Het formulier voor de verlenging van het verblijf in Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kw is het formulier dat onlangs is aangenomen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de regering van Koeweit, waarmee inwoners van Koeweitse landen hun verblijf in Koeweit opnieuw kunnen verlengen en vernieuwen in een officieel kader , en we zullen alle details over deze kwestie presenteren, waarin wordt uitgelegd hoe u deze kunt verlengen.


Formulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken

moi gov kw


Formulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kw

De wet van de staat Koeweit of enig ander land vereist dat de expat naar zijn grondgebied de periode van speciaal verblijf onmiddellijk na het verstrijken ervan hernieuwt, zodat zijn verblijf binnen de grenzen van de staat legaal en in een officiële hoedanigheid is. Als hij nalaat deze maatregel te nemen, wordt de expat blootgesteld aan wettelijke aansprakelijkheid, wat kan neerkomen op deportatie naar zijn land, terwijl hij dit niet mag doen.

De regering heeft een formulier gespecificeerd voor de verlenging van het Koeweitse ingezetenschap, zonder welk formulier de expat dit goedkeurt, zal zijn verzoek om zijn ingezetenschap te verlengen niet worden geaccepteerd. De expat moet dit formulier elektronisch invullen om een ​​verzoek tot verlenging of hernieuwing te kunnen indienen opnieuw een verblijfsvergunning.

Mis het ook niet: Hoe u uw Koeweitse burgerlijke kaart online kunt verlengen


Hoe u uw verblijf in Koeweit elektronisch kunt verlengen


Het Koeweitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het voor expats op zijn grondgebied mogelijk gemaakt om hun verblijfsvergunning elektronisch via internet te verlengen, zonder dat ze naar de bij deze procedure betrokken overheidsinstellingen hoeven te gaan. Het enige wat de inwoner hoeft te doen is de volgende stappen te volgen:

 1. Log rechtstreeks in op de website van het Koeweitse ministerie van Binnenlandse Zaken via moi.gov.kw/main.

 2. Vanuit het hoofdmenu gaan we naar het tabblad elektronische diensten.

  Formulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kwFormulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kw

 3. Electronic Services Portal: Klik op de optie Residentiezaken.

  Formulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kwFormulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kw

 4. Klik in de lijst met opties aan de rechterkant van de pagina op de optie om de verblijfsvergunning voor individuen te verlengen.

  Formulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kwFormulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kw

 5. Er verschijnt een nieuwe pagina waarin de gebruiker wordt gevraagd in te loggen op zijn account op de website van het ministerie. Als hij geen account heeft, moet hij er een aanmaken om deze te kunnen blijven gebruiken.

  Formulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kwFormulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kw

 6. Het kiezen van de kostwinner die zijn residentie wil vernieuwen.

 7. Controleer de naam in het elektronische systeem.

 8. Klik op het OK-pictogram.

 9. Voer alle vereiste gegevens in de daarvoor bestemde lege velden in.

 10. Er worden kosten voor de verlenging van het verblijf betaald.

 11. Ten slotte wordt de bon afgedrukt en wordt de nieuwe verblijfskaart ontvangen van het hoofdkantoor van de Civil Information Authority.


Hoe u het formulier voor de verlenging van uw verblijfsvergunning in Koeweit kunt downloaden


Het voorbereiden van het officiële formulier voor de hernieuwing van het ingezetenschap in de landen van Koeweit is een belangrijke stap in het voltooien van deze belangrijke procedure. Het mag alleen worden gedownload van een specifieke bron, namelijk de website van het Koeweitse Ministerie van Binnenlandse Zaken, en vervolgens worden ingevuld met de juiste gegevens Dit alles wordt gedaan door het volgende te volgen:

 1. Ga naar de pagina om het formulier in DOC-formaat te downloaden vanaf hier moi.gov.kw.

 2. De kwaliteit van de aanvraag wordt bepaald door de accommodatie.

 3. Vul alle gegevens van de bewoner in.

 4. Alle gegevens die betrekking hebben op de werkgever, die kostwinner of referent is, zijn inbegrepen.

 5. Het erkennen van de juistheid van alle schriftelijke informatie door het ondertekenen van de naam van de aanvrager, naast het stempel van de referent of werkinstelling.

 6. Alle andere informatie die van de persoon nodig is om de verblijfsvergunning te verlengen, is opgenomen.

 7. De gebruiker uploadt het aanvraagformulier met alle benodigde documenten zodat deze in overweging kan worden genomen, beoordeeld en de verblijfsvergunning kan worden verlengd.


