj


In de context van ons gesprek over een uitdrukking over de verjaardag van de Profeet, vertelde de Boodschapper van God dat terwijl hij sliep in Al-Hatim, Gabriël kwam en hem met zijn voet porde, en toen hij ging zitten kon hij niets zien. hij keerde terug naar zijn bed en porde hem opnieuw.

Toen hij weer ging zitten, kon hij niets zien, dus keerde hij voor de tweede keer terug naar zijn bed, en de derde keer kwam hij en schudde hem met zijn voet, dus ging hij zitten, dus pakte Gabriël hem bij de arm en de De Boodschapper stond bij hem, dus nam hij hem mee naar de deur van de moskee.

Toen hij ging, vond hij een wit dier dat bekend staat als Buraq, dat tussen een muilezel en een ezel zit, en op zijn dijen twee vleugels hebben, en Gabriël vertelde hem dat dit dier het dier is dat de vorige profeten droeg.

Dus hij droeg het bij zich en ging met hem mee naar Jeruzalem, waar hij Abraham, Mozes en Jezus, vrede zij met hen, aantrof, dus leidde de Boodschapper van God hen in gebed en bad met hen. Toen kwam Gabriël naar de Boodschapper met twee vaten, waarvan er één wijn bevatte en de andere melk. Hij nam de melk, dronk ervan en zei tegen hem: “Jij bent geleid door de natuur, en jouw volk is geleid.”

2- De steen werd hem in Mekka overhandigd


In de Heilige Hadith

Er is een steen in Mekka die mij begroette op de avonden dat ik werd gestuurd, ik ken hem nu.

“Overgeleverd door Jabir bin Samra, en in deze eervolle hadith.

Een teken van de Almachtige God bevestigt dat hij de lasten van de boodschap draagt, en dat wanneer de steen in de eerste nachten werd gezonden, deze hem gewoonlijk begroette, en dit is een bewijs dat sommige levenloze voorwerpen tot onderscheid in staat zijn en dat alleen God dat kan. maak ze zo.

Zie ook: 300+ verjaardagsberichten van de Profeet aan vrienden en geliefden

3- Het wonder van het splijten van de maan


Op gezag van Abdullah Masoud zei hij:Gedurende de tijd van de Boodschapper van God, moge God hem zegenen en vrede schenken, werd de maan in twee delen gesplitst, dus de berg bedekte een deel, en er was een deel bovenop de berg, dus de Boodschapper van God, Moge God hem zegenen en vrede schenken, zei: O God, ik getuig

Deze eervolle hadith kwam om tegen de moslims te getuigen dat de Profeet een boodschapper van God is. Ibn Masoud zei dat hij de berg Hira tussen de twee fasen van de maan zag.

4- Eet een beetje voedsel


We hebben het nog steeds over een uitdrukking van de verjaardag van de Profeet. Tijdens de Slag om Al-Ahzab vond er een incident plaats waarbij de moslims leden aan honger en angst, aangezien de moslims drie dagen zonder eten of drinken bleven, dus vroeg Ibn Jaber toestemming van de Boodschapper.

Om naar zijn huis te gaan, en toen hij ging, vond hij een saa' gerst en een klein schaap, dus slachtte hij ze, en hij en zijn vrouw maakten het eten klaar, en daarna ging hij de Boodschapper uitnodigen om te eten.

Toen Jabir zag dat de Profeet de Muhajireen en Ansar vergezelde, was hij doodsbang. Hij wist niet hoe dit voedsel aan zo'n groot aantal kon voldoen. De Boodschapper wist waar Jabir aan dacht, dus vroeg hij hem de pot niet te laten zakken of bakte gerst totdat hij naar hem toe kwam en het zegende, dus deed hij dat, en het voedsel werd overvloedig. Alle moslims aten totdat ze zich vol voelden.


De dood van de Boodschapper van GodEn door ons gesprek over een uitdrukking van de geboorte van de Profeet, toen het bevel van de Almachtige Heer tot de Profeet kwam, moge God hem zegenen en vrede schenken, koos hij ervoor om te kiezen tussen in deze wereld blijven of zijn Heer ontmoeten. om zijn Heer te ontmoeten, en de Boodschapper werd ernstig ziek, waardoor hij naar bed moest.

Gedurende deze moeilijke tijd was hij zeer bezorgd voor de moslims. Hij bad vaak tot God om zijn doodsstrijd te vergroten en de doodsstrijd van zijn natie te verminderen. Na zijn afscheidsrede waarin hij de moslims toesprak, stapte hij over naar de Opperste Kameraad , op dezelfde dag van zijn grote geboorte op de 12e van Rabi' al-Awwal in het jaar 11 AH.


Conclusie van een essay over de verjaardag van de ProfeetConcluderend hopen we bij God dat we een onderwerp hebben gepresenteerd in een uitdrukking die deze geweldige gelegenheid waardig is, en dat het veel mensen zal leren over onze nobele Boodschapper en wat hij deed zodat de Islam ons kon bereiken.

De dag waarop zijn geboorte wordt gevierd is een van de mooiste dagen die aan ons voorbij kunnen gaan, en zoals Hassan bin Thabit zei:

God zei: “Ik heb een dienaar gestuurd.” De waarheid zegt dat verdrukking heilzaam is.”

Hij is de beste van de hele schepping en de laatste van de boodschappers en profeten.