Voorwaarden voor het verlengen van het ingezetenschap in Koeweit


Er zijn een aantal voorwaarden gesteld door de afdeling Bewonerszaken van het Koeweitse Ministerie van Binnenlandse Zaken, waaraan moet worden voldaan om het verblijf te verlengen en zich bij een sponsor of familielid in Koeweit te voegen. Deze voorwaarden kunnen als volgt worden samengevat:

Neem twee persoonlijke foto's mee met een blauwe achtergrond, formaat 4 bij 6.

Er moet een aanvraagformulier zijn voor verlenging van het verblijf in Koeweit en dit moet worden ondertekend door de sponsor.

Er moet een origineel paspoort van de expat zelf aanwezig zijn.

Maak een kopie van de burgerlijke kaart van de referent.

Het meebrengen van een recent, gecertificeerd onderwijscertificaat Deze voorwaarde is alleen vereist voor personen ouder dan twintig jaar.

Er moet een attest van de ziektekostenverzekering aanwezig zijn.

Er moet een kopie zijn van de woonplaats van de vrouw en deze moet geldig zijn voor de kinderen als de bewoner getrouwd is.


Onderzoek naar de geldigheid van ingezetenschap in Koeweit 2024


De expat moet op eigen initiatief de status van zijn verblijfsperiode controleren en op de hoogte zijn van de vervaldatum ervan, zodat hij zich kan voorbereiden op de verlenging. Hij kan online informeren naar de geldigheid van zijn verblijf in Koeweit door de volgende stappen te volgen:

 1. Ga vanaf hier naar de officiële website van het Koeweitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

 2. Klik op het elektronische dienstenportaal in de hoofdmenu-opties.

 3. Klik op het icoon Individuele Diensten.

 4. De gebruiker logt in door zijn naam en wachtwoord op te schrijven.

 5. Klik op het pictogram van de elektronische informatiedienst.

 6. Klik op de verblijfsoptie.

 7. De gebruiker wacht enige tijd totdat alle gegevens over de duur van zijn verblijf verschijnen.

Mis het ook niet: Onderzoek naar de uitgifte van ingezetenschap met behulp van het Koeweitse burgerlijk nummer


Hoe u kunt informeren naar de geldigheid van een verblijfsvergunning in Koeweit met behulp van het verblijfsnummer


Het is voor een expat naar Koeweit mogelijk om te informeren naar de geldigheid van zijn verblijfsperiode door gebruik te maken van het verblijfsnummer. Deze procedure gebeurt ook elektronisch door de volgende stappen te volgen:

 1. Ga vanaf hier naar de website van het Koeweitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

 2. Klik op het tabblad Paspoorten en reizen vanuit de portalen in het hoofdmenu.

 3. Klik op de knop om te informeren naar de vervalperiode van het verblijfsvergunning.

 4. Klik op de knop Persoonlijk onderzoek.

 5. Voer de gebruikersnaam in waarvoor u informatie wilt over de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning en voer vervolgens uw wachtwoord in.

 6. De visuele verificatiecode die op het scherm wordt weergegeven, wordt in het daarvoor bestemde vakje ingevoerd.

 7. Als de gebruiker niet op de site is geregistreerd, moet hij op de knop Nieuwe gebruiker klikken, een account aanmaken en zijn burgerlijk wetboek invoeren.


Hoe u een afspraak kunt maken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Residency Sector


Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de staat Koeweit heeft via zijn website een nieuwe dienst gelanceerd waarmee expats naar zijn grondgebied afspraken kunnen boeken om al hun procedures of transacties af te ronden, inclusief die met betrekking tot de verblijfsduur. gebeurt door het volgende te volgen:

 1. Ga vanaf hier naar de officiële website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Koeweit.

 2. Klik op het tabblad Afsprakenplatform in de hoofdmenu-opties.

  Formulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kwFormulier voor verlenging van het verblijfsvergunning Koeweit via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken moi gov kw

 3. Klik op de optie Algemene Administratie Nationaliteit en Reisdocumenten.

 4. Alle vereiste persoonlijke gegevens worden ingevoerd in de daarvoor bestemde lege velden en het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

 5. De gebruiker selecteert de juiste tijd en datum.

 6. Voltooi alle andere stappen en procedures met betrekking tot het reserveringsproces.

 7. Zodra het reserveringsproces is voltooid, klikt u op de knop “Registreeraanvraag”.

 8. Zo is het mogelijk om een ​​afspraak te maken en een streepjescode te verkrijgen die de gebruiker tijdens het bezoek kan voorleggen, met de opmerking dat het bezoek niet kan plaatsvinden zonder deze streepjescode.


Websitediensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken


De verblijfsverlengingsservice voor expats naar Koeweit is niet de enige dienst die wordt aangeboden door de website van het Koeweitse Ministerie van Binnenlandse Zaken, aangezien de website vele andere diensten biedt, zoals:

 • Paspoorten van zowel burgers als ingezetenen.

 • Voertuiglicenties.

 • Uitvoering van vonnissen.

 • Gegevens met betrekking tot garantie.

 • Informatie over reisverboden.

 • Auto rijbewijs.

 • Visa.

 • Verkeersovertredingen .

 • Gegevens met betrekking tot woonplaats.

 • Alle informatie met betrekking tot de geldigheid van het ingezetenschap van expats en de waarde van de boetes die zijn opgelegd wegens niet-verlenging.

 • Informatie over vragen over visumaanvragen.

 • De kiesregistratie van de burger.


Hoe u kunt informeren naar de boete voor het verstrijken van uw verblijfsvergunning in Koeweit


Als de vervaldatum van de verblijfsperiode van de expat op Koeweits grondgebied nadert en hij deze niet verlengt, zal de Koeweitse regering hem een ​​financiële boete opleggen. Om hier elektronisch naar te informeren, moet u het volgende volgen:

 1. Ga naar de website van het Koeweitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

 2. Klik op het pictogram Burgers en Inwoners.

 3. Klik op de optie voor gezinnen en individuen.

 4. Wacht even totdat de pagina volledig is geladen.

 5. Klik op het icoontje om te informeren naar de verblijfsboete.

 6. Alle vereiste gegevens worden in de daarvoor bestemde velden ingevoerd.

 7. Het bedrag van de aan de persoon opgelegde boete verschijnt op het scherm.


Hoe verblijfsboetes in Koeweit te betalen


Het is zeer waarschijnlijk dat boetes of overtredingen zullen worden opgelegd aan een expat die verband houdt met zijn verblijf op Koeweits grondgebied, maar hij kan deze op een gemakkelijke en handige manier elektronisch betalen door het volgende te volgen:

 1. Ga vanaf hier naar de website van het Koeweitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

 2. Klik op het betalingsservicepictogram onderaan de hoofdpagina van de website.

 3. Selecteer de optie Woonovertredingen in de vervolgkeuzemenu-opties.

 4. Het burgerlijk nummer van de gebruiker wordt ingevoerd en er wordt eerst gecontroleerd of dit correct is.

 5. Druk op de betaalknop.

 6. Volg de instructies tot het einde om de boete te kunnen betalen.


Soorten woningen in Koeweit


Het verblijf van expats in de staat Koeweit is niet beperkt tot een specifiek type, maar is eerder verdeeld in verschillende typen, waarvan elk type wordt beheerst door een specifiek artikel van de wet op de administratie van verblijfszaken, en onder deze typen vallen:

 • Artikel nr. 17 is specifiek voor overheidsresidentie.

 • Nr. 18, dat verband houdt met werkresidentie.

 • Nr. 19 is bedoeld voor ingezetenschap om een ​​industriële of commerciële activiteit uit te oefenen, of om een ​​specifiek beroep of ambacht uit te oefenen.

 • 20 Het is specifiek voor de woonplaats van huishoudelijk personeel en dergelijke.

 • 22 Het is specifiek voor de verblijfsvergunning om zich bij een familielid te voegen.

 • 23 Het betreft een verblijf met studiedoeleinden.

 • 24 Het is bedoeld voor het scheppen van werk voor mensen die kunnen aantonen dat zij over een bron van inkomsten beschikken.

Mis ook niet: Kuwait Civil Status Enquiry Methods (KGO)


Soorten visa voor expats naar Koeweit


Een inwoner van de staat Koeweit of een bezoeker van zijn grondgebied moet er met een visum naartoe komen, en het visum is ook niet beperkt tot slechts één type, maar is onderverdeeld in typen, namelijk:

 • Visum voor toeristische bezoeken.

 • Visum voor familiebezoek.

 • Voor zakelijke bezoeken.

 • Visa voor behandelingsbezoeken.

Het elektronisch gebruikte formulier voor de verlenging van het ingezetenschap van Koeweit heeft veel van de complexe routineprocedures voor het verlengen van het verblijf van expats in Koeweit vereenvoudigd, omdat deze procedure eenvoudiger is geworden dan voorheen